БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Список джерел спецтехніка

підручник Спеціальна техніка ОВС 

Законодавчі акти:

 1. Житловий кодокс Української PCP: Закон від ЗО червня 1983 року №5464-Х.
 2. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // ВВРУ. -1996. - JA30.-Ct.14I.
 3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341—IIIі // ВВРУ. - № 25-26. - Ст.131.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року №4651 -VI.
 5. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993

року

 1. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року // Голос України. - 1993. - 29 січн.
 2. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року №3477-IV.
 3. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року // ВВРУ. -1994. - № 11. - Ст.50.
 4. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року // ВВРУ. -1994. - № 16. - Ст.93.

10. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 5 липня 1994 року

 1. Про            заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15 лютого 1995 року // ВВРУ. -1995. - № 10. - Ст.62.

12.1 Іро інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 48. - Ст.650.

 1. Про              міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991. - № 4. - Ст.20.
 2. Про              наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 22 грудня 2006 року №530-V.
 3. Про               науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради, 1993. - № 33. - Ст.345.
 4. Про             Національну програму інформатизації: Закон України від 04 лютого 1998 року
 5. Про            обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 року
 6. Про               обов’язковий примірник документів: Закон України від 09 квітня 1999 року
 7. Про               оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 22. - Ст.303.
 8. Про            організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної
 9. Про                охоронну діяльність: Закон України від 22 березня 2012 року № 4616-VI.
 10. Про                попереднє ув’язненім: Закон України від ЗО червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України, 1993. - № 35. - Ст.360.
 11. Про             порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 01 грудня 1994 року №266/94-ВР.

 

24. Про поштовий зв’язок: Закон України від 04 жовтня 2001 року № 2759-ІІІ.

 1. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 01 червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України, 2000. - № 36. - Ст.298.

26.Про ратифікацію Конвенції про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення: Закон України від 3 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України, 1997. - № 14. - Ст.54.

27. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993

року

 1. Про               телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. - № 12. - Ст.155.
 2. Цивільний         кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року №435-ІУ.

Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, Постанови Верховного Суду України, конвенції:

 1. Конвенція           про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року: Конвенція. - Рим, - № Щ§ №005.
 2. Про                внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 року № 829.

32. Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку: Указ Президента України від 13 квітня 2001 року №256.

 1. Про               деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних пав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року №2.
 2. Про               додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю: Указ Президента України від 28 березня 2008 року № 276.
 3. Про             додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, вдосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку: Указ Президента України від 18січня 2001 року №20.

 

36. Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку: Указ Президента України від 16 червня 1999 року № 650/99.

З 7. Про додержання прав людини під час проведення оперативно- технічних заходів: Указ Президента України від 7 листопада 2005 року № 1556/2005.

38.Про доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 08 липня 2009 року №514.

 1. Про            затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні: Постанова КМ України від 8 жовтня 1997 року № 1126.

40. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770.

 1. Про        затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації: Постанова КМУ від 27 жовтня 2001 року №1450.

42. Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 823.

 1. Про            затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року №1169.

44.Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373.

 1. Про           затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Постанова Ради Міністрів України від 27 лютого 1991 року № 49.
 2. Про            затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2005 року № 720.
 3. Про            заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року №615.
 4. Про             заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян: Указ Президента України від 18 лютого 2002 року № 143/2002.
 5. Про           комплексну програму створення єдиної національної системи

І

 зв’язку: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 року № 790.

50.Про Концепцію розвитку зв’язку України до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року № 2238.

 1. Про Положення про технічний захист інформації в Україні: Указ Президента України від від 27 вересня 1999 року № 1229/99.

 

52,             Про порядок використання обладнання для зняття інформації з каналів зв'язку: Розпорядження Президента України від ЗО травня 1995 року №92&5-рпг.

 1. Про               порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року № 706.
 2. Про                судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 3 // Вісник Верховного Суду України. - К.: Верховний Суд України, 2002. - № 4(32).
 3. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4 // Вісник Верховного Суду України. - К.: Верховний Суд України, 2002. - № 4(32).
 4. Про               судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 року № 10.

Відомчі нормативно-правові акти:

 1. Акустика і електроакустика. Терміни та визначення. [ДСТУ 3515-97 від 01.08.1997]. - К.: Державний стандарт України, 1997. - 137 с.
 2. Антени. Терміни та визначення. [ДСТУ 3801-98 від 01.01.2000]. - К.: Державний стандарт України, 2000. - 94 с.
 3. Вироби акустоелектричні. Терміни та визначення. [ДСТУ 3093-95 від 01.07.1996]. - К.: Державний стандарт України, 1996. - 41 с.

60. Телебачення. Цифрове оброблення телевізійних сигналів. Терміни та визначення. [ДСТУ 3808-98 від 01.01.2000]. - К.: Державний стандарт України, 1999.-78 с.

 1. Геометрична оптика. Терміни, визначення та літерні позначення основних величин. [ДСТУ 2756-94 від 01.01.1998]. - К.: Державний стандарт України, 1998. - 47 с.
 2. Електрозв'язок. Зв'язок документальний. Терміни та визначення. [ДСТУ 2619-94 від 01.07.1995]. - К.: Державний стандарт України, 1995. - 18 с.

бЗ.Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (витяг з НДТЗІ 1.1-002-99). - К.: Департамент управління справами та режиму МВС України, 2003. -31 л.

64. Запись и воспроизведение информации. Термшш и опредсления. [ТОСТ 13699-91 від 01.01.1992]. — К.: Государствснньїй стандарт, 1992.

65.Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. [ДСТУ 3396.0-96 від 11.11.1996]. - К.: Державний стандарт України, 1996. - 7с.

66.Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення. [ДСТУ 3396.2-97 від 01.01.1998]. - К.: Державний стандарт України, 1998. - 20 с.

 1. Звукове мовлення. Терміни та визначення. [ДСТУ 3785-98 від

01.01.2000]  .          - K.: Державний стандарт України, 2000. - 19 с.

 1. Лазери і пристрої управління лазерним випромінюванням. Терміни та визначення. [ДСТУ 2380-94 від 01.01.1995]. - K.: Державний стандарт України. 1995. - 57 с.
 2. Порядок                проведення робіт. [ДСТУ 33%. 1-96]. - K.: Державний стандарт У країни, 1996.
 3. Про              затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ СБУ від 12 вересня 2005 року №440 // Офіційний вісник України. - 2005. - №34. - Ст. 2089.

71. Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертно-криміналістичної служби МВС України: Наказ МВС України від 11.09.2001 № 785.

72. Радіозв'язок. Терміни та визначення. [ДСТУ 3254-95 від 01.07.19%]. - K.: Державний стандарт України, 19%. - 57 с.

 1. Телебачення. Терміни та визначення. [ДСТУ 3807-98 від

01.01.2000]   .         — K.: Державний стандарт України. 2000. -130 с.

 1. Термінологія  в галузі захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (витяг з НДТЗІ 1.1-003-99). - K.: Департамент управління справами та режиму МВС України, 2003. - 40 д.

Монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій:

75.Аверьянова Т.В. Криминалистика: [учебник для вузов] / Под ред. P.C. Белкина // TJBАверьянова, Р.С.Белкин. Ю.Г.Корухов, Е.Р.Россинская. - М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. - 990 с.

 1. Акулов     С.О. Дії працівників міліції при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: [наук.-прак. посіб.] / С.О. Акулов, CA.Антоненко, С.М.Бадьора та інші. - K.: Наук, світ, 2008. -93 с.
 2. Аку  етика: [справочник] / АЛ. Ефимов, А.В. Никонов, М.А.Сапожников, В.И. Шоров. - М.: Радио и связь, 1989. - 336 с.
 3. Артеменко         П.П. Технические средства охраны объектов народного хозяйства и личного имущества граждан: [учеб. пособие] ! П.П.Артеменко, М.Д.Потанов. - K.: КВШ МВД СССР, 1981.

79.Басай В .Д. Криміналістична одорологія (теоретичні, правові і методичні основи): [монографія] / В.Д. Басай. - Коломия: Вік, 2003. - 499 с.

 1. Баум             Ф.А. Физика взрыва / Под ред. К.П. Станюковича. - 2-е. изд., перераб. / Ф.А. Баум, ЛЛ. Орленко. КЛ. Станюкович и др. - М.: Наука, 1975. - 704 с.
 2. Бахин         ВЛ. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002): [монография] / В Л. Бахин. - К.: Б.И., 2002. - 268 с.
 3. Белкин    P.C. Криминалистика: [учебный словарь-справочник] / Р.С.Белкин. - М.: Юрист, 1999. - 268 с.
 4. Берназ        В.Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічні аспскти): [монографія] / В.Д.Берназ. - Одеса: Юрид. літ, 2005. - 150 с.
  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - К: Ірпінь: ВТФ "Перкун", 2002. — 1440 с.
  2. Веріузаев             М.С. Судебная акустика: теоретические основы и експертная практика, [науч.-практ. пособие] / М.С.Вертузаев, Ю.Ф.Жариков. - ЇС: РИО МВД Украины, 1992. - 112 с.
  3. Возгрин НА. Криминалистическая методика расследования преступлений/ИА-Возірин. -Мн.: Выш. школа, 1983.-215с.
  4. Волынский       ВЛ. Криминалистическая техника: [учебник] / В-А.Волынский. - М.: Юрлитинформ, 2002. - 608 с.
  5. Взрывные           устройства промышленного изготовления и их криминалистическое исследование: {учеб. пособие] / Дильдин Ю.М., Мартынов В.В.; Семенов А.Ю.. Шмырев А.А. - М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. - 120 с

89. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике: [монографія] / В.И.Гончаренко. - М.: Вища школа, 1984. - 150 с.

 1. Горст           А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. - М.: Машиностроение. 1972. - 207 с.

91. Диль дин Ю.М. Место взрыва как объект криминалистического исследования: [учеб. пособие] / Ю.М. Дильдин, В.В. Мартынов, А.Ю. Семенов,

 1. Д,   Стецкевич. - М.: ЭКЦ МВД России, 1995. - 2-е изд., перераб. и доп. - 98 с.
 2. Днльдия               Ю.М. Основы криминалистического исследования самодельных взрывных устройств: [учеб. пособие] / Ю.М. Дильдин,
 3. В.    Мартынов. А.Ю. Семенов, АЛ. Шмырев. - М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. — 94 с.
 4. Експертизи                в судовій практиці: [навч. посібник] / В.Г.Гончаренко,

В.Є.Бсргер. Л.П-Булига та ін. - К.: Либідь. 1993. — 198 с.

 1. Информатика: [базовий курс] / Симонович С.В. и др. — СПб.: Питер,
 2. -640     с.

95.1шеико А.В. Засоби і методи виявлення вибухових речовин та пристроїв в боротьбі з тероризмом: [навчально-практичний посібник] /

А.В. Ішенко. М.В. Кобець. - К.: Нал. акад. вн. справ України, 2005. — 144 с.

96-Ішенко A-В. Криміналістичне забезпечення розшуку безвісно відсутніх осіб: [посібник] / А.В. Ішенко, А.С. Шевченко. — К.: РВВ МВС України, 2005. — 146 с.

97.ІПКНКО А£. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів: [монографія] / АЛЗ.Ішенко, І.П.Красюк, В.В.Матвієнко. — К.: Вид. НАВСУ, 2002. -212 с.

 1. Кобець      М.В. Засоби виявлення знарядь та предметів злочину: [навчально-практичний посібник] / М.В. Кобець, А.В. Іщенко, А.В. Кофанов. — К.:*Три К". 2011.-144 с.
 2. Кобець       М.В. Засоби і системи зв’язку ОВС: [навчальний посібник] / М.В.Кобець. Е.ВЛаневський. В.Г.Хахановський, О.ВЛковенко. - К.: НАВСУ,
 3. -83         с.

100. Кобець М.В. Науково-технічне забезпечення розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з вибухами: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.09 / Київськ. нац.

уи-т мі, сирая. - К., 2006. - 20 с.

 1. Криминалистика: [учебник] / Под ред. А.Г. Филиппова. - 3-є изд., •юрирпб, и доп. М.: Спарк, 2005.-750 с.
 2. Криминалистика: [ученик] / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - 3-є изд., норораб. и доп. - М.: Юрист, 2005. - 781 с.
 3. Криміналістика: [підручник] / За заг. ред. А.Ф. Волобусва; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - X.: ХНУВС, 2011. - 666 с.
 4. Кузьмічов B.C., Прокопенко Г.І. Криміналістика, [навч. посіб.] / За ми . ред. В.Г.Гончаренко та Є.М.Моисєєва. - К.: ЮРІНКОМ Інтер, 2001. - 361 с.
 5. Митричсв B.C. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий / В.С.Митричсв. - Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 1980. - 118 с.

106. Моторный И .Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и ме тодов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом: (монография] / И.Д. Моторный. - М.: Издатель "Шумилова И.И.", 1999. - 199 с.

107. Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений: [курс лекций] / В.А.Образцов. - М.: ИМПЭ- ПАБЛИШ, 2004. - 400 с.

 1. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ /Дідоренко Е.О., Козаченко І.П., Кондратьев Я.Ю., Пнпипчук В.П., Рсгульський
 2. Л.   - Луганськ: НАВСУ ЛІВС, 1999.-390 с.
 3. Осмотр места происшествия іфи расследовании отдельных видов преступлений: [учеб. пособие] / Под ред. Н.И. Клименко. - К: НВТ-Правник,
 4. -172 с.
 5. Паламарчук С.С. Застосування засобів і матеріалів відеозапису у процесуальній діяльності правоохоронних органів: [навч. посібник] /
 6. С.Паламарчук.        О.І.Ізотов, В.Г.Хахановський. - К.: НАВСУ, 2005. - 120 с.

111. Перебитюк М.В. Пошукові науково-технічні засоби та їх застосування при розслідуванні злочинів: [монографія] / М.В. Перебитюк. - К.: Вид. Київського ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 2002. - 95 с.

112. Поетика И.В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и практика: [монография] / И.В. Поетика. - Одесса: Юрид. літ.. 2000. - 296 с.

ПЗ.Пунда О.О. Використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних засобів, для доказування в кримінальному процесі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. вн. справ України. -К., 2002. -18 с.

114. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе: [практ. пособие] / Е.Р.Российская. - М.: Право и Закон, 1996.-224 с.

115. Руководство для следователей / Под ред. НА. Селиванова, В.А. Снегкова. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 722 с.

116.Руководство по подрывным работам. - М.: Воениздат, 1969. - 464 с.

117. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): [підручник] / М.В. Салтевський. - К.: Кондор, 2008. - 586 с.

118.Специальная техника и информационная безопасность: [учебник] / Под ред. В.И. Кирина. - М.: Акад. Управления МВД России, 2000. - Т. 1. - 720

 

C.

119. Спеціальна техніка. Загальна частина: [посібник] і П.П.Артеменко, О.В.Зологар, В.А.Кудінов, С.С.Папамарчук, М.В.Кобець, В.С.Домбровський,

С.М.Пикипорець, С.В.Сторожев. - K.: КНУВС, 2007. - 188 с.

120. Фомушкин A.A. Голос и речь раскрывают криминальные тайны / Науч. ред. проф. В.И. Галунова. - СПб.: Изд-во "Юриздатцентр Право", 2003.

121.Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека / Под ред. Е.Р. Российской. - М.: Изд-во "Юрлитинформ", {й

2004.

122. Шагов Ю.В. Взрывчатые вещества и пороха / Ю.В.Шагов. - М.: Воениздат. 1976. - 120 с.

123. Шепітько В.Ю. Криміналістика: [енциклопедичний словник] / • ВЛО.Шепітько. - X.: Право, 2001. - 557 с.

124. Якимець О.І. Використання криміналістичних науково-технічних засобів у правоохоронній діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. вн. справ України. - K., 2003. - 20 с.

Матеріали конференцій, навчальні програми, методичні розробки, статті, інші матеріали:

 1. Бурик В.И. Признаки внешности человека и их использование в розыскной деятельности: [справочное пособие] / В.И.Бурик, В.Ф.Пилинчук. - К: РИО МВД УССР, 1982.
 2. Вечернин Э.Р. Блокировка объектов сосредоточения товарно­материальных ценностей химическими ловушками: [метод, рекомендации]. - М., 1988.-24 с.
 3. Жариков Ю. Диктофон как средство записи речи / Ю.Жариков, Ю.Орлов // Служба безопасности. - К., 1997. - №11. - С.21-22.

128. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків: [наук.-практ. рекомендації] / Г.О. Юхновець, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко та ін. - K.: HAB СУ, 1999.

 

Лоторев В.О. та ін. Засоби індивідуального бронезахисту: [метод, рекомендації]. - К.: РВВ МВС України, 2001.Обновлен 02 ноя 2016. Создан 04 апр 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником