БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Соціальна необхідність ОРД.

Ярина Тарасюк кандидат юридичних наук, доцент. Курс лекцій ОРД.Соціальна необхідність ОРД.

    

         Серед різновидів людської діяльності немає іншої, яка б так завзято увінчувались ореолом таємничості, як оперативно-розшукова діяльність. Специфіка оперативно-розшукової діяльності зумовлювалась як об'єктивно-важливими, так і штучно-суб'єктивними причинами і за своїми наслідками часто була шкідливою, бо ставала, як правило, в кращому випадку предметом політичних спекуляцій, інструментом боротьби за владу чи засобом досягнення особистих корисливих інтересів, а в гіршому - зловживань владою та методом розправ та вчинення злочинів.

         Оперативно-розшукова діяльність ОНП, органів служби безпеки стала темою для безлічі літературних творів, кінофільмів, художніх картин, різного роду публікацій як серйозних так і поверхневих, чи просто юридично безграмотних. Нині про оперативно-розшукову діяльність хіба що не пише і не говорить тільки ледачий, але про неї мало говорять спеціалісти, професіонали, ті, хто сам присвятив своє життя цьому складному, багатогранному, благородному і часто невдячному, але потрібному людям і суспільству ремеслу.

Оперативно-розшукова діяльність — це вид державної діяльності, яка здійснюється як гласно, так і не гласно оперативними підрозділами, що наділені такими повноваженнями законодавчими актами. Але це буде не повне визначення такого виду діяльності, якщо не вказати на те, що оперативно-розшукова діяльність - це різновид соціально-корисної людської діяльності і водночас юридичної діяльності, тобто частина опосередкованої державно-владної діяльності, компетентних державних органів, націленої на виконання соціально-корисних завдань і функцій держави.

         Врешті, оперативно-розшукова діяльність - різновид діяльності держави в особі вищих органів (законодавчої, виконавчої і судової влади) та в межах їхньої компетенції, що може наділяти правом здійснення такої діяльності суб’єктів ОРД, покладати на них визначені обов’язки і здійснювати контроль за реалізацією норм даного закону. Телеграф, телефон, електронна пошта, комп'ютер, мережі Інтернету невпізнанно змінили способи і методи обміну інформацією та її обробки. Обізнаність населення взагалі і злочинців, зокрема, про форми і методи оперативно-розшукової діяльності набагато ускладнили роботу оперативного працівника, який щоразу розкриваючи новий злочин, має шукати і нові шляхи проникнення в його таємницю. Немає двох однакових злочинів і не може бути однакових процесів їх розкриття. Як в кожному злочині є свої потерпілі і обвинувачені, властиві саме цьому злочину деталі його вчинення, матеріальна і моральна шкода, так і кожний злочин потребує своєї технології розкриття і розслідування його обставин, індивідуальних оперативно-розшукових заходів, направлених на збирання інформації, встановлення істини по конкретному факту правопорушення. І це вимагає від оперативного працівника постійного творчого пошуку, удосконалення своєї професійної майстерності, любові до своєї професії і таланту.

Але разом з тим, оперативно-розшукова діяльність в значній мірі зачіпає особисті права та інтереси громадян, а тому, не випадково, в  ст. 4 Закону України про ОРД законодавець цілком справедливо визначає, що, незважаючи на негласність чи конспіративність пошукових, розвідувальних чи контррозвідувальних заходів, застосуванні при цьому спеціальних оперативно-технічних засобів, конспіративність залучення громадян до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та інший недоступний для громадян механізм збирання та фіксації фактичних даних — усе це повинно відповідати вимогам закону, соціальної справедливості, морально-етичним нормам совісті і честі, добра і людської гідності, свободи і відповідальності.

     Саме такий підхід законодавця до визначення сутності та соціальної необхідності оперативно-розшукової діяльності дозволяє: по-перше, визначити стратегію і тактику діяльності кримінальної міліції із забезпечення конституційних прав і свобод громадянина у сфері ОРД; по-друге, визначити єдину методологічну основу дотримання законності в негласній діяльності оперативних підрозділів, незалежно від їх відомчої приналежності; по-третє, дозволяють коригувати комплексні програми, плани, концепції договірних засобів щодо розв'язання конфліктів та дотримання рівноваги між інтересами особи, суспільства і держави та їх взаємну відповідальність.

        У зв'язку зі сказаним мають бути дотримані такі вимоги: а) визначення конкретних об'єктів та осіб, відносно яких отримано достовірну інформацію про їх причетність до протиправної діяльності; б) наявність обгрунтованих ознак кримінальної причетності особи до нерозкритого злочину, способів укриття злочинця, викраденого майна,, засобів вчинення злочину тощо; в) наявність правомірних приводів і підстав до проведення негласних оперативно-розшукових заходів; г) правомірність та законність застосування оперативно-технічних засобів, хімічних та інших речовин під час збирання та фіксації фактичних даних; д) забезпечення конфіденційності або таємності відомостей, що стосуються особистого життя, честі й гідності підозрюваної особи чи тієї, що перевіряється; є) обгрунтування та дотримання вимог чинного законодавства й відомчих нормативних актів щодо передавання, розповсюдження чи розголошення відомостей про осіб, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань; є)забезпечення фізичної безпеки особи, яка брала участь, у тому числі негласно, у виявленні, попередженні, припиненні, розкритті злочину, виконанні інших оперативно-розшукових заходів чи сприяла цьому.

Обновлен 24 сен 2017. Создан 28 мар 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником