БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оперативно-розшукова діяльність як навчальна дисципліна: поняття, мета, завдання.

Ярина Тарасюк кандидат юридичних наук, доцент. Курс лекцій ОРД.    

ОРД підручник


Курс «Оперативно–розшукова діяльність» це навчальна дисципліна, яка базується на наукових положеннях юридичних наук, вивчає чинне законодавство і відомчі нормативні акти, практику застосування оперативно–розшукових сил, засобів і методів, оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів – негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності, а також їхнє становлення та шляхи розвитку в історичній ретроспективі.

       Теорія ОРД – це наука, що досліджує закономірності механізму скоєння злочинів, особливості отримання інформації про підготовку, вчинення злочинів, а також розробку правових, організаційних, методичних й тактичних основ ефективного застосування оперативно–розшукових сил, засобів, мнтодів, заходів та дій у виявленні, попередженні, припиненні та розслідуванні злочинів що готуються чи вже вчинені.

     Метою навчальної дисципліни є вивчення та освоєння закономірностей, які стосуються пошуку та фіксації фактичних даних, обставин, причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, закономірностей, що стосуються організації оперативно–розшукової діяльності, закономірностей, що відносяться до реалізації оператвино–розшукової інформації.

    Завдання навчальної дисципліни: отримання знань з теорії оперативно–розшукової діяльності, засвоєння вимог нормативних актів, відомчих наказів та інструкцій, що регламентують оперативно–розшукову діяльність, вивчення позитивного досвіду боротьби зі злочинністю, умінь та навичок практичного застосування теорії ОРД, засвоєння тактичних основ практичного застосування сил, засобів, методів, заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, формування навичок науково–дослідної роботи в сфері ОРД.

В результаті вивчення дисципліни «Оперативно–розшукова діяльність»  втвчається: загальна та особлива частини ОРД, набуваються вміння та навички:

  • виявляти та усувати причини та умови, що сприяють злочинності;
  • виявляти, попереджувати та припиняти злочини;
  • самостійно працювати із законодавчими, нормативно–правовими актами,  відомчими наказами та інструкціями у сфері оперативно–розшукової діяльності, негласних слідчих (розшукових) дій та додатковою літературою, документами.

Науково–педагогічному складу під час проведення занять необхідно звернути увагу на уміння майбутніх фахівців із галузі права:

  • показувати рівнобічні, системні і глибокі знання навчально–програмового матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно правильно його подавати;
  • пов'язувати теорію з практикою, вільно виконувати задачі, завдання та правильно відстоювати прийняті рішення;
  • самостійно узагальнювати і викладати навчальний матеріал, не допускаючи помилок та проявляти творчі здібності у розумінні, поданні і використанні навчально–програмового матеріалу;
  •  опрацьовувати навчальну літературу та нормативно–правові акти у сфері оперативно-розшукової діяльності та кримінального судочинства;
  • аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час навчальних занять і самостійної підготовки, а також роботи власні висновки та висувати відповідні пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів; самостійно тлумачити нормативно–правові акти кримінально–процесуального характеру;
  •  проводити наукові дослідження у формах доповідей, рефератів та інших видів робіт передбачених навчальною програмою;
  • розв’язувати ситуаційні завдання передбачені навчальною програмою та додатковою літературою за вказівкою викладача.

       Міжпредметні зв’язки. «ОРД» знаходиться у тісному зв’язку з іншими юридичними дисциплінами, перш за все - кримінальний процесом, криміналістикою, психологією ОРД, з конституційним правом, кримінальним правом, адміністративним і цивільним правом, оскільки в діяльності органів досудового розслідування і суду досить часто виникають питання, що пов’язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю тощо.Обновлен 19 сен 2017. Создан 24 мар 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником