БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні способи скоєння шахрайств в банківсько-кредитній сфері та протидія їм

Ярина Тарасюк кандидат юридичних наук, доцент. Курс лекцій ОРД. 

              У банківській сфері зловживання з боку персоналу достатньо поширене явище. Світова практика свідчить, що в дрібних банках зловживання трапляються набагато частіше, ніж в крупних. Це пов'язано в першу чергу з поєднанням в дрібних банках однією людиною декількох посад, що дозволяє вчинити розкрадання як касир, а потім приховати його як бухгалтер.

Вітчизняні банки в більшості своїй за світовими стандартами є дрібними. Крім того, вітчизняний бізнес проходить зараз етап високої криміналізації і дрібні банки легше підпадають під вплив кримінальних структур або навіть створюються ними. Достатньо поширені клієнти ("кидалы"), які беруть кредит наперед не маючи наміру його повертати. Працівники банків, що мають невелику за світовими стандартами оплату праці, часто підкуповуються. Багато "кишенькових" банків, які орієнтовані на обслуговування своїх засновників. Таким засновникам часто даються фактично безкоштовні кредити за поверненням яких не особливо ретельно стежать.

 

            Зловживання можуть відбуватися в багатьох підрозділах банку. Розглянемо основні способи можливих шахрайств по банківських підрозділах.

Шахрайство при розрахунково-касовому обслуговуванні.

При розрахунково-касовому обслуговуванні клієнтів шахрайство скоюється достатньо часто. Особливо широкі можливості для шахрайства відкриваються при поєднанні однією людиною функцій бухгалтера і оператора.

 При цьому ннайпоширенішими прийомами є наступні:

1 - "Зухвала" недостача. З каси банку викрадається крупна сума і це ніяк не ховається, оскільки касир сподівається сховатися до початку ревізії каси.

Цей прийом, як і деякі розглянуті далі шахрайства, має в основному історичну цінність, оскільки в більшості банків в даний час налагоджений достатньо жорсткий контроль і здійснюється щоденна інвентаризація залишків в касі.

Фабрикація грошових документів, що прикривають недостачу. Після узяття грошей з каси "на якийсь час" і відсутність можливості їх повернути, можлива фабрикація грошових документів на суму недостачі (наприклад, виписування витратного ордера).

Касир нібито помилився. Вилучається невелика сума грошей, доповідається про недостачу, яка нібито виникла через помилку в раніше зроблених розрахунках, і пропонується переробити старі документи для досягнення "повного ажуру". Таким чином викрадаються невеликі суми, але якщо уміло "дурити голову" вищестоящому начальству, беззаперечно приймаючому виправлення, сума може набігти досить крупна.

2 - Розкрадання грошей сторонньою особою. Така можливість з'являється у разі недбалості касирів, що дозволяють заходити в приміщення каси стороннім особам. Існує також безліч способів обману шахраями безтурботного і недосвідченого касира.

У зарубіжній практиці відомий випадок, коли при перевірці каси ревізор знищив свій власний чек. Проте такі дії не ефективні у випадку, якщо чек вже занесений в реєстр чеків. В окремих випадках знищують чеки компаньйона. В результаті у касира виникне недостача на суму чека, а ревізор з компаньйоном одержують дохід.

Особа, що скоює злочин, не обов'язково повинна бути службовцем банку. За відсутності відповідним чином обладнаного робочого місця касира розкрадання може вчинити і стороння особа.

3 Заховання привернутого депозиту. Клієнту видаються всі необхідні документи про залучення його грошей на депозит, але ці гроші не оприбутковуються. Після закінчення терміну депозиту (а шахрайські операції звичайно скоюються з депозитами на тривалий термін) гроші йому повертаються шляхом неоприбутковування засобів, встановлених на депозит іншим клієнтом (так звана "операція перекриття"). Майже завжди при таких махінаціях недостача продовжує зростати поки прийом не розкривається з сумними для касира наслідками.

Різновидом заховання депозиту може бути деяке заниження в банківських документах реально внесеної суми. Якщо заниження суми незначне, термін і відсотки достатньо великі, а клієнт не любить перевіряти правильність числення одержаного доходу, то може навіть не виникнути необхідність в компенсації раніше взятого депозиту, оскільки відсотки, що "набігли", замаскують крадіжку.

4 - Списання засобів з рахунків клієнта. При ледачому бухгалтері, що неуважно стежить за рухом грошей на рахунку свого підприємства, гроші можуть списуватися на третю фірму. Якщо клієнт знайшов списання - шахрай перед ним вибачається і гроші повертаються. Якщо клієнт нічого не помітив - дохід одержаний.

Перелік грошей від імені банку. Гроші знімаються не з розрахункового рахунку клієнта, а робиться платіж від імені банку на яку-небудь фірму, наприклад, "на покупку комп'ютера", "за консультаційні послуги", дохід по депозиту і т.д. за відсутності (або фабрикації) підтверджуючих документів.

5 - Підміна справжньої валюти підробленої. Банкам і їх працівникам дотепер більшість клієнтів вірить. Це дає можливість збувати через банк фальшиві грошові знаки.

Хоча підміна фальшивих доларів, німецьких марок трапляється досить часто (особливо в обмінних пунктах), касири крупних банків вважають за краще ризикувати рідше. Основна їх "витівка" в цьому плані - замість нових купюр надаються старих і пошарпані, які важко реалізувати за повний номінал. Бували випадки, що раніше видані купюри ті ж касири через деякий час приймали у клієнта, що зневірився їх реалізувати, за частину номіналу. Потім ці купюри знову засовувалася в пачку неуважному клієнту і історія повторювалася. Окрім цього в діяннях службової особи присутній склад злочину передбаченого ст. 199 чинного кримінального законодавства України.

У зарубіжній практиці поширено також коли підсовуються фальшиві векселя інших цінних паперів.

6 - Витягання грошей з пачок. Якщо клієнт одержує достатньо крупну суму грошей, то в банку він часто немає можливості перераховувати кількість грошей в кожній пачці. Гроші без підрахунку відвозять з банку і лише у себе в офісі касир клієнта їх перераховує. Виявляється недостача, на яку касир банку реагує з олімпійським спокоєм: "Потрібно було перераховувати в банку!". Якщо клієнт знаходить недостачу в банку, то перед ним вибачаються і видають гроші правильно.

У вітчизняних банках в епоху неплатежів є можливість "промаринувати" клієнтів майже до обіду, а потім почати видавати їм гроші всім відразу, створюючи сум'яття. Додатково, працівники клієнтів чекають заробітної платні, так що часто бухгалтерам буває не до перерахунку готівки.

У зарубіжній практиці із стандартних пакетів вилучаються векселі або векселі на крупні суми підміняються векселями більш дрібного номіналу.

7 - Обман малограмотних, довірливих або хворих клієнтів. Вітчизняне населення може розглядатися як поголовне грамотне і розумне тільки в пропагандистських цілях. На практиці не тільки багато дідусів і бабусь, але люди середнього віку і молодь готові підписати все, що не запропонують в банку. Цей же метод застосовується і до тих, що погано бачать, за яких касир заповнює всі документи і говорить: "Розпишіться ось тут".

8 - Списання недостачі на інші підрозділи банку. При доступі працівників касово-розрахункового центру до бухгалтерських документів, виникла недостача часто списується на інші підрозділи банку, де недостача може виявитися лише через певний період часу. Затягування в часі дозволяє заплутати ситуацію.

Тактичні прийоми протидії з касово-розрахунковими шахрайствам.

Для того, щоб в касово-розрахункових центрах банків мінімізувати можливість махінацій необхідно:

- Проводити часті неоголошені перерахунки готівки як в касах, так і в сховищі.

- Робота в касі повинна бути якомога менше пов'язана з бухгалтерськими банківськими операціями.

- Працівники каси не повинні займатися оформленням депозитних договорів або виписуванням депозитних сертифікатів.

- Тільки касири повинні працювати з готівкою. Якщо до грошей допущений перевіряючи касу ревізор або аудитор, то з боку працівників каси за ним повинен бути організований контроль.

- Касирам не можна дозволяти заповнювати документи за свого клієнта. Якщо клієнт малоосвічений або хворий, допомогти скласти документи повинен спеціальний працівник, не пов'язаний з розрахунково-касовим обслуговуванням.

- Всі операції, що проходять через касира, повинні належним чином ідентифікуватися як такі що пройшли його операційну обробку. На всіх запакованих грошах слід ставити прізвище касира і дату формування упаковки грошей .

- Неприпустимо навіть по проханню клієнта зберігання ощадної книжки клієнта, його депозитного сертифікату, клієнтського екземпляра договору депозиту і т.д. у працівника розрахунково-касового центру.

- Категорично заборонено залишати великі суми готівки на очах у відвідувачів або сторонніх для каси працівників банку. Існує багато прийомів відвернення касира і "виуджування" грошей.

- Всі відправлення грошових коштів повинні проходити перевірку посадовцем з тим, щоб фіктивні переміщення грошових коштів не могли використовуватися для операції "перекриття".

- Недостачі або надлишки, знайдені в касі, повинні негайно відображатися в зведеному бухгалтерському обрахункові.

- Скарги клієнта на розрахунково-касовий центр розглядаються посадовцем, безпосередньо не пов'язаним з працівниками вказаної структури.

Шахрайства в кредитному відділі (управлінні).

Сама специфіка роботи кредитних відділів (в крупних банках - кредитних управлінь) дає значні можливості для зловживань. В банку, що не вживають належних заходів захисту, можуть мати місце наступні види шахрайства.

1 - Кредит під "дуту" заставу або поручительство.

Улюблене заняття вітчизняних "кидал" - взяти кредит і потім не повертати його. Причому при взятті кредиту вони часто не мають достатньої застави або поручительства, у зв'язку з чим їм необхідні довірчі відносини з персоналом кредитного відділу, якщо, звичайно, вони не мають виходу на вище керівництво банку. Нерідкі випадки, коли працівники цього відділу допомагали одержати кредит сумнівному клієнту з отриманням комісійних до ЗО відсотків майбутнього безповоротного кредиту.

Всі застави, пропоновані як забезпечення кредиту, повинні досліджуватися відповідальними за це особами банку, безпосередньо не пов'язаними з працівниками, що видають кредит. Це вивчення повинне мати мету визначення реальної вартості застави як перед отриманням кредиту, так і у міру погашення позики.

2 - Необґрунтовані позики фірмам, в яких є особиста зацікавленість.

Нерідкі випадки, коли вищі посадовці банку мають акції або інший економічний інтерес в комерційних структурах. Більш того, вони часто самі або через підставних осіб входять до органів управління такими структурами. Зрозуміло, що вони зацікавлені в процвітанні своїх комерційних підприємств навіть в збиток банку. В результаті "свої" підприємства часто одержують кредит під пільговий відсоток навіть за відсутності застави або поручителя.

Якщо кредит видається за рішенням вищих керівників банку, всі документи про видачу кредиту заповнюються відносно правильно. Проте якщо кредит "своєму" підприємству необхідно продовжити керівнику банку середнього рівня, то використовується метод заміни першого листа кредитного договору, на якому вказана сума кредиту, його термін, процентна ставка. Підписи ж керівництва банку стоять звичайно на другому (не замінюваному) листі. Природно, що виникають проблеми у зв'язку з наявністю зведеної звітності по кредитах, але на практиці вони цілком вирішувані.

3.- Неправомірне звільнення застави.

Банк може зазнати значні збитки через звільнення застави під кредит.

У вітчизняній практиці все здійснюється достатньо примітивно. Клієнт, що взяв кредит, на певному етапі починає розуміти (якщо він це із самого початку не передбачав), що він не зможе повернути одержану позику. У нормальних умовах він не має нагоди одержати назад свою заставу, яка, за правилами не повинна знаходитися у розпорядженні клієнта. Проте, він іноді його слізно вимолює на тій підставі, що він терміново потрібен для роботи. Наприклад, як застава одним вітчизняним клієнтом було надано декілька вантажних автомобілів МАЗ, а коли термін повернення кредиту став закінчуватися і кредитний відділ почав хвилюватися, клієнт прибіг в банк і радісно повідомив, що товар, продажем якого він розрахується за кредит, вже прибув на Брестську митницю і вже растоможений, про що показав відповідні факси. Залишилося всього-нічого вивести товар в магазини. Але оскільки гроші у клієнта закінчуються, орендувати транспорт він не може. Тому він попросив повернути на декілька днів закладені автомобілі і обіцяв, що потім все буде добре. І хоча в банку знали простоту фальсифікації факсних повідомлень, клієнту пішли назустріч, заставу розкрили. В результаті кредитні гроші безповоротно пішли за кордон, а автомобілі були продані покупцю, який нічого не підозрює.

У зарубіжній практиці все робиться більш витончено. В американському банку брокер по торгівлі бавовною мав велику заборгованість банку по векселях, гарантованих товарними квитанціями, що покривають велику кількість боргу. Спад на ринку привів до того, що банк утримувався від реалізації застави в надії, що його ринкова вартість збільшиться. Це повинне було дозволити погасити кредит. Тим часом брокеру були потрібно додаткові засоби, але його заявки на отримання кредиту відхилювали.

Для вирішення проблеми касир банку без відома ради директорів повернув боржнику вказані вище товарні квитанції, що покривають велику кількість кредиту. Потім брокер склав перевідні векселі на один з своїх заміських офісів, приєднав до них товарні квитанції і пред'явив їх касиру банку для обліку.

Сума, що виплатила при обліку векселя, була поміщена на рахунок брокера, який негайно використовував капітал для сплати за зобов'язаннями тимчасового характеру. Згодом заміський офіс брокера заплатив по переведеному векселю і повернув товарні квитанції касиру банку, який замінив їх в картотеці заставних паперів. Дана операція повторювалася кілька разів, поки в кінцевому рахунку банківський контролер не виявив шахрайство.

4 - Заниження одержуваного доходу від видаваних позик.

На практиці найбільш поширено видача керівником середньої ланки, що наділений відповідними повноваженнями, кредиту під занижений в порівнянні з середнім по банку відсотком. Виправдання низької процентної ставки знайти не складно, особливо якщо видача такої позики супроводжується хабарем.

У банках з погано налагодженим обліком повернення позик є певні можливості привласнення засобів шляхом заниження одержуваних відсотків по кредиту. Крім того, можливе тимчасове привласнення засобів при достроковому поверненні кредитів. При роботі з готівкою відповідна сума коштів вилучається з каси.

У зарубіжному банку помічник касира здійснював обслуговування відсотків по позиках. При складанні бухгалтерського регістра в кінці робочого дня він занижував загальний одержаний дохід з позикових відсотків і забирав відповідну суму готівки з каси.

5 - Отримання на себе необґрунтовано великої суми кредиту.

Більшість банків дає можливість своїм працівникам брати певну суму кредиту на вигідних умовах. В окремих випадках їм відкривається кредитна лінія в межах встановленого ліміту. Такі кредити періодично контролюються керівництвом банку і кредитними комітетами. Проте деякі банківські посадовці на практиці можуть одержувати необґрунтовано суму величину позики не повідомляючи про неї керівництво банку, наприклад, шляхом фіктивного її розподілу на підлеглих працівників банку.

6 - Підроблення підписів на векселях клієнтів.

Така операція поки екзотична для вітчизняного бізнесу, але достатньо поширена за кордоном. Іноземні банки видають позики під вексель позикоодержувачів і в цьому випадку для здійснення розкрадання достатньо підроблювати такий вексель. Існування підроблених векселів іноді виявляється під час того як посадовці проглядають векселя, та вони знайомі з підписами позичальників, а на практиці векселя перевіряються достатньо рідко.

Найефективнішим способом встановлення автентичності векселів є їх безпосереднє підтвердження позичальниками. До інших прийомів відносяться порівняння підписів на документах з підписами тієї ж особи на представлених раніше документах, що є в банку, а також дослідження виплати сум по документах. В крупних банках робота між службовцями відділу повинна розподілятися так, щоб виключити саму можливість підробки (за умови, що між ними немає таємної змови). В невеликих банках такі запобіжні засоби мало реальні, а саме через обмежене число працівників.

7 - Шахрайство з врахованими векселями.    

Ще один поки екзотичний для наших умов прийом. При його використовуванні вилучаються вже враховані банком векселі для повторного їх обліку в іншому банку або навіть в тому ж самому банку. Скоювати таку операцію має нагоду перш за все посадовець, що відповідає за облік і зберігання врахованих векселів.

8 - Позики під фальшиві рахунки дебіторів.

Вказаний прийом застосовується при видачі позик під заставу засобів на рахунок одержувача позики. В цьому випадку є можливості зловживань шляхом виписування фальшивих рахунків-фактур. Для запобігання шахрайства банк повинен упевнитися в автентичності рахунків дебіторів.

9 - Привласнення засобів шляхом входження в довір'я до одержувача кредиту.

У зарубіжній практиці бували випадки, коли працівник банку привласнював крупні суми грошей використовуючи чеки, залишені в банку позичальниками з метою оплати одержаних кредитів після закінчення терміну.

Працівник переконував своїх клієнтів виписувати чеки, датовані майбутнім числом, і віддавати йому на зберігання. Потім він міняв дати чеків і одержував по них готівку, мотивуючи свої дії тим, що чеки були виписані в погашення заборгованості, термін оплати якої наступив в день отримання грошей.

10. - Громадянин, що одержав позику, помер.

Працівники зарубіжних банків, обслуговуючі позики населенню з погашенням в розстрочку, знаходять, що позикоодержувач помер і запитати за кредит не з кого. В деяких країнах (наприклад, в США) одержати свідоцтво про смерть нескладно навіть живій людині. В результаті з'являється можливість обдурити як банк, так і страхувальників життя позичальника шляхом пред’явлення підроблених заяв про смерть.

Протидія зловживанням при отриманні банківських позик.

Політика протидії необґрунтованому отриманню банківських позик повинна включати наступні моменти:

- Рішення про видачу кредитів приймаються тільки колегіальне на засіданні кредитного комітету або аналогічного йому органу.

- Чітке розмежовуються повноваження керівників різного рангу по видачі кредиту і встановленню процентних ставок.

- Всі видані або продовжені кредити повністю забезпечуються ліквідною заставою, що знаходиться у розпорядженні банку, або поручительствами (гарантіями). Здійснюється постійний і ретельний контроль за наявністю застави по позиках.

- Проводяться регулярні перевірки правомірності видачі кредитів і встановлення процентних ставок.

- Жорстко контролюється витрачання засобів із спецпозикового рахунку клієнта, що взяв кредит.

- Призначаються незацікавлені службовці для перевірки зобов'язань по кожному позичальнику.

 

              Основні види шахрайства з ресурсами і цінними паперами. У структурі більшості банків є відділи (управління) по роботі з вільними фінансовими ресурсами і з цінними паперами (облігаціями, акціями) для вигідного інвестування як власних засобів, так і вільних фінансових ресурсів клієнтів. Звичайно цей же відділ здійснює і трастові операції. В маленьких банках такі операції звичайно здійснює один з керівників, а облікові документи зберігаються у рядового виконавця, який також здійснює контроль за цінними паперами.

Найбільш поширені наступні види шахрайства.

1 - "Продаж" клієнтів в інший банк.

Поширена практика, коли працівники нижчої і середньої ланки банку надають інформацію про своїх клієнтів банкам-конкурентам. При цьому клієнтам, охочим покласти значні суми грошей на депозит, спеціально повідомляються занижені депозитні ставки.

При "зухвалому" підході до клієнта останнє повідомляється, що ставка по депозиту в банк конкурента набагато вище. Клієнт дякує і несе гроші у вказаний банк. Працівник же банку регулярно навідується в “Имярек-банк” і перераховує клієнтів, яких він "відвадив" від свого банку і одержує комісійну винагороду від банку-конкурента.

Якщо керівництво банку, що втратив клієнта, дізнається про витівки свого працівника, той відповідає, що він всього-на-всього боровся за зниження банківських витрат на виплату відсотків.

При більш тонкому підході, коли йдеться про клієнта — юридичну особу, клієнта "відваджують" від свого банку нічого зайвого не кажучи, а потім повідомляють про потенційного клієнта в банк-конкурент. Останній вже сам обробляє клієнта і у разі успіху виплачує комісійні працівнику, що дав інформацію.

Ще один варіант полягає в створенні особистої фінансової компанії банківського працівника, засновником якої є підставна особа. Схема залучення засобів стандартна: клієнта переконують, що у банку депозитні ставки низькі, а у фінансової компанії - високі. Клієнт віддає гроші фінансовій компанії, які працівник-махінатор тут же кладе на депозитний рахунок в своєму банку під значно більш високий відсоток.

2- Заниження ставок при продажу ресурсів на міжбанківському ринку.

Працівник в конфіденційному порядку домовляється з іншим банком про продаж ресурсів по заниженій процентній ставці. Потім різниця (або частина різниці) в доході при реальній і заниженій ставці надається працівнику, що забезпечив продаж більш дешевих ресурсів.

3 - Приховування частини виручки від продажу цінних паперів клієнтів

Клієнти, що продають свої цінні папери через брокера банку, часто не порівнюють процентний дохід, вказаний в звіті про продаж цінних паперів, одержаний від брокера банку, з ринковим котируванням цінних паперів на дату продажу. Це дозволяє занижувати в звіті про продаж цінних паперів реальну ціну і тим самим забезпечувати особистий дохід, часто що оформляється на третю фірму як комісійні за посередництво.

Така діяльність на практиці є мало контрольованою і у фахівця по таких операціях практично не буває проблем до моменту, поки клієнт не обуриться постійним невдалим операціям банківського брокера з його цінними паперами. Оскільки на брокера скаржаться перш за все самому брокеру, останній має нагоду переоформити результати операцій і мирно улагодити конфлікт, не інформуючи про нього керівництво банку. З придирливим клієнтом він працюватиме обережніше, відіграючись на інших клієнтах. В результаті керівники банку будуть не "в курсі" щодо цих крадіжок і не вживуть заходам по їх припиненню.

Цей вид шахрайства зустрічається не тільки при продажу цінних паперів клієнтів, але і при їх придбанні, коли в звіті про покупку цінних паперів приводиться ціна вище за фактичний біржовий курс.

4 - Приховування засобів, призначених для придбання цінних паперів.

Банківський брокер звичайно вимагає, щоб при подачі клієнтом заявки на придбання цінних паперів одночасно перераховувалися і засоби, достатні для покриття вартості заявлених до покупки цінних паперів на момент поставки. В зарубіжній практиці бувають випадки, коли брокер, приймаючи доручення клієнта, примушує його виписати чек на суму приблизно рівну вартості цінних паперів. Потім банківський працівник одержує готівку по чеку і викрадає надходження від продажу цінних паперів, використовуючи подальші доручення для відшкодування збитків.

У невеликих банках запобігти цьому виду шахрайства вкрай важко. Звичайно контроль за операціями з цінними паперами повністю здійснює який-небудь один службовець, і в окремому випадку яку-небудь частину операції перевіряє інший службовець або працівник. Якщо брокер достатньо розумний, щоб приховати свої незаконні дії, недостача може бути нескінченною.

5 - "Зухвале" вилучення і продаж в особистих цілях цінних паперів банку.

Таке розкрадання достатньо поширено як в зарубіжних, так і у вітчизняних невеликих банках, коли операції з цінними паперами контролюються переважно одним працівником. Ясно, що недостача такого типу легко розкриваються при першій же ревізії, але проте такі розкрадання скоюються в надії, що недостачу цінних паперів до моменту ревізії вдасться погасити.

6 - Умисне неефективна покупка цінних паперів.

Брокер вступає в угоду з емітентами не дуже вигідних цінних паперів або ціна на які штучно завищена нестандартними методами. Потім він умовляє клієнта купити пропоновані їм цінні папери, одержуючи від емітентів комісійні.

7 - Змова з продажу викрадених цінних паперів банку.

Цей прийом заснований на таємній змові працівників банку з утримувачами крадених цінних паперів для розміщення останніх в портфелі боргових зобов'язань банку. Такі випадки звичайно бувають в невеликих банках з неефективною системою внутрішнього контролю.

8 - Заміна знецінених цінних паперів на прибуткові з банківського портфеля.

Сутність прийому полягає в підміні працівником банку своїх цінних паперів, що втратили високу прибутковість, на цінні папери, що належать банку. Звичайно, необхідно внести зміни в реєстр цінних паперів банку, але якщо сам працівник-махінатор, то серйозних проблем не виникає. Такі операції також легше проводити в дрібних банках, де немає необхідного розділення функцій і керівники належним чином не контролюють інвестиційний портфель.

9 - Використовування рахунків банку для спекуляції цінними паперами в особистих інтересах

Незаконне використовування банківськими працівниками рахунків банку для особистих комерційних операцій з цінними паперами може стати причиною крупних недостач у відділі цінних паперів.

Запобігання зловживань при управлінні ресурсами і цінними паперами.

Не слід дозволяти одному працівнику приймати доручення на купівлю/продаж, організовувати купівлю/продаж, здійснювати контроль за цінними паперами, пов'язаними з цими операціями, якщо звітність по них не перевіряється періодично компетентною особою.

Бухгалтерія завжди привертала шахраїв

За міжнародною статистикою серед банківських шахраїв бухгалтери займають друге місце. У грамотного бухгалтера завжди є хороші можливості приховати свої операції. Нижче приводяться основні несумлінні операції, які можуть скоюватися через бухгалтерію банку.

10 - Несанкціонований овердрафт по рахунку.

Своєю волею бухгалтер списує з рахунку суму, яка значно перевищує залишок засобів на рахунку. В результаті такої проводки наступного дня по рахунку випливе дебетове сальдо і з бухгалтером починають розбиратися. Бухгалтер кається і говорить, що помилився. Його можуть навіть звільнити або зробити нарахування для часткового (дуже незначного) погашення збитку. Але все одно ця афера для бухгалтера може мати сенс, якщо він діє в змові з особами, яким він перерахував гроші.

У деяких банках в комп'ютерних мережах ставляться блокування, що не допускають несанкціонований овердрафт. В цьому випадку шахраї можуть робити несанкціоновані списання крупних сум з контокорентних рахунків.

11 - Віднесення власних витрат на рахунки клієнтів.

У працівників бухгалтерії звичайно немає доступу до готівки або до бухгалтерських проводок за межами свого відділу. Тому вони вимушені обмежуватися маніпуляцією власними записами. Звичайно шахрайство скоюється шляхом віднесення своїх особистих витрат на рахунок клієнта або на рахунок підставної фірми, створеної з метою поглинання таких витрат.

У зарубіжній практиці зустрічається, коли рахунок клієнта дебетується двічі одним і тим же чеком і кредитується своїм власним рахунком сумою цього чека. Таким чином виходить сальдо, проти якого бухгалтера можуть виписувати собі чеки, зберігаючи при цьому баланс між дебетом і кредитом.

12 - Заниження комісійних зборів по розрахунках клієнтів.

При цьому способі сума комісійних зборів, що належать клієнту, занижується, а різниця відноситься на особовий рахунок бухгалтера або на рахунок підставної фірми.

13 - Маніпулювання з відсотками, що нараховуються, на внески клієнтів.

Таке шахрайство здійснюється шляхом завищення фактичних відсотків, що нараховуються по розрахунках, і використовування суми завищення для компенсації фіктивних витрат.

У невеликих банках, де бухгалтерам дозволено мати доступ до готівки і чужих бухгалтерських записів, можливості для зловживань розширяються за рахунок отримання готівки і заховання недостачі по бухгалтерських проводках.

14 - Вилучення чеків працівників банку до їх віддзеркалення в бухгалтерському обліку.

У зарубіжній практиці зустрічалися випадки знищення бухгалтером свого особистого чека або чека компаньйона по афері до його проводки по рахунку. Для прикриття цієї операції здійснюються маніпуляції з розрахунками клієнтів, особливо не вникають в питання узгодження своїх банківських звітів. Через ці рахунки для компенсації сум знищених чеків пропускаються невеликі депозити. При цьому виконуються проводки по відповідних рахунках, але суми цих депозитів не включаються в нові баланси.

 Фальсифікація залишків в картках бухгалтерського обліку.

Спосіб в цілому аналогічний вищеописаного. При виконанні проводок за основу брався старий баланс, по якому проводилися документи, а потім сума, що заноситься, віднімалася.

1 - Завищення і заниження сум проводок.

Зміна сум проводок для того, щоб "заощаджені" гроші направити на рахунок фіктивної фірми. Ступінь розкриття таких шахрайств залежить від ретельності контролю за діяльністю бухгалтерів з боку керівництва банку, аудиторів і ревізорів.

2 - Використовування засобів рахунків, що тимчасово не використовуються.

Залишки рахунків, що тимчасово не використовуються, переносяться на рахунок фіктивної фірми, який дебетується на суми, викрадені працівником бухгалтерії.

Попередження зловживань з боку бухгалтерів банку.

У великих банках добрі результати дає жорстка система внутрішнього контролю., проте, в невеликому банку цей превентивний захід малоефективний. Невелике число службовців не дозволяє раціонально розподілити обов'язку і позбавити бухгалтерів можливості зловживань.

Проте, як для дрібних, так і крупних банків завжди корисні наступні заходи.

Ротація обов'язків бухгалтерів, щоб одні і ті ж рахунки клієнтів не контролювалися одним працівником.

Часті несподівані ревізії або перевірки рахунків досвідченими банківськими аудиторами. Для виявлення шахрайства вельми важливий елемент несподіванки. Будь-яке попередження про ревізію або перевірку рахунків дає бухгалтеру час для заховання зловживань, які знайти буде складно у випадку, якщо шахрайством займається досвідчений бухгалтер.

Жоден бухгалтер не повинен здійснювати проводки по переказу коштів з одного рахунку на іншій ні в якому разі.

Повинна постійно контролюватися наявність на всіх проводках, окрім чеків і бланків про внесення депозиту, що направляються в бухгалтерію, правомочного підпису.    

Всі рахунки, що тимчасово не використовуються, повинні знаходитися під контролем одного з банківських службовців з числа керівного складу.

Особові рахунки працівників бухгалтерії повинні постійно перевірятися на предмет наявності незвичайних внесків.

При закритті кожного дня необхідно складати список всіх овердрафтів (якщо вони є). Такі списки повинні регулярно перевірятися.

Працівники бухгалтерії не повинні мати доступу до готівки касирів.

Шахрайства з валютними операціями.

Найпоширенішими шахрайствами з валютою у вітчизняній і зарубіжній практиці є наступні.

1 - Списання з рахунків іноземних клієнтів по фіктивних документах.

Особливо поширено вказане шахрайство при управлінні кодованими розрахунками факсом. Таке управління застосовується в багатьох зарубіжних банках (на території країн СНД - перш за все в Прибалтиці).

При відкритті кодованого рахунку клієнт одержує кодову таблицю, по якій він обчислює кодове число. Це число вказується на платіжному документі, який клієнт передає в банк факсом. Воно повинне свідчити, що списання з рахунку проводить саме ту особу, яка має право управління рахунком.

Але аналогічну кодову таблицю має і працівник банку, про яку він повідомляє компаньйона в місті, де живе власник рахунку. Від компаньйона поступає відповідний факс, гроші переводяться в інший банк, де швидко перетворюють їх на готівку і сліди шахрая втрачаються.

Такі шахрайства траплялися в прибалтійських банках, але широкий резонанс серед власників офшорних рахунків дістало незаконне зняття крупної суми грошей в одному кіпрському банку. Вказана сума була переведена до Ізраїлю і там була переведена у готівку. Для банку така афера наслідків не мала, оскільки всіх власників кодованих рахунків примушували підписати документ, по якому банк не ніс відповідальності за попадання кодової таблиці в чужі руки. Апріорі передбачалося, що не забезпечив секретне зберігання кодової таблиці саме власник рахунку, а не операціоніст.

Після незаконного зняття грошей власник рахунку намагається знайти правду в банку. Але добитися чогось надзвичайно важко, особливо у разі, коли гроші списані з рахунку офшорної компанії з фіктивними засновниками і директорами.

У разі неправомірного списання грошей з рахунку замість зареєстрованого фіктивного директора Джонатана Джонсона по банку починає бігати наш Ванька Іванов з друком офшорної компанії, який до того ж намагається розписуватися як Джонатан Джонсон. Звичайно, що його ніхто серйозно не сприймає.

Основна рекомендація власникам кодованих рахунків - не переводите і не тримаєте на цих рахівницях крупних сум, оскільки на дрібних грошах шахраї звичайно не розмінюються. Крім того, операціоністи в зарубіжних банках через дрібні суми вважають за краще не ризикувати своїм місцем.

2 - Списання засобів з коррахунків свого банку в зарубіжному банку.

З боку працівника банку може бути "зухвале списання" грошей на свій рахунок або рахунок компаньйона (списав і втік). Звичайно для такого списання використовуються підроблені документи.

3 - Зловживання при конвертації валют.

Конвертація валюти - вельми поширена операція в банках Балтії для клієнтів з Білорусі, Росії, України і деяких інших країн, де існує достатньо жорстке валютне регулювання.

Така конвертація звичайно проводиться через офшорні компанії.

 


Отже, як висновок існують основні способи скоєння шахрайств в банківсько-кредитній сфері:

Шахрайства в кредитному відділі (управлінні).

 

1 - Кредит під "дуту" заставу або поручительство.

2 - Необґрунтовані позики фірмам, в яких є особиста зацікавленість.

3.- Неправомірне звільнення застави.

4 - Заниження одержуваного доходу від видаваних позик.

5 - Отримання на себе необґрунтовано великої суми кредиту.

6 - Підроблення підписів на векселях клієнтів.

7 - Шахрайство з врахованими векселями.

8 - Позики під фальшиві рахунки дебіторів.

9 - Привласнення засобів шляхом входження в довір'я до одержувача кредиту.

 

Шахрайства з ресурсами і цінними паперами.

1 - "Продаж" клієнтів в інший банк.

2- Заниження ставок при продажу ресурсів на міжбанківському ринку.

3 Приховування частини виручки від продажу цінних паперів

4 - Приховування засобів, призначених для придбання цінних паперів

5 - "Зухвале" вилучення і продаж в особистих цілях цінних паперів банку.

6 - Умисне неефективна покупка цінних паперів.

7 - Змова з продажу викрадених цінних паперів банку.

8 - Заміна знецінених цінних паперів на прибуткові з банківського портфеля.

9 - Використовування рахунків банку для спекуляції цінними паперами в особистих інтересах

скоюватися через бухгалтерію банку.

10 - Несанкціонований овердрафт по рахунку.

11 - Віднесення власних витрат на рахунки клієнтів.

12 - Заниження комісійних зборів по розрахунках клієнтів.

13 - Маніпулювання з відсотками, що нараховуються, на внески клієнтів.

14 - Вилучення чеків працівників банку до їх віддзеркалення в бухгалтерському обліку.

 

Фальсифікація залишків в картках бухгалтерського обліку.

 

1 - Завищення і заниження сум проводок.

2 - Використовування засобів рахунків, що тимчасово не використовуються.

 

Шахрайства з валютними операціями.

 

1 - Списання з рахунків іноземних клієнтів по фіктивних документах.

2 - Списання засобів з коррахунків свого банку в зарубіжному банку.

3 - Зловживання при конвертації валют.

 

 

 

Отже, як висновок ми можемо констатувати, що для українського суспільства економічна злочинність в банківській сфері нове явище, про яке раніш було відоме тільки фахівцям.  Економічна злочинність являє собою найбільш небезпечну форму проявів кримінальної діяльності, тому що спрямована на заволодіння контролю в економічній галузі життєдіяльності суспільства і держави України, яка переживає глибинну соціально-економічної трансформації і об'єктивно ослаблена реформаторськими перетвореннями, надзвичайно важливою стала проблема економічної злочинності та поширення її впливу на всі сфери суспільного життя, особливо на економічну. Феномен появи економічної злочинності значною мірою пов'язаний з невідповідністю чинного законодавства новим економічним відносинам, що склалися в суспільстві, значним зниженням державного контролю за розвитком різних сфер суспільства. Держава та її правоохоронні органи не змогли своєчасно й правильно оцінити загрозу постійно зростаючого тиску організованого криміналітету на всі ланки державного керівництва суспільством, намагання з його боку створити найбільш сприятливі умови для свого збагачення і взяти під контроль саму державну владу, в тому числі й на найвищому рівні. Це явище стає не тільки одним з основних джерел соціальної напруженості в суспільстві, а й може серйозно заважати оновленню виробництва й проведенню економічних реформ, ускладнити, або й унеможливити реалізацію життєво важливих інтересів України в цілому. Тенденція зростання впливу цієї сили несе в собі надто небезпечну реальну і потенційну загрозу правам і свободам людини, економіці держави, соціальній структурі суспільства, державним силовим структурам, духовним цінностям і моралі, конституційному ладу, суверенітету та територіальній цілісності держави. Необхідно наголосити, що боротьба і протидія злочинам ефективна лише при здійсненні комплексу взаємопов'язаних гласних та негласних оперативно-пошукових заходів, які будуть здійснюватись в тісній взаємодії правоохоронців, управлінського персоналу та службовців установ комерційних банків в Україні, а також за допомогою взаємо обміну інформацією, та співробітництва з службовцями Національного банку України. Від плідної роботи і ефективних результатів вищевказаних осіб залежить економічна стабільність, а значить добробут громадян нашої країни.Обновлен 02 ноя 2016. Создан 06 апр 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником