БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритмізація процесу виявлення та розслідування умисних вбивств.

Ярина Тарасюк кандидат юридичних наук, доцент. Курс лекцій ОРД.Алгоритмізація процесу виявлення та розслідування умисних вбивств.

Алгоритмізація процесу виявлення та розслідування умисних вбивств.

 

        Розслідування умисних вбивств слідчими підрозділами Національної поліції України – це закріплена законодавством різновидність управлінської діяльності, яка здійснюється у процесі проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій з метою досягнення ефективних результатів у виявленні та припиненні цих злочинів.

Відповідно до статті 41 КПК оперативні підрозділи органів внутрішніх справ України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

         Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.

Згідно наказу № 700 від 14.08.2012 р. «Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими  органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень», [п.2.8.] оперуповноважений карного розшуку на місці події:

1. здійснює поквартирний чи подвірний обхід з метою виявлення свідків учиненого кримінального правопорушення, збирання відомостей, що можуть бути використані як докази.

2. Установлює час, місце і обставини вчинення кримінального правопорушення; кількість причетних до його вчинення осіб, їх прикмети; наявність у них зброї, транспортних засобів, слідів на одязі чи тілі, які могли залишитися через опір потерпілих або при подоланні перешкод; індивідуальні ознаки викрадених речей; напрямок, в якому вони зникли, інші відомості, необхідні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Оперуповноважених карного розшуку в першу чергу повинен встановити, тобто дати відповідь на наступні запитання:

 1. причина, час смерті;
 2. де, коли та при яких обставинах здійснено вбивство;
 3. спосіб вбивства, якими знаряддями та засобами;
 4. хто є особою жертви вбивства: характеристика особи вбитої людини, установочні дані;
 5. чи є умисел або з необережності;
 6. мотив;
 7. хто здійснив, чи є співучасники та їх роль;
 8. обставини що сприяли скоєнню вбивства.

Зосередити увагу на позу трупа, стан одягу, чи є документи, цінні речі.

3. Негайно інформує слідчого про одержані дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

4. Виконує письмові доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Під час їх виконання користується повноваженнями слідчого.

Розгорнутий список запитань для висунення слідчих, оперативних версій:

 1. де скоєно вбивство (чи не пересували труп);
 2. час настання смерті потерпілої особи;
 3. яким способом скоєно вбивство;
 4. чи була боротьба між жертвою та вбивцею;
 5. яке положення жертви в момент вбивства;
 6. кількість вбивць;
 7. який час знаходився злочинець на місці скоєння злочину;
 8. мета вбивства;
 9. що відібрано у жертви;
 10. які сліди на потерпілій особі та поряд з нею;
 11. які предмети залишив злочинець;
 12. які сліди могли залишитись на тілі та одязі злочинця;
 13. які пастки(уловки) використовував злочинець;
 14.  які обставини сприяли скоєнню злочину;
 15.  які наслідки наступили в результаті вбивства.

Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом [ст..41 КПК п.3].

До складу СОГ, яка виїздить на місце вчинення кримінального правопорушення проти життя та здоров’я, в обов’язковому порядку включається слідчий територіального органу внутрішніх справ, який спеціалізується на розслідуванні кримінальних правопорушень зазначеної категорії (є старшим СОГ), а також при необхідності кінолог зі службово-пошуковою собакою, психолог. За наявності на місці події трупа (частин трупа) людини до проведення огляду обов’язково залучається судово-медичний експерт, а також експерти НДЕКЦ відповідної спеціалізації (криміналісти, біологи, балісти) [п.9.1.].

У випадку безпосереднього виявлення кримінального правопорушення, а саме умисного вбивства, під час роботи слідчо-оперативної групи, старший СОГ засобами зв’язку повідомляє про це чергову частину.

Слідчо-оперативна група проводить огляд місця події [ст. 237 КПК України], про результати старший СОГ доповідає рапортом для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Після цього керівник досудового розслідування визначає слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування [ч. 1 ст. 214 КПК України].

Слідчий негайно розпочинає розслідування та направляє повідомлення прокурору про початок досудового розслідування [ч. 6 ст. 214 КПК України].

Під час проведення огляду слід дотримуватися основних процесуальних вимог та тактичних рекомендацій. Виявлені у процесі огляду дані будуть визнані доказами лише в тому разі, якщо вони будуть правильно закріплені у встановленому законом порядку.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді місця події може залучити спеціалістів. Слід зазначити, що проведення огляду бажано розпочинати після консультації зі спеціалістом. Спеціаліст за дорученням слідчого, прокурора має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження [ст. 71 КПК України]. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий, прокурор зобов'язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для огляду трупа, в разі виявлення його на місці події. Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення даної слідчої дії [ч. 7 ст. 223 КПК України].

Понятими не можуть бути потерпілий, родичі потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов'язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта.

Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події житла чи іншого володіння особи з додержанням правил КПК України про огляд житла чи іншого володіння особи.

Після огляду труп підлягає обов'язковому направленню для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті [ст. 238 КПК України].

Якщо місцем події є житло чи інше володіння особи, огляд здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування цієї слідчої дії [ч. 7 ст. 223 КПК України].

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.

Усі вилучені речі та документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду, за якими в подальшому можуть бути призначені експертні дослідження. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються та зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та проводити будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

З метою належного процесуального оформлення дій на місці події учасників слідчо-оперативної групи складається якісний, відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства статті 104, протокол огляду місця події (з додатками: ст.105 КПК), що зачитується всім учасникам огляду та ними підписується. Способами фіксації також є плани (схематичні або масштабні), фотознімки, що ілюструють місце події, його окремі вузли, сліди, речові докази).

Для швидкого та повного розслідування тяжких, особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень, які викликали значний суспільний резонанс, утворюються СОГ [п.4.1. наказу №700 від 14.08.2012]. Отже умисне вбивство розкриваеться слідчо-оперативною групою. Утворення СОГ здійснюється за наказом начальника територіального органу внутрішніх справ, погодженого з начальником слідчого підрозділу. При цьому керівником СОГ є слідчий, який визначений начальником слідчого підрозділу здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення [п.4.2. наказу №700 від 14.08.2012]. До складу СОГ, як правило, включаються співробітники, які брали участь в огляді місця події. У разі потреби залучаються дільничні інспектори міліції, на території обслуговування яких учинено кримінальне правопорушення, співробітники інших органів та підрозділів внутрішніх справ [п.4.3. наказу №700 від 14.08.2012].

Діяльність СОГ здійснюється на підставі планів проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, в яких відображаються версії учинення кримінального правопорушення, конкретні виконавці та терміни виконання [п.5.1. наказу №700 від 14.08.2012].

Оперативні працівники, включені до складу СОГ, щотижнево інформують слідчого – керівника СОГ про стан виконання наданих письмових доручень та запланованих заходів, а на його вимогу надають документи, що підтверджують обсяги проведеної ними роботи [п.5.2. наказу №700 від 14.08.2012].

Дії працівників міськрайлінорганів, що залучаються до слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій з розслідування умисниї вбивств:

1. Націлюють негласний апарат карного розшуку та БЕЗ до роботи з розшуку злочинця з урахуванням наявних можливостей.

2. Забезпечують оперативне перекриття місць появи та концентрації осіб, що представляють оперативний інтерес, з метою виявлення і подальшої перевірки на причетність до вчиненого злочину (при скоєнні вбивства, поєднаного з пограбуванням, оперативно перекриваються місця можливого збуту викраденого).

3. Проводять перевірку травматологічних пунктів, поліклінік, лікарень, медкабінетів (медчастин), установ, підприємств, організацій і навчальних закладів для виявлення осіб, що зверталися за медичною допомогою у зв'язку з наявністю тілесних ушкоджень, а також підприємств побутового обслуговування з метою виявлення речових доказів.

4. Здійснюють розшук злочинців з урахуванням прикмет, установлених при опитуванні очевидців події.

5. Проводять оперативні опитування громадян, що проходять по кримінальним провадженням і матеріалах щодо затриманих.

6. Використовують вилучені з місця події відбитки пальців рук ймовірного злочинця для перевірки на причетність до даного злочину.

7. Виявляють у кімнатах для затриманих ОВС осіб, затриманих після злочину, зі слідами крові на одягу й тілі.

8. При розшуку злочинців по прикметах використовують можливості громадських формувань і населення.

9. Забезпечують перевірку на причетність до вчиненого злочину з урахуванням наявних прикмет такого контингенту осіб:

-                     затримуваних та тих, що доставляються до чергових частин за вчинення різних правопорушень;

-                     тих, стосовно яких обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд за вчинення аналогічного злочину;

-                     осіб, що зверталися до приймальних травматологічних пунктів, лікарень, медпунктів установ, організацій, підприємств у зв'язку з наявністю тілесних ушкодженні;

-                     тих, що здали в хімчистку одяг зі слідами, які мають імовірне відношення до злочину.

10. Проводять пошукові заходи серед умовно засуджених і умовно звільнених, що перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції.

При отриманні інформації про ознаки зовнішності злочинця:

- складається фоторобот;

- за допомогою технічних засобів орієнтується особовий склад ОВС;

- складаються та направляється до сусідніх ОВС шифротелеграми про перевірку конкретних осіб, схожих за прикметами з злочинцем.

Організація пошуку свідків та очевидців визначається місцем події і прилеглою до нього територією.

У першу чергу повинні бути встановлені та допитані:

- очевидці злочину;

- особи, які у відповідний час бачили неподалік від місця злочину підозрілих осіб;

- родичі, друзі, товариші по роботі, сусіди потерпілого, особи які обізнані з його способом життя, розпорядком дня, зв’язками, ймовірними конфліктами, планами;

- особи, які бачили потерпілого напередодні вбивства, які перші виявили труп .

При допиті необхідно з’ясувати, чи не спілкувався потерпілий незадовго до нападу з будь-ким, встановити прикмети співрозмовника, у що він був одягнутий тощо.

Слідчий повинен зафіксувати покази, скласти фотокомпозиційний портрет злочинця. Однак, іноді свідки (особливо це стосується неповнолітніх, осіб похилого віку, осіб, які зловживають алкогольними напоями) можуть домислювати або помилятися у часі, кількості побачених осіб, напрямку їх руху, тому ці показання слідчим повинні ретельно перевірятися.

Необхідно підкреслити, що на початковому етапі розслідування вбивства дуже важливе значення має встановлення особи потерпілого й місця вчинення злочину, що дозволяє встановити багато обставин, які необхідні для швидкого й повного розкриття (спосіб життя вбитого, родинні та близькі зв’язки його оточення, характер їх взаємин тощо) з урахуванням можливої причетності їх до злочину або протидії з їхнього боку. Обов’язково необхідно вияснити, як де і з ким провів потерпілий останні часи і дні перед смертю. Це допомагає встановити при яких обставинах, чому і в якому оточенні він знаходився на місці, де вчинено вбивство.

Корисну інформацію для розшуку злочинців можна отримати також після допиту мешканців навколишніх будинків або колег по роботі чи оточення потерпілого.

При допиті встановлюється також інформація про осіб, які раніше вчиняли злочини. Паралельно працівники карного розшуку зобов’язані проводити розшукові заходи, з метою перевірки учасників злочинних угруповань, осіб, які підозрюються у вчиненні тяжких злочинів проти життя й здоров’я особи, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які перебувають під адміністративним наглядом, раніше засуджених за тяжкі злочини проти життя і здоров’я громадян, а також засуджених за тяжкі злочини.Обновлен 03 ноя 2016. Создан 23 мар 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником