БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Місце події. Поняття та завдання.

Ярина Тарасюк кандидат юридичних наук, доцент. Курс лекцій ОРД.Місце події. Поняття та завдання.

 

                    Під час проведення огляду ви повинні керуватися увагою і спостережливістю.

Під слідчим оглядом необхідно розуміти процесуальну дію слідчого, у якому він за участю зазначених у законі осіб проводе пошук, безпосередньо сприймає, досліджує, оцінює і фіксує стан, властивості й ознаки матеріальних об'єктів, пов'язаних з подією, що розслідується з метою виявлення фактичних даних (доказів) і з'ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в справі. Слідчий огляд переслідує мету пошуку, знаходження, виявлення, попереднього дослідження і фіксацію доказів направлених на подальше успішне розслідування, розшук, встановлення підозрюваних і їх причетності до скоєного злочину та успішного розкриття злочину. об'єкти огляду - місце події; труп людини на місці його виявлення; труп людини на місці ексгумації; предмети і документи; тварини і їх трупи; ділянки місцевості і приміщень поза місцем події; 2) послідовність проведення - початковий і повторний; 3) за обсягом - основний і додатковий; 4) суб'єкти проведення - слідчий, прокурор, оперуповноважений, експерт-криміналіст, кінолог зі службово-пошуковою собакою та інші фахівці, що залучаться до гласного огляду (наприклад судовий медекспер, лікарі тощо); 5) в залежності від участі спеціаліста -простий і кваліфікований.

Слідчий огляд здійснюється відносно різноманітних об'єктів матеріального світу. В залежності від характеру об'єктів слідчий огляд ділиться на декілька видів.

Розрізняють такі види слідчого огляду

в залежності від об'єктів огляду:

 1.  слідчий огляд місця події;
 2. зовнішній огляд трупа на місці його виявлення;
 3.  зовнішній огляд трупа після його ексгумації;
 4.  огляд слідів;
 5.  огляд предметів;
 6. огляд документів;
 7. огляд місцевості та приміщень поза місцем події;
 8. огляд тварин;
 9.  огляд транспортних засобів;
 10.  огляд речовин схожих на наркотичні засоби;
 11. огляд мікрооб'єктів та їх носіїв;
 12.  освідування живих осіб.

          Огляд місця події включає в себе огляд визначеної ділянки території або приміщення, де були виявлені ознаки злочину, наприклад, місця, на якому було виявлено труп людини чи його останки; зламано вхідні двері чи вікно, що дає можливість передбачати проникнення в приміщення з метою скоєння розкрадання тощо. Місць події при розсл­ідуванні однієї і тієї ж кримінальної справи може бути декілька і це багато в чому залежить від виду скоєного злочину. Наприклад при скоєнні вбивства місцями події можуть бути: місце підготовки до скоєння вбивства, місце досягнення злочинного ре­зультату - місце вбивства і місце приховування трупа. Але може бути і навпаки - місце виявлення трупа є місцем події, де могло бути здійснено як підготовку до скоєн­ня вбивства, скоєння вбивства і приховування трупа.

Необхідно мати також на увазі, що виявлені на перший погляд наявні ознаки злочину, наприклад, виявлення трупа людини - подія, з приводу якої проводиться слідчий огляд, може і не мати в результаті злочинного характеру. Можливо, що тут могло мати місце нещасний випадок, настання природньої смерті, самовбивство, без доведення до нього тощо, про що в момент виявлення трупа і його огляду на місці події могло бути ще невідомо. У зв'язку з цим, як справедливо зазначав В. П. Колмаков, дану слідчу дію доцільніше необхідно називати оглядом місця події, а не оглядом місця злочину.

У криміналістичній літературі зустрічаються поняття "місце злочину", "місце підготовки до скоєння злочину", "місце скоєння злочину", "місце приховування злочину", "місце події".

Від місця злочину необхідно відрізняти місце події і місце скоєння злочину, які входять до складу поняття місце злочину. В криміналістичній літературі висловлюються різні думки щодо визначення зазначений понять.

Більшість вчених-криміналістів під місцем події розуміють ділянку місцевості або приміщення, в межах якого виявлені ознаки скоєного злочину, які відобразилися в різних слідах. У відміну від місця події, місцем скоєння злочину визнається ділянка місцевості або приміщення, де було безпосередньо скоєно злочинне посягання і наступив злочинний результат. Якщо злочин було скоєно в одному місці, а сліди його або ознаки виявлені в іншому, то у наявності і місце скоєння злочину, і місце приховування злочину але на початковому етапі виявлення цих слідів зазначені місця будуть названі місцем події. Якщо ж злочин скоєно в тому самому місці, де були виявлені його сліди або ознаки, то місце скоєння злочину і місце події співпадає.

 

НАКАЗ №700 від 14. 08. 2012 зі змінами відповідно наказу МВС УКраїни від 23.06.2015 N 748 (витяг)

 

2. Організація взаємодії при надходженні до органу внутрішніх справ заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та реагуванні на них

2.1. При надходженні до органу внутрішніх справ заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативний черговий територіального органу внутрішніх справ (далі - оперативний черговий) зобов'язаний негайно надати її начальнику слідчого підрозділу, який визначає слідчого, що здійснюватиме досудове розслідування, а також поінформувати начальника територіального органу внутрішніх справ.

 

2.2. Слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин зобов'язаний внести відомості про кримінальне правопорушення за заявою або повідомленням до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР).

 

2.3. Начальник територіального органу внутрішніх справ організовує своєчасне направлення на місце події слідчо-оперативної групи (далі - СОГ) у повному складі, та в залежності від обставин та характеру вчиненого діяння інших працівників органу внутрішніх справ, а також забезпечує прибуття відповідного співробітника оперативного підрозділу, дільничного інспектора міліції залежно від зони обслуговування та лінії роботи.

 

2.3.1. Після надходження до органу внутрішніх справ інформації про вчинення кримінального правопорушення та внесення інформації до ЄРДР під керівництвом начальника територіального органу здійснюється комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та з'ясування всіх обставин події. Першочергові заходи та невідкладні слідчі дії передбачають: проведення огляду місця події з метою отримання первинної інформації про кримінальне правопорушення і осіб, які до нього причетні, та визначення напрямків пошуку правопорушників; переслідування і затримання правопорушників за наявними слідами або напрямками, указаними потерпілими і очевидцями, організація загороджувальних заходів, у тому числі в місцях можливого перебування або появи правопорушників; проведення оперативних заходів у місцях скупчення осіб, схильних до вчинення правопорушень і збуту викраденого майна; виявлення свідків та очевидців події, опитування з цією метою громадян, які мешкають або працюють поблизу місця вчиненого діяння, а також осіб, які могли перебувати на шляхах можливого переміщення правопорушника до місця події та від нього; проведення поквартирного чи подвірного обходу для збирання відомостей про подію та обстеження місцевості в районі вчинення кримінального правопорушення з метою виявлення загублених, викинутих правопорушником знарядь учиненого діяння, інших предметів і додаткових джерел інформації про подію і осіб, які вчинили кримінальне правопорушення; орієнтування особового складу органів внутрішніх справ на території обслуговування, на якій учинено кримінальне правопорушення, та суміжних територіях, військових нарядів Національної гвардії, що залучаються до охорони громадського порядку, а за необхідності - представників громадськості про характер, час, місце і спосіб учинення кримінального правопорушення, кількість осіб, які його вчинили, їх зовнішність, прикмети викрадених речей і цінностей та про інші відомості, що мають значення для встановлення і розшуку правопорушників; використання можливостей інформаційно-пошукових систем, а також засобів масової інформації; перевірку осіб, які перебувають на обліках органів внутрішніх справ: раніше судимих, насамперед за кримінальні правопорушення, аналогічні вчиненому, або стосовно яких здійснюється досудове розслідування за вчинення інших кримінальних правопорушень, аналогічних вчиненому, і щодо яких не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; осіб, які перебувають під адміністративним наглядом або формально під нього підпадають; звільнених від кримінальної відповідальності або стосовно яких застосовано покарання, не пов'язані з позбавленням волі; осіб, які вживають наркотичні засоби, неповнолітніх, злісних порушників громадського порядку, а також інших осіб, про яких є інформація про причетність до вчинення схожих кримінальних правопорушень або про висловлювання намірів їх учинити. Якщо в результаті проведених першочергових заходів і невідкладних слідчих дій не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, начальник територіального органу внутрішніх справ організовує і забезпечує подальшу роботу з розкриття цього кримінального правопорушення".


2.4. СОГ створюються при чергових частинах територіальних органів внутрішніх справ. Склад цих груп формується з працівників органів внутрішніх справ відповідно до графіка чергування, затвердженого начальником територіального органу внутрішніх справ та погодженого з начальником слідчого підрозділу. До СОГ в обов'язковому порядку входять слідчий (старший СОГ), співробітник оперативного підрозділу та спеціаліст-криміналіст.

 

2.5. Завданням СОГ є виявлення, фіксація, кваліфіковане вилучення та пакування слідів кримінального правопорушення, речових доказів, встановлення свідків та потерпілих, з'ясування обставин кримінального правопорушення, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого їх дослідження та встановлення осіб, причетних до його вчинення. 2.6. Після прибуття на місце події члени СОГ та інші задіяні працівники органу внутрішніх справ, а також відповідні співробітники оперативного підрозділу, дільничний інспектор міліції, з'ясовують обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлюють свідків, прикмети осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та ймовірні шляхи їх відходу. У разі необхідності вживають заходів для переслідування транспортних засобів, якими заволоділи особи, що вчинили кримінальне правопорушення, або тих, що використовувалися при його вчиненні. Беруть участь у розшуку та затриманні осіб, які підозрюються в учиненні цих кримінальних правопорушень.

 

2.7. Слідчий:

2.7.1. Керує діями членів СОГ та несе персональну відповідальність за якість проведення огляду місця події. 2.7.2. Разом з членами групи, залученими спеціалістами, запрошеними потерпілим, свідками та іншими учасниками кримінального провадження проводить огляд місця події, у ході якого в установленому КПК України ( N 4651-VI) порядку фіксує відомості щодо обставин учинення кримінального правопорушення, вилучає речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, та речі, вилучені з обігу, у тому числі матеріальні об'єкти, придатні для з'ясування обставин, що підлягають доказуванню. Забезпечує їх належне зберігання для подальшого направлення для проведення експертного дослідження. Має право заборонити будь-якій особі залишати місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. 2.7.3. За наявності підстав інформує оперативного чергового про залучення додаткових сил і засобів для документування всіх обставин учиненого кримінального правопорушення. 2.7.4. При необхідності допитує про обставини вчиненого кримінального правопорушення заявника, потерпілого, свідків та інших учасників кримінального провадження. Надає письмові доручення співробітникам оперативних підрозділів та дільничним інспекторам міліції про проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні. Здійснює інші повноваження, передбачені КПК України ( N 4651-VI).

 

2.8.Співробітник оперативного підрозділу: 2.8.1. Здійснює поквартирний чи подвірний обхід з метою виявлення свідків учиненого кримінального правопорушення, збирання відомостей, що можуть бути використані як докази. 2.8.2. Установлює час, місце і обставини вчинення кримінального правопорушення; кількість причетних до його вчинення осіб, їх прикмети; наявність у них зброї, транспортних засобів, слідів на одязі чи тілі, які могли залишитися через опір потерпілих або при подоланні перешкод; індивідуальні ознаки викрадених речей; напрямок, в якому вони зникли, інші відомості, необхідні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Використовує наявні джерела оперативної інформації з метою розкриття кримінального правопорушення 2.8.3. Негайно інформує слідчого про одержані дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. 2.8.4. Виконує письмові доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Під час їх виконання користується повноваженнями слідчого.

 

2.9. Спеціаліст-криміналіст: 2.9.1. Надає консультації слідчому з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. 2.9.2. З використанням спеціальних знань та навичок, науково-технічних засобів і спеціального обладнання проводить вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складає плани і схеми, виготовляє графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей. 2.9.3. Виявляє, фіксує, здійснює вилучення та пакування матеріальних об'єктів, які несуть на собі слідову інформацію вчиненого правопорушення. 2.9.4. Проводить експрес-аналіз за зовнішніми характеристиками вилучених об'єктів (без надання письмового висновку), звертає увагу слідчого на фактичні дані, що мають значення для розслідування обставин кримінального правопорушення. 2.9.5. Несе персональну відповідальність за якісну фіксацію всієї слідової інформації, повноту відображених даних у протоколі огляду та схемі (плані) до нього.

 

2.10. Дільничний інспектор міліції: 2.10.1. До прибуття СОГ забезпечує охорону місця події, збереження слідів учиненого кримінального правопорушення та в разі необхідності організовує надання невідкладної медичної допомоги потерпілим особам. 2.10.2. З'ясовує обставини вчиненого кримінального правопорушення, установлює свідків, очевидців події, прикмети правопорушників, збирає інші відомості, що можуть бути використані як докази. 2.10.3. Негайно інформує слідчого про одержані дані щодо обставин учинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

 

2.11. Кінолог: 2.11.1. Забезпечує застосування службово-розшукової собаки для розшуку та затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виявлення втрачених нею речей, предметів чи залишених слідів. 2.11.2. Бере участь у блокуванні місця вчинення кримінального правопорушення, його огляді, виявленні, фіксації, вилученні і зберіганні предметів і слідів, які можуть бути використані для розшуку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, із застосуванням службово-розшукової собаки. 2.11.3. При відсутності можливостей застосування службово-розшукової собаки або втрати нею сліду діє за вказівкою керівника СОГ". 2.12. У разі вчинення особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень, які викликають значний суспільний резонанс, огляд місця події проводиться за участю начальників територіального органу внутрішніх справ та слідчого підрозділу.Обновлен 03 ноя 2016. Создан 23 мар 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником