БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ПОШУКОВА ТЕХНІКА В ДІЯЛЬНОСТІ ОНПУ

підручник Спеціальна техніка ОВС 

Георадари, загалом, використовуються у промислово-господарській діяльності для виявлення у Грунті, під водою, у насипних вантажах та інших середовищах різних предметів, неоднорідностей, у тому числі трубопроводів, карстових порожнеч і вимоїн у залізничних і автомобільних насипах, неоднорідностей структури грушу, а також під час проведення археологічних, будівельних і ремонтних робіт.

У правоохоронних органах георадари використовують для виконання різного роду завдань, пов’язаних з пошуком і виявленням тайників, контрабандних схованок у гомогенних однорідних вантажах, виявлення підкопів, а також для виявлення кримінальних поховань.

Електрощупи призначено для пошуку закопаних і затоплених трупів або їх частин. Такий прилад придатний для пошуку трупів, що знаходяться як у сухих, так і у вологих (заболочених) грунтах. Поряд з основними призначенням електрощуп може також застосовуватись для пошуку металевих предметів, прихованих у ґрунті, у воді або інших рідинних і в’язких середовищах, електропровідність яких є значно меншою ніж у металі

Електронні металошукачі (або металодетектори) застосовуються у правоохоронній діяльності для виявлення предметів, виготовлених з будь-яких металів. Принцип дії більшості з них полягає у реєстрації зміни електромагнітного поля, що утворюється приладом, при попаданні в зону його дії предмета з металу. Однією з основних технічних характеристик металошукача є його чутливість. Вона визначається найменшою величиною розмірів металевого предмета, який виявляється приладом, з одного боку, — та найбільшою відстанню до предмета, більшого за розміри пошукової частини приладу, з іншого боку. Для досягнення найвищої чутливості прилад відповідно настроюють (регулюють) на відстані від металів перед застосуванням та у процесі застосування. Сутність пошуку металошукачами полягає в повільному переміщенні пошукового елемента приладу паралельно поверхні, що обстежують, на відстані 2-5 см від неї. При виникненні сигналу (акустичного чи візуального) про наявність металу треба зупинитися і додатково уточнити місце знаходження металевого предмета шляхом кількаразового переміщення пошукового елемента у двох взаємно перпендикулярних напрямах у цьому місці.

Ендоскопічна техніка містить широку гамму гнучких волоконно- оптичних фіброскопів, жорстких бороскопів, гнучких відеоскопів з телевізійним формуванням зображення.

Засоби пошукової техніки - це клас знарядь та приладів, що забезпечують виявлення різноманітних об’єктів на основі відмінності їх властивостей від властивостей середовища оточення, тобто за умови наявності контрасту об’єкту пошуку з використанням при цьому сучасних можливостей і методів природничих наук.Засоби пошукової техніки (пошукова техніка або пошукові засоби) - це клас (сукупність) знарядь та приладів (технічних, хімічних та інших), що забезпечують виявлення різноманітних об’єктів на основі відмінності їх властивостей від властивостей середовища оточення. Сама назва засобів вказує на їх головне призначення у правоохоронній діяльності - виявлення предметів та слідів, які можуть мати доказове та інше значення по кримінальному провадженні або факту вчинення злочину (знарядь вчинення злочину, зброї, вибухових, наркотичних речовин, виробів з благородних металів, прихованих трупів та їх частин, контрабандних предметів та ін.). Пошукові засоби значно розширюють можливості природних органів чуття людини і забезпечити таким чином об’єктивного, на дійного і швидкого досягнення мети запланованих пошукових заходів.

Інтроскопів (від латин, intro - у середині) - це візуальне спостереження предметів або процесів у середині оптично непрозорих тіл, у непрозорих середовищах (речовин). Спостереження здійснюється шляхом перетворення невидимого оком зображення об’єкта, що досліджується, отриманого в фіксованому діапазоні електромагнітного випромінювання, у видиме з відображенням на екран (плівку) спеціального пристрою, що називається інтроскопом.

Індикатор біомаси ИБМ-1 (Електрощуп) - це пошуковий криміналістичний прилад, призначений для виявлення трупів або їх частин як в сухих, так і в вологих (заболочених) грунтах на глибині до 1,5 м, шляхом вимірювання об’ємного електричного опору ґрунту. Принцип застосування приладу заснований на послідовному (порівняльному) вимірюванні опору ґрунту в місці ймовірного поховання трупу (його частин). Останній залежить від кількості вологи в порах (капілярах) ґрунту, її мінералізації та насиченості газоподібними і рідинними продуктами розкладу речовин органічного походження. Така волога за своїми властивостями подібна до електролітичного середовища і має підвищену електропровідність. Прилад складається із стелевої штанги (довжиною 1,5 м, діаметром 13 мм, з буром та кільцевими ізольованими один від одного електродами на нижньому кінці, поєднаними з мікроампер метром) та функціонального блоку з від'ємними ручками (жорстко прикріпленого до верхньої частини штанги). Поряд з основним призначенням, електрощуп може бути використаний для пошуку металевих предметів, які знаходяться в землі, воді, стічних місцях тощо, електропровідність яких значно менша, ніж у металів.

Магнітні шукачі-підіймачі (типу МИП (Росія), ПМК-1, МП-1, МП-2, МП-3, МГ-1 (Україна) відносять до механічного типу приладів. Вони призначені для пошуку і підняття предметів із феромагнітних сплавів (заліза, сталі, чавуну тощо), які можуть знаходитися у воді, траві, снігу та інших рідких, напіврідких і сипучих середовищах, у важкодоступних місцях та в умовах відсутності прямої видимості. Предметами пошуку можуть бути вогнепальна та холодна зброя, боєприпаси, вибухові пристрої та інші об’єкти (ключі, різноманітний інструмент, деталі машин тощо), що становлять інтерес для правоохоронних органів та можуть бути речовими доказами покримінальній справі. Ці иристрої виготовлені у формі підковоподібних, циліндричних, квадратних або прямокутних магнітів із спеціальних тґнітопотужних сплавів. Такий магніт вагою близько 1,5 кг здатний підняти предмет масою 50 кг і більше. У верхній частині магніту передбачено пристосування для кріплення шнура - для пошуку у рідкому середовищі (водойми, стічні ями, туалети, покинуті колодязі та ін.), або штанги - для пошуку у напіврідкому чи сипучому середовищі (зерно, пісок, сніг, сіно, попіл та ін.). Для роботи з магнітним підіймачем у забруднених середовищах магніт доцільно поміщати у поліетиленовий пакет. В умовах зберігання таких пристроїв полюси магніту замикають спеціальною металевою пластиною — замикачем для запобігання розсіювання магнітного поля у зовні та розмагнічування магніту. Перед пошуком пластину обов’язково треба зняти шляхом зміщення її убік від полюсів. На кольорові метали (мідь, латунь, олово, свинець, золото та ін.), а також на деякі види нержавіючої сталі (так званої “харчової”) і спеціальні антимагнітні сплави магнітні шукачі-підіймачі не реагують.

Магнітомеханічні засоби призначені для виявлення і підняття предметів із феромагнітних сплавів (заліза, сталі, чавуну тощо), які можуть знаходитися у воді, траві, снігу та інших рідких, напіврідких і сипучих середовищах. Предметами пошуку можуть бути вогнепальна та холодна зброя, боєприпаси та інші об’єкти (ключі, різноманітний інструмент, деталі машин тощо), що становлять інтерес для правоохоронних органів і можуть бути доказами по кримінальній справі.

Металодетектори (металошукачі) використовуються для попередження і в процесі розслідування кримінальних правопорушень шляхом перевірки підозрілих осіб, предметів у аеропортах, на митницях, у місцях великого скупчення людей (на підприємствах, в організаціях тощо), поштової кореспонденції на наявність зброї та вибухового пристрою за конкретними ознаками, а також під час огляду місця події.

Оглядові дзеркала призначені для візуального обстеження (огляду) важкодоступних місць (порожнин) для обстеження різних об’єктів, пошуку предметів, що викликають підозру. Можуть ефективно застосовуватися під час огляду багажу, днищ автотранспортних засобів, обстеженні приміщень тощо. Конструктивно їх поділяють на кишенькові: 03-1М, 03-1МА, “Блік-1” — зі складаною телескопічною ручкою, що легко розміщується у кишені або сумочці; автомобільні: 03-1, 03-2, ОЗП-1, ОЗП-2, які використовуються працівниками ДАІ для огляду номерних знаків агрегатів та вузлів транспортних засобів; телескопічні: ЗД-1, ЗД-2, які оснащені телескопічною штангою, на якій встановлюється дзеркало та акумуляторний ліхтар для підсвічування, та дистанційні: ЗД-З, ЗД-4,03-2М, які забезпечують дистанційне ручне керування кутом нахилу дзеркала та можливість використання дзеркал різної форми - прямокутних, квадратних, круглих, ввігнутих, випуклих та ін.

Оглядова рентгенівська апаратура займає важливе місце серед засобів пошукової техніки, що використовуються у діяльності НПУ. Принцип її дії заснований на властивості рентгенівських променів (Х-променів) проходити

крізь оптично непрозорі середовища з різним ступенем їх поглинання речовинами різної щільності. Таким чином при опромінюванні об’єкта, щ0 досліджується, виникає рентгенівське “тіньове зображення”, яке робить видимими чіткі контури тіні предмета на люмінесцентному екрані або на рентгенівській плівці чи на будь-яких інших перетворювачах та телевізійних камерах. Найбільшого поширення в діяльності органів внутрішніх справ набули переносні (портативні) рентгенівські установки малої потужності та рентгено- телевізійні пристрої. Така апаратура дозволяє оперативно і ефективно виявляти, а при необхідності фотографувати замасковані предмети, елементи вибухових пристроїв, наркотичні речовини, к'е відкриваючи багажу, сумки, валізи та інших об’єктів.

Оптичні та телевізійні оглядові системи включають в себе ендоскопи та портативне телевізійне обладнання. У правоохоронній діяльності їх використовують для проведення ретельного огляду транспортних засобів, контейнерів, вагонів, суден, важкодоступних зон (порожняя). У тому числі закритих, світлоізольованих, що мають малі вхідні отвори і т. п. з метою швидкого пошуку наркотичних, вибухових речовин, зброї, контрабанди та інших предметів. Асортимент ендоскопічної апаратури (медичного призначення) має велику гаму гнучких волокнисто-оптичних фіброскопів, жорстких бороскопів, відеоскопів. Довжина їх трубок складає від 1 до 6 м, діаметр — від 1 до 10 мм. Характерною особливістю спеціальних портативних телевізійних відеоанапізаторів є наявність в них мініатюрних відеокамер з інфрачервоним підсвічуванням, телескопічної (розсувної) штанги та герметичність самого відеоскопу, що дозволяє вести спостереження в затемнених умовах, у рідинному середовищі і забезпечує вільний доступ до більш-менш віддалених від оператора місць обстеження.

Пошукові засоби — це сукупність технічних, хімічних та інших засобів, які застосовуються у правоохоронній діяльності відповідно до законодавства з метою: пошуку об'єктів, що можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, або інших носіїв криміналістичної інформації; виявлення об’єктів, які становлять оперативний інтерес; дослідження об’єктів та документів на предмет фальсифікації; виявлення і дослідження слідів злочину; перевірки оперативної інформації та її процесуального закріплення; зашифровки джерела одержання інформації; забезпечення безпеки й охорони об'єктів тощо.

Пошукові прилади - для виявлення слідів і знарядь злочину, місць зберігання трупів, тайників та інших місць переховування предметів, що мають відношення до злочину.

Правові підстави застосування пошукової техніки ґрунтуються на суворому дотриманні норм чинного законодавства та приписів підзаконних актів, які складають правову основу їх використання. Застосування пошукової техніки в діяльності НПУ може мати процесуальний, оперативний, адміністративний, організаційний, профілактичний характер. У нормах КПК України передбачається застосування науково-технічних засобів здебільшого не в конкретній формі, а опосередковано - через виконання регламентованих

НИМИ певних тактичних прийомів слідчих дій (наприклад, ст. 93 - збирання показів; ст. 234 - обшук; ст. 236 — виконання ухвали про дозвіл на обшук житла Ч11 іншого володіння особи; ст. 237 - огляд та ін.). Оскільки ефективне виконання цих дій неможливо без виконання інших дій технічного характеру (наприклад, фотографування, звукозапису, відеозапису та ін.), дані норми є правовою основою і для застосування засобів пошукової техніки. Ця техніка може застосовуватися також на підставі норм, які містять загальні положення (принципи), мети і завдання кримінального судочинства, для досягнення яких використовуються ті чи інші науково-технічні засоби. Правові підстави для застосування пошукової техніки випливають також зі змісту статей КПК, які передбачають використання в процесі дослідження обставин справи доказів, фактичних даних та інших матеріалів і об'єктів, що можуть бути засобами для виявлення злочину, викриття злочинців, вказують на ознаки злочину та осіб, які їх вчинили, сприяють встановленню істини по справі (ст. 9 КПК України - законність, (прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень); ст. 84 - докази; ст. 94 - оцінка доказів; ст. 98 - речові докази та ін.). Підставою для включення до справи виявлених за допомогою пошукової техніки матеріалів, даних і предметів є ст. 104 КПК України - протокол, ст. 105 - додатки до протоколів та ін. Основоположною нормою Закону для застосування пошукової техніки в оперативно-розшуковій діяльності є ст.ст. 256, 267, 269, 273 КПК України. У всіх цих випадках одним із важливих критеріїв законності застосування пошукової техніки є її етична допустимість. Цей фактор необхідно враховувати з позицій не порушення законних інтересів і прав громадян (ст. 29-32 Конституції України) та учасників кримінального процесу (ст. 13 - недоторканність житла чи іншого володіння особи; ст. 15 - невтручання у приватне життя та ін.). Правовими підставами для застосування пошукової техніки в інших формах правоохоронної діяльності НПУ є Закон України “Про міліцію”, п. 6 ст. 11 якого визначає право міліції проводити огляд осіб, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів, вилучати предмети, документи, що можуть бути речовими доказами, і т. п. Зрозуміло, що для ефективного проведення (виконання) цих дій виникає потреба використання засобів пошукової техніки. Правомірність застосування пошукової техніки в місцях тимчасового позбавлення волі затриманих та взятих під варту осіб визначаються Законом України “Про попереднє ув’язнення”, ст. 7 якого - режим попереднього ув’язнення, містить правила щодо огляду та обшуку утримуваних для забезпечення режиму тримання. Порядок, правила, тактичні прийоми та методики застосування пошукової техніки додатково встановлюються окремими підзаконними актами МВС України. Факт застосування пошукової техніки та отримані при цьому результати закріплюються документами процесуального, оперативного чиадміністративного характеру у встановленому порядку- Одержані внаслідок застосування пошукової техніки дані, відомості і об'єкти використовуються планування подальших оперативно-розшукових заходів, одержання додаткову даних, що мають відношення до події злочину, проведення невідкладних слідчих дій, усунення умов, які сприяли вчиненню злочину тощо.

Прилади виявлення скритих письмових знаків та слідів хімічних речовин застосовуються в діяльності НПУ під час огляду місць цод^ проведенні обшуків, освідувань, огляді речових доказів, проведенні окрему видів попередніх та експертних досліджень, а також в оперативній роботі. Це головним чином, ультрафіолетові, інфрачервоні освітлювачі, електронно- оптичні перетворювачі та інша техніка.

Прилади зворотно-розсіяного іонізованого випромінювання - це новий напрям у створенні пошукової техніки. Відомо, що рентгенівське, гамма- та нейтронне випромінювання легко проникає крізь щільні перепони із деревини, цегли, бетону, металу та інші середовища і водночас помітно розсіюється (відбивається) під різними кутами (від 0 до 180°) ядрами атомів легких елементів, передусім водню, вуглецю та ін., яких в достатній кількості вміщується в атомах органічних речовин, у тому числі вибухових та наркотичних. Таким чином, відбиті зворотио-розсіяні рентгенівські та гамма- кванти і нейтрони несуть інформацію про склад (внутрішню структуру) об’єкта при обстеженні його з одного боку. Попадаючи на детектор, вони утворюють сигнал, який передається оператору у вигляді зображення або числового значення. Це і є основним принципом дії такого виду пошукової апаратури. Для контролю багажу, великогабаритних вантажівок та транспортних засобів в останні роки створені спеціальні радіоінтроскопи, які забезпечують високу якість зображення об’єктів, що контролюються, і дозволяють оператору безпечно виконувати дистанційне обстеження об’єктів. Апаратура контролю із використанням зворотно-розсіяного випромінювання виготовляється у стаціонарному, мобільному та портативному варіантах.

Прилади пошуку біологічних об'єктів (шукачі біомаси або трупошукачі) застосовуються в діяльності НПУ при проведенні складних пошукових робіт, пов’язаних з виявленням загиблих осіб (трупів), прихованих (закопаних) злочинцями у грунті. Основа дії - хімічний експрес-аналіз грунтових газів на підвищений вміст сірководню (НгБ), аміаку(№Ь), меркаптанів (азотно-сіркових з’єднань з дуже неприємними для людини запахами) або спеціальне вимірювання електропровідності грунту.

Прилад пошуку біомаси "Поиск-ІБМ" (Україна) призначений для виявлення біооб’єктів (трупів) шляхом експресного аналізу грунтових газів у місцях ймовірного захоронення трупа або його частин з метою виявлення продуктів розладу тваринних тканин (біомаси) і визначення їх концентрації (Н28 - сірководень, ИНЗ - аміак, меркаптани).

Прилади пошуку металів (металошукачі або металодетектори) найпоширеніші в практичній діяльності НПУ під час проведення слідчих дій та здійснення оперативно-розшукових заходів, застосовуються з метою виявлення металевих предметів - майбутніх речових доказів по кримінальномупроводженні» ЦІ предмети можуть бути виготовлені з магнітних (чорних) та йміПіітннх (кольорових) металів (у тому числі з благородних). У зв’язку з цим іикорисіоиуютьея засоби* які знаходять лише магнітні метали (магнітні іііукачі*нідііІма‘і1). та прилади, що дають змогу відшуковувати усі види металів А^илошукачі). Особливістю деяких з них є здатність “селективного пошуку” металі* різних груп (у т.ч. дорогоцінних) та порівняно визначати характер металевого об’єкту за його масою і розмірами.

Прилади пошуку радіоактивних джерел - це комплекс радіометрів та гйммн-снекгромегрів високої чутливості, які використовуються в діяльності QBC з мстою радіаційного обстеження (локалізації джерел радіоактивного випромінювання) па місці події, пожежі, вчинення злочину або в місцях можливого їх незаконного приховування (поховання), транспортування, а гакож при оперативному обстеженні, якщо цього вимагає конкретна обстановка. Ці прилади використовуються також під час забезпечення радіаційного захисту працівників, що виконують дії по контролю за розпНПУюдженням ядерних та радіоактивних матеріалів, виявленню їх контрабанди.

Прилади l'a пристрої для виявлення порожнин і обстеження вяжкодосгупних місць застосовуються в діяльності НПУ з метою виявлення замаскованих порожнин, в яких можуть бути утворені схованки, та обстеження різних важкодоступних місць з метою виявлення та вилучення з них предметів, які можуть становити оперативний інтерес або набувати значення речових доказів. Об’єктами обстеження можуть бути конструкції будівель, меблі, контейнери, автотранспорт, різні предмети, що не підлягають розкриванню (апаратура, валізи, ящики та ін.). Структуру цих приладів і пристроїв складають індикатори неоднорідності, оглядові дзеркала, ендоскопи, оптичні та телевізійні оглядові системи, щупи (зонди) та ін.

Технічні засоби оперативного пошуку використовуються для виявлення предметів та слідів, які становлять оперативний інтерес. В оперативно- розшуковій діяльності пошукові прилади можуть використовуватися під час проведення оперативних оглядів, з метою виявлення зброї, знаряддя вчинення злочину, виробів з благородних металів, вибухових речовин, наркотиків і т.п.; у випадках, коли здійснити такі дії процесуальним шляхом неможливо або недоцільно з тактичних міркувань.

Технічні характеристики металодетекторів:

чутливість - визначається найменшою величиною металевого об’єкта, який може бути виявлено на певній відстані. З чутливістю пов’язана дальність виявлення предмета (тобто відстань до предмета, глибина залягання тощо). На практиці для оцінки чутливості користуються приблизними даними про об’єм або масу предмета;

селективність - здатність встановлювати об’єкт пошуку на фоні одночасної присутності інших металевих предметів;

завадостійкість - ступінь захисту від впливу перешкод, викликаних електромагнітними джерелами (електромережі, люмінесцентні лампи, монітори, телевізори тощо), а також конструкціями, що містять метал.Трал це пристосування для пошуку об’єктів на дні водойм, являє собою металеву рамкову конструкцію із захватними гачками і грузилом.

Шукач біомаси "Поиск-Iм призначений для пошуку трупів шляхом експертного аналізу фунтових газів в місцях ймовірного поховання трупа або його частин.

Принцип дії приладу полягає у візуальній фіксації процесу індикації (зміни кольору спеціального розчину в результаті хімічної реакції із специфічним компонентом - реагентом) при пропусканні в прозорій камері порції газу відібраного з грунту, крізь тканину, змочену спеціальним розчином.

Щупи (зонди) - це пошукові металеві пристосування, які застосовуються для дослідження об’єктів, що мають нещільну структуру (ґрунт, пісок, тирса, сипучі речовини, м'які меблі, тканинні матеріали та ін.). Конструкція їх проста: 1) сталева спиця діаметром 2,5 мм, довжиною 350 мм із гостро заточеним вістрям); "2) щуп для нещільних ссрсдовищ складається з ручки для тримання, подовжувальної штанги і конусного наконечника, загальна довжина щупа в зібраному вигляді - 90 см; 3) щуп для щільного грунту збирається із двох деталей - ручки і сталевого стрижня, стрижень закручується в ручку, довжина стрижня — 400 мм, діаметр — 6 мм. Для практичного застосування та перенесення досить зручні розкладні щупи, які входять до комплектів пошукових наборів експертів-криміналістів.Обновлен 02 ноя 2016. Создан 04 апр 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником