БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Питання, що ставляться при призначенні судово-медичних та інших необхідних експертиз під час розслідування умисних вбивств та інших злочинів, скоєних проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості особи :
 

 

Судово-медична експертиза трупа:

 Загальні питання:

1) Яка причина смерті?

2) Коли настала смерть?

3) Які тілесні ушкодження маються на трупі, до якого ступеня тяжкості вони відносяться, який їх характер, локалізація, час та механізм їх утворення?

4) Які тілесні ушкодження заподіяні зажиттєво ( в тому числі і смертельні), які — посмертно?

5) Які тілесні ушкодження знаходяться в прямому причинному зв’язку зі смертю, а які ні?

6) Чи настала  смерть відразу після нанесення тілесних ушкоджень (якого саме)  або якщо ні, то через скільки часу?

7) У результаті якого виду травматичної дії (предмета) могли утворитися виявлені       тілесні ушкодження?

 8) Які властивості мав травмуючий чинник (предмет)?

 9) Чи могли виявлені тілесні ушкодження утворитися у результаті дії одного чинника (предмета)?

10)                                          Якими були місце та напрямок дії травмуючої сили на тіло потерпілого?

11)                                          Чи могли тілесні ушкодження потерпілого виникнути від ударів певним предметом чи предметом, наданим на дослідження?

12)                                          Якою є кількість нанесених ударів та яка послідовність заподіяння тілесних ушкоджень?

13)                                                         Чи міг потерпілий сам нанести собі смертельні тілесні ушкодження чи це виключається?

13) В якій позі знаходився  потерпілий  в момент нанесення  йому тілесних ушкоджень?

14) Яким було взаємо розташування потерпілого та нападника (підозрюваного) під час нанесення ударів та заподіяння тілесних ушкоджень? 

15) Чи міг потерпілий  після отримання тілесних ушкоджень здійснювать які-небудь самостійні дії (бігати, одити, повзати)?

16) Яка послідовність нанесення ударів потерпілій?

17) З якою силою прикладання було нанесено удари потерпілій ?

18) Чи є на трупі тілесні ушкодження, які були заподіяні до _______? Якщо так, то які саме, до якого ступеню тяжкості вони відносяться і коли ці тілесні ушкодження могли виникнути?

19) Чи є на трупі тілесні ушкодження, які характерні для падіння з висоти власного зросту без надання тілу прискорення чи з наданням тілу прискорення з подальшим ударом об ________________(рівну поверхню)? Якщо є, то які це тілесні ушкодження, їх ступінь тяжкості, локалізація, час та механізм виникнення?

20). Чи відчував потерпілий під час заподіяння йому тілесних ушкоджень сильний фізичний біль та особливі страждання?

21) Чи змінювалвсь поза трупа: якщо так, то через скільки часу після смерті і як?

22)      Чи є ознаки активного або пасивного переміщення потер­пілого після заподіяння ушкоджень?

23) Чи маються на трупі ознаки самооборони та опору?

24) Чи можливо було врятувати життя потерпілого при наданні йому своєчасної медичної допомоги?

25) Чи вживав потерпілий перед смертю алкоголь, якщо так, то за скільки часу до смерті і в якій кількості?

26) Чи вживав потерпілий перед смертю їжу: якщо так, то за скільки часу перед смертю і яку?

27)  Яка група крові потерпілого?

28) Чи відповідають показання близьких потерпілого чи інших свідків про обставини і причину його смерті даним судово-медичного дослідження трупа.

29) Чи могли тілесні ушкодження утворитись за обставин, на які вказував підозрюваний, обвинувачений в ході допитів, відтворення обстановки та обставин події за його участю?

30) Чи співпадають характер та локалізація ушкоджень на тілі потерпілого з характером та локалізацією ушкоджень на його одязі?

31)      Чи могли заподіяні ушкодження утворитись за обставин та в час, вказаних у постанові про призначення експертизи?

    32) Чи мали місце захворювання у потерпілого; якщо так, то як
вони могли вплинути на настання смерті?

33)      В якому середовищі знаходився труп, якою була тривалість
перебування в ньому?

 

 

Крім загальних питань перед експертом необхідно ставити питання, специфічні для способу позбавлення життя.

 

Спеціальні питання:

 

При ушкодженнях тупими та колюче-ріжучими предметами:

1) Який рід, вид та форма предмета?

2)   Які конструктивні властивості мала поверхня предмета (розміри, рельєф тощо)?

3)      Які конструктивні властивості мав клинок предмета (форма та розміри поперечного зрізу, число лез, особливості обушка, довжина зануреної в тіло частини, форма кінцевої частини, рельєф поверхні)?

4)             3 якого матеріалу виготовлено предмет?

5)             Яка маса предмета?

6)             Чи відобразились на тілі потерпілого особливості предмету?

7)             Чи мали місце забруднення на поверхні предмета; якщо так,
то який їх характер?

8)             Яким був безпосередній механізм дії предмета (удар, стис­нення, розтягнення, тертя)?

9)             З якою силою нанесено ушкодження?

10)      Якою була орієнтація площини клинка, його леза та обушка при заподіянні ушкоджень?

 

Від вогнепальних ушкоджень:

1) Який характер даного ушкодження (наскрізний, сліпий чи дотичний)?

2)     Яка локалізація вхідної та вихідної ран?

3)     Який напрямок раневого каналу?

4)      На якій відстані від потерпілого був здійснений постріл?

5)      Чи є на тілі та одязі потерпілого сліди близького пострілу, якщо так, то де саме і в чому вони виражаються?

6)     Яким вогнепальним снарядом (кулею, дробом, картеччю, осколком тощо) спричинено ушкодження?

7)     Які властивості (форма, калібр, матеріал, наявність оболонки тощо) травмуючого снаряду?

8)     Які особливості мав патрон, що використовувався під час
пострілу (вид пороху, наявність пижів та прокладок тощо)?

9)     Пострілом з якого виду (зразка) зброї спричинено вогнепальне поранення?

10)Які властивості мала зброя, що використовувалась для пострілу (калібр, особливості дульного кінця, кількість дульних отво­рів, кількість і кут нахилу нарізів тощо)?

9)Пострілами з одного чи різних видів (зразків) зброї заподіяно ушкодження?

10)    3 якої відстані зроблений постріл?

11)    Одним чи кількома пострілами спричинені поранення?

12)    Якщо ушкодження заподіяні декількома пострілами, то якою була послідовність спричинення декількох вогнепальних поранень?

13)    Яке з ушкоджень стало причиною смерті?

14)    Чи не спричинені поранення автоматичною чергою по­стрілів?

15)    Чи не виникло ушкодження після взаємодії вогнепального снаряда з перешкодою?

16)    Яким було взаємне розташування зброї та потерпілого в момент пострілу?

17)    Чи змінювалось взаємне розташування зброї і потерпілого у процесі виконання декількох пострілів?

 

 

Під час смерті від удавлення чи удушення:

1) Чи настала смерть від повішення, удавлення, удушення ( зокрема руками чи м»яким предметом)?

2)  зажиттєвою чи посмертною є странгуляційна борозда?

 

Під час вилучення трупа з води:

1)  Чи є причиною смерті асфіксія, чи смерть настала до потрапляння трупа у воду, в останньому випадку - чим  вона була викликана?

2) Чи маються на тілі зажиттєві ушкодження, яке їх походження і чи могли вони бути причиною смерті потерпілого?

3) якщо на тілі є  посмертні ушкодження, то чим вони викликані?

4) як довго труп знаходився в воді і через скільки часу після смерті він туди потрапив?

 

При виявленні частин разчленованого трупа:

     1) Чи належать виявлені частини людського тіла одному трупу?

     2) Які механизм та знаряддя розчленування?

3) Чи мала особа, яка проводила розчленування, знання в області анатомії і практичними навиками секційної техніки?

4) Чи є особа, яка проводила розчленування, лівшою?

 

При виявленні невпізнаного  трупа:

     1) Який вік та зріст потерпілого?

     2) Якими хронічними захворюваннями він страждав за життя?

3) Чи є на тілі потерпілого сліди хірургічних операцій, яких саме  та як давно вони були виконані?  

4) Чи є у потерпілого які-небудь паталогічні зміни чи аномалії внутрішніх органів?

 

Якщо вбитою є жінка, необхідно поставити наступні питання:

1) Чи жила потерпіла статевим життям?

       2) Чи не пошкоджена в потерпілої цілісність дівочої пліви. Якщо так, то яка давність пошкодження.

3) Чи немає ознак, що вказують на те, що потерпіла перед смертю мала статеві зносини, зокрема, чи виявлені в її стетевих органах ( на частинах тіла) сперма,  і якщо так, то яка її група?

4)  Чи немає на тілі потерпілої ушкоджень, характерних для насильницького статевого акту?

5) Чи не знаходилась потерпіла в момент смерті в стані вагітності, якщо так, то який її термін?

6) Чи немає ознак переривання( чи спроб переривання) вагітності, якщо так, то яким способом зроблений аборт?

7) Чи рожала раніше потерпіла, чи не знаходилась в той момент в післяродовому стані, якщо так, то скільки часу пройшло після родів?

       8) Чи не мала венеричного захворювання, якщо так, то яке саме?

       9) Чи не знаходилась потерпіла на час настання смерті у менструальному періоді.

 

При підозрі на інсценівання:

     1) Чи не змінювалась поза трупа?

     2) Чи не накладена петля на шию потерпілого посмертно?

3) Чи відповідають тілесні ушкодження, що маються на тілі жертви, ушкодженням на  одязі? 

4) Чи могли бути заподіяні тілесні ушкодження, що маються на тілі потерпілого його власною рукою?

 

При хімічній травмі:

1)     Чи заподіяні ушкодження в результаті дії отрути (токсичної речовини); якщо так, то в результаті якої?

2)     У якому агрегатному стані знаходилась отрута, що потрапи­ла в організм потерпілого (рідкий, твердий, порошкоподібний,
газоподібний, пароподібний)?

3)     Яка кількість (доза) отрути потрапила в організм потерпілого?

4)     Які шляхи проникнення отрути в організм (через рот, ніс, пряму кишку, піхву, очі, легені, шкіру, шляхом ін'єкції)?

 

Судово-імунологічна експертиза крові:

1) Чи є кров на об'єкті?

2)     Людині чи тварині належить виявлена кров?

3)     Яка група крові?

4)     Людині якої статі вона належить?

5)     Дорослій людині чи дитині вона належить?

6)     Матері чи плоду вона належить?

7)     Вагітній чи не вагітній жінці вона належить?

8)     Яке регіональне походження крові?

9)     Яка давність плям крові?

10)Чи можливе походження крові від конкретної людини?

 

Комісійна судово-медична експертиза особи, яка вчинила зґвалтування:

1)                                     Чи є в ділянці статевих органів _____ рубцеві зміни, тілесні ушкодження, аномалії розвитку та пухлино подібні утворення, що унеможливлювали б здійснення ним статевого акту;

2)                                     Чи є у _____ захворювання сечостатевої системи, що унеможливлювало б здійснення ним статевого акту;

3)                                     Чи здатний _____ до здійснення статевих зносин;

4)                                     Чи здатний ___ до запліднення.

Експертиза виділень

1) Яка природа плями (сперма, сеча тощо)?

2)     Людині чи тварині вона належить?

3)     До якої групи належить?

4)     Чи можливе походження виділень від конкретної людини?

 

Експертиза часток органів та тканин

1) Якому органу чи тканині вони належать?

2)     Людині чи тварині вони належать?

3)     До якої групи відносяться?

4)     Чи можливе походження знайдених часток від конкретної людини?

 

Експертиза волосся

1) Чи є наданий об'єкт волоссям?

2)     Людині чи тварині воно належить?

3)     3 якої частини тіла воно походить?

4)     Чи є на ньому механічні пошкодження?

5)     Який спосіб видалення волосся (випало, вирвано, розірвано)?

6)     Чи має волосся ознаки хімічної або термічної дії?

7)     Чи мають місце захворювання волосся?

8)     Яка його статева та індивідуальна приналежність?

 

У відділеннях судово-медичної цитології виконуються експер­тизи для вирішення таких питань:

1)    Яка статева належність волосся, виділень, крові та інших тканин людини?

2)    Чи є на об'єкті клітини епітелію піхви; якщо так, то яка їх групова належність?

3)    Чи є на знаряддях травми, а також у піднігтьовому вмісті мікросліди крові і мікронакладення; якщо так, то яка їх видова (людина, тварина, птиця), статева, групова та органно-тканинна
належність?

4)    Яке регіональне походження крові, виявленої на предметах?

5)    Чи мали місце вагітність та факт колишніх пологів у жінки
ш і ходячи з характеру секрету її молочних залоз?

6)    Чи належить кров плоду, дитині раннього грудного віку, до­рослій людині?

7)    Якою є статева належність крові, волосся, виділень та інших тканин людини, виявлених на предметах?

 

 

 

 

Трасологічна експертиза:

1)      До якої групи предметів належить предмет, яким було запо­діяно ушкодження (сліди)?

2)    Чи могли ушкодження (сліди) бути заподіяні конкретним предметом?

3)    Одним чи декількома предметами заподіяні ушкодження?

4)    Якою була послідовність заподіяння ушкоджень?

5)    Яким було взаємне розташування предмета та потерпілого в момент заподіяння ушкоджень?

6)    Чи змінювалось взаємне розташування предмета і потерпілого у процесі заподіяння ушкоджень?

7)    Чи могли ушкодження бути заподіяні за обставин, викладених у постанові про призначення експертизи?

 

Балістична експертиза:

1)     Чи є ушкодження вогнепальним?

2)     Який характер цього ушкодження (наскрізний, сліпий чи дотичний)?

3)     Яка локалізація вхідної та вихідної ран?

4)     Який напрямок раневого каналу?

5)     Яким вогнепальним снарядом (кулею, дробом, картеччю, осколком тощо) спричинено ушкодження?

6)     Які властивості (форма, калібр, матеріал, наявність оболонки тощо) травмуючого снаряду?

7)     Які особливості мав патрон, що застосовувався при пострілі (вид пороху, наявність пижів та прокладок тощо)?

8)     Пострілом з якого виду (зразка) зброї спричинено вогнепаль­не поранення?

9)     Які властивості мала зброя, що застосовувалась при пострілі (калібр, особливості дульного кінця, кількість дульних отворів, кількість та кут нахилу нарізів тощо)?

10)    Пострілами з одного чи різних видів (зразків) зброї було заподіяно ушкодження?

11) Із якої відстані зроблено постріл?

12)    Одним чи кількома пострілами спричинені поранення?

13)    Чи виникло ушкодження після взаємодії вогнепального снаряда з перешкодою?

14)    Яким було взаємне розташування зброї та потерпілого в момент пострілу?

15)    Чи змінювалось взаємне розташування зброї і потерпілого у процесі виконання декількох пострілів?

 

Експертиза ідентифікації особи:

При проведенні вказаних експертиз можуть бути вирішені та­кі питання:

1)     Яка кількість трупів або їх частин має місце?

2)     Людині чи тварині належать трупні залишки?

3)     Людям якої раси належать трупні залишки?

4)     Людям якої статі, віку та зросту належать трупні залишки?

5)     Який час поховання або час смерті?

6)     Які індивідуальні для конкретної особи ознаки захворювань мають місце?

 

Мікрологічні експертизи:

Можуть бути виріше­ні такі питання:

1) Чи є на об'єкті сторонні мікронакладення?

2)     Яка їх природа?

3)     Чи могли вони утворитись за обставин, що викладені в постанові про призначення експертизи?

 

Судово-токсикологічна експертиза:

Можуть бути поставлені такі питання:

1)    Чи знаходяться в представлених на дослідження об'єктах токсичні речовини (вказати конкретно); якщо так, то в якій кіль­кості?

2)    Які токсичні та смертельні дози цих речовин?

3)    У якому агрегатному стані перебувала отрута, що потрапила в організм потерпілого (рідкий, твердий, порошкоподібний, газоподібний, пароподібний)?

4)    Чи розчинна отрута у воді, спиртах, жирах?

5)    Яка кількість (доза) отрути потрапила в організм потерпілого?

6)    Чи здатна отрута до розкладання при зберіганні?

7)    Якими є можливі шляхи проникнення отрути в організм (через рот, ніс, пряму кишку, піхву, очі, легені, шкіру, шляхом ін'єкцій)?

8)    Чи здатна отрута до перетворення в організмі з утворенням інших токсичних речовин?

 

На підставі результатів судово-гістологічних експертиз (досліджень) при проведенні судово-медичних експертиз вирішуються такі питання:

1) Якому органу чи тканині належать надані препарати?

2)     Зажиттєво чи посмертно заподіяні ушкодження?

3)     Яка давність заподіяння ушкоджень?

4)     Яка причина смерті?

5)     На які захворюваннями страждав потерпілий?

6)     Чи є ушкодження електроміткою?

7)     Чи є ушкодження вхідною вогнепальною раною?

8)     Чи спостерігається в області ушкодження металізація?

9)     Чи є в області ушкодження сторонні тіла; якщо так, то який
їх характер?

 

Генотипоскопічна експертиза:

Можуть ставити­ся такі питання:

1) Чи походять надані біологічні об'єкти від конкретної особи?

2)     Чи є батьком (матір'ю) дитини конкретна особа?

3)     Чи походить дитина від конкретного батька (матері)?

4)     Чи належать залишки трупа конкретній людині?

 

 

При надсиланні трупа новонародженого на експертизу слідчими перед працівниками судово-медичної експертизи обов'язково ставляться такі питання:

1. Чи є дитина новонародженою?

2. Доношена чи недоношена дитина, яка тривалість її внутрішньо-утробного життя?

3. Чи є дитина зрілою?

4. Чи була дитина життєздатною?

5. Народилась дитина живою чи мертвою?

6. Якщо дитина народилась живою, скільки часу вона прожила після пологів?

7. Чи була подана дитині необхідна допомога і чи мала вона належний догляд?

8. Яка причина смерті?

9. Чи є ознаки дітовбивства? Якщо є, то яким способом скоєно дітовбивство — активним чи пасивним?Обновлен 02 ноя 2016. Создан 06 апр 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником