БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНСТРУКЦІЯ про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України

Наказ МВС України 22.10.2012 № 940 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про оперативне інформування в органах і підрозділах  внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних  закладах МВС України

 

1. Загальні положення.

1.1. Оперативне інформування – це єдина система збирання, опрацювання та подання до МВС України, ГУМВС, УМВС, Головного управління внутрішніх військ МВС України (далі – ГУВВ) оперативної інформації про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події (далі – кримінальні правопорушення та надзвичайні події), а також стеження за встановленням і затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та реагуванням на надзвичайні ситуації. Ця система є невід'ємною частиною завдань, які стоять перед органами і підрозділами внутрішніх справ (далі – ОВС), внутрішніми військами, навчальними закладами МВС України і спрямовані на підтримання громадського порядку та безпеки громадян на всій території України.

1.2. Своєчасність проходження оперативної інформації, її повнота й об'єктивність забезпечують негайне реагування на негативний розвиток подій, дозволяють попередити або локалізувати їх, у т.ч. із залученням можливостей інших органів і підрозділів внутрішніх справ, військових формувань та спеціальних служб. Ці завдання можливо вирішити лише за умови правильної оцінки повідомлення, що надійшло до органів внутрішніх справ, прогнозування можливого негативного розвитку подій або суспільного резонансу, а також негайної доповіді до чергової частини вищого ОВС. Строк інформування обчислюється з моменту надходження до ОВС первинних відомостей про виникнення ситуації чи події, які визначені Переліком кримінальних правопорушень, інших правопорушень, надзвичайних ситуацій та інших подій, інформація про які подається до МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного управління внутрішніх військ МВС України, затвердженим цим наказом (далі – Перелік): повідомлення телефоном, усної чи письмової заяви, матеріалів з інших правоохоронних органів тощо.

1.3. Відповідальний по ОВС, як старший оперативний начальник добових нарядів та сил і засобів, що залучені до охорони громадського порядку, уживає всіх заходів для отримання вичерпної інформації про оперативну ситуацію на території обслуговування, вимагає від підпорядкованих структурних підрозділів та нарядів надання найбільш повних відомостей, необхідних для оперативного інформування.

1.4. Попередня кваліфікація та оцінка події, що підпадає під дію Переліку, робиться виходячи з її явних ознак та відомостей, внесених про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (витяг з Реєстру), затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69 та погодженого Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України й Державною податковою службою України (далі – ЄРДР). Дієвість оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ досягається високою професійною підготовкою чергових нарядів і служб, що залучені до охорони громадського порядку, високим ступенем організованості та дисципліни працівників на цій ділянці роботи, відповідальністю керівників, які подають інформацію до чергових частин вищих ОВС.

1.5. Інформування про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події здійснюється виключно через чергові частини.

1.6. Начальники ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів (далі – МРЛО):

1.6.1. За кожним кримінальним правопорушенням та надзвичайною подією, що передбачені Переліком, погоджують їх кваліфікацію з керівником органу досудового розслідування, визначають структурний підрозділ ГУМВС, УМВС, МРЛО, на який покладаються підготовка спецповідомлення, подання його до чергової частини на своєму рівні, забезпечення контролю за збиранням матеріалів, прийняттям визначеного законодавством рішення, встановленням та затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, своєчасним поданням відомостей про всі доповнення і зміни.

1.6.2. Забезпечують негайну попередню доповідь телефоном до чергової частини вищого ОВС, територіального командування ГУВВ наявної інформації про кримінальні правопорушення та надзвичайні події, визначені Переліком.

2. Порядок збирання, опрацювання та подання оперативної інформації в міськрайлінорганах  внутрішніх справ

2.1. При надходженні заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення та іншу надзвичайну подію черговий з'ясовує характер і обставини того, що сталося, забезпечує направлення на місце події слідчо-оперативної групи та інших нарядів і водночас доповідає про подію керівнику органу досудового розслідування, начальнику та відповідальному по ОВС, а у випадках, передбачених Переліком, - до чергової частини вищого ОВС.

Слідчий, який перебуває в складі СОГ, або керівник органу досудового розслідування для належного оперативного інформування чергової частини вищого ОВС про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, що подаються до МВС, ГУМВС, УМВС, інформують з місця події чергову частину про попередню правову кваліфікацію правопорушення або події, зазначаючи статтю Кримінального кодексу України, час та дату.

2.2. У разі вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, насамперед, вбивств, розбоїв, збройних нападів тощо начальник МРЛО або особа, яка виконує його обов’язки, особисто виїжджає на місце події для організації встановлення та затримання осіб, які їх вчинили, та своєчасного подання до ГУМВС, УМВС, об'єктивних відомостей. В усіх інших випадках вчинення кримінальних правопорушень та інших надзвичайних подій, які передбачені Переліком, на місце події виїжджає відповідальний по МРЛО. Прибувши на місце події старший слідчо-оперативної групи чи наряду міліції негайно інформують чергового ОВС про фактичні обставини кримінального правопорушення чи іншої надзвичайної події. У випадках виникнення подій, які мають тривалий характер, черговий інформується про їх розвиток через кожну годину (у разі ускладнення - негайно).

2.3. Згідно з інформацією, отриманою з місця події (телефоном або після повернення слідчо-оперативної групи, з урахуванням необхідності дотримання строків оперативного інформування), начальник ОВС за погодженням з керівником органу досудового розслідування визначає головний структурний підрозділ, а в разі потреби й інші служби, на які покладає контроль за встановленням та затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, розвитком ситуації та ліквідацією її наслідків.

2.4. Керівник органу досудового розслідування спільно з керівником структурного підрозділу ОВС, на який покладається контроль, вивчає зібрані матеріали, готує проект спецповідомлення та подає його до чергової частини. Якщо не вдалося отримати докладні відомості про кримінальне правопорушення та іншу надзвичайну подію у строк, визначений Переліком, у спецповідомленні подається попередня інформація з подальшим додатковим інформуванням. Після підпису начальником МРЛО або особою, яка виконує його обов’язки (обов'язково ставиться дата і час), черговий реєструє спецповідомлення в книзі обліку вихідних телеграм і за допомогою заповнення відповідних реквізитів вкладки “Телеграма” інформаційної підсистеми “Факт” Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС з обов’язковим дублюванням повідомлень мережею телеграфного зв’язку МВС України згідно зі схемою № 4 (ПЦ004=004) – телеграфні номери пункту телеграфного зв'язку і чергової частини Головного штабу МВС України та каналами електронної пошти (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв'язку) надсилає до чергової частини ГУМВС, УМВС та вищого структурного підрозділу. Спецповідомлення підшивається у спеціальній папці-накопичувачі та зберігається в черговій частині протягом року, а його копія долучається до матеріалів, на підставі яких воно підготовлено.

2.5. Відповідальний по ОВС здійснює постійний контроль за збиранням і проходженням інформації про кримінальні правопорушення чи інші надзвичайні події, визначені Переліком, та своєчасним поданням спецповідомлень до чергової частини вищого ОВС.

2.6. Керівник органу досудового розслідування повинен негайно, але не пізніше однієї години, направити до чергової частини спецповідомлення про внесення слідчими відомостей до ЄРДР:

про кримінальні правопорушення, визначені Переліком, які виявлені в ході розслідування інших кримінальних правопорушень;

про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення на таке, що визначене Переліком;

про встановлення та затримання осіб, яким вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, визначеного Переліком;

про звернення до суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення визначеного Переліком;

про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру за матеріалами досудового розслідування кримінального правопорушення визначеного Переліком, що знаходяться в їх провадженні;

про направлення матеріалів досудового розслідування кримінального правопорушення визначеного Переліком за підслідністю до іншого ОВС чи іншого правоохоронного органу;

про закриття кримінального провадження визначеного Переліком.

Підписане начальником МРЛО або особою, яка виконує його обов’язки, спецповідомлення негайно передається до ГУМВС, УМВС. В інформації про закриття кримінального провадження, звернення до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, направлення матеріалів досудового розслідування за підслідністю обов'язково мають бути зазначені підстави прийнятого рішення та норми кримінального процесуального законодавства України.

У випадках, якщо до моменту відкриття кримінального провадження спецповідомлення про кримінальне правопорушення не було подане у зв'язку з тим, що воно не передбачене Переліком, або інформація надавалася як про кримінальне правопорушення іншої кваліфікації, керівник органу досудового розслідування вживає заходів щодо негайного, але не пізніше однієї години, подання до чергової частини ГУМВС, УМВС відповідної інформації або доповнення до такої події з обов’язковим зазначенням підстав прийнятого рішення з посиланням на відповідні статті КПК та КК України.

Керівник органу досудового розслідування або слідчий несуть персональну відповідальність за інформування чергової частини.

2.7. При надходженні з прокуратури кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення визначені Переліком, відомості про які вносилися до ЄРДР прокурором, керівник органу досудового розслідування негайно, але не пізніше однієї години, інформує про це начальника ОВС, який визначає підрозділ, що готує спецповідомлення в обсязі, передбаченому цією Інструкцією та забезпечує направлення до чергової частини вищого ОВС в установленому порядку.

2.8. Оперативний черговий опрацьовує отриману під час чергування інформацію про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події і на її основі готує добове зведення, яке надає керівництву МРЛО, зацікавленим структурним підрозділам та територіальним прокурорам. За кожним випадком, інформація про який передавалася до чергової частини вищого ОВС, робиться відповідна відмітка “ГУМВС (УМВС) поінформовано” (зазначається дата і час телефонної доповіді, прізвище працівника, який отримав інформацію, вихідний номер спецповідомлення).

3. Порядок збирання, оброблення та подання  оперативної інформації в ГУМВС, УМВС.

3.1. При збиранні, обробленні та поданні оперативної інформації, а також забезпеченні стеження за досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, встановленням та затриманням осіб, які їх вчинили, ліквідації наслідків інших надзвичайних подій посадові особи ГУМВС, УМВС керуються вимогами законодавства, цієї Інструкції та наказу, яким її затверджено, в частині, що їх стосується.

3.2. При отриманні інформації про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, що мали місце на території обслуговування і підпадають під Перелік, оперативний черговий ГУМВС, УМВС негайно доповідає про це черговому МВС України, начальнику ГУМВС, УМВС, його заступникам відповідно до розподілу функціональних обов’язків, відповідальному по ОВС, начальнику штабу, начальнику оперативного відділу (сектору) штабу, начальнику чергової частини, інформує керівників та чергових зацікавлених структурних підрозділів УМВС, ГУМВС, за потреби сповіщає чергові служби відповідних відомств. Інформація про надзвичайні події серед особового складу негайно доповідається начальникам управлінь (відділів) внутрішньої безпеки (далі - УВБ, ВВБ) та інспекції з особового складу підрозділів кадрового забезпечення (далі - ІОС).

3.3. При отриманні повідомлень про вбивства, розбої, злочини, вчинені із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухівки, інші кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, що можуть викликати суспільний резонанс, начальник ГУМВС, УМВС або особа, яка виконує його обов’язки, особисто виїжджає на місце події для надання допомоги в організації реагування на кримінальні правопорушення, розшуку та затримання осіб, які їх вчинили, та своєчасного подання до Міністерства об’єктивних відомостей. В усіх інших випадках вчинення особливо тяжких злочинів, кримінальних правопорушень та інших надзвичайних подій, на місце події виїжджає відповідальний по ГУМВС, УМВС. Прибувши на місце події, він оцінює характер, суспільну небезпеку кримінального правопорушення та іншої надзвичайної події, ефективність вжитих заходів щодо усунення можливих негативних наслідків, розшуку осіб, які вчинили кримінальні правопорушення і, у разі потреби, організовує надання допомоги МРЛО, забезпечує належну взаємодію з іншими МРЛО, ГУМВС, УМВС, а також з іншими правоохоронними органами. У подальшому, за погодженням з начальником ГУМВС, УМВС відповідальний по ГУМВС, УМВС визначає головний структурний підрозділ, а в разі потреби й інші служби, на які буде покладено контроль за встановленням та затриманням осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, розвитком ситуації та ліквідацією наслідків.

3.4. Керівник структурного підрозділу, на який покладається контроль, готує проект спецповідомлення і подає його до чергової частини. Спецповідомлення, після підпису, за допомогою заповнення відповідних реквізитів вкладки “Телеграма” інформаційної підсистеми “Факт” Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС з обов’язковим дублюванням повідомлень мережею телеграфного зв’язку МВС України згідно зі схемою      № 4 (ПЦ004=004) – телеграфні номери пункту телеграфного зв'язку і чергової частини Головного штабу МВС України та каналами електронної пошти (адреси підрозділів закріплені в адресній книзі, створеній Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення (далі - ДІАЗ) МВС України) (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв'язку) надсилає до чергової частини та зацікавлених структурних підрозділів МВС України .

3.5. Керівник органу досудового розслідування про встановлення та затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, закриття кримінального провадження, звернення до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, письмово інформує чергову частину ГУМВС, УМВС, що у встановленому порядку негайно передається до чергової частини МВС.

3.6. У додатковій інформації стосовно прийнятого рішення про закриття кримінального провадження, звернення до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру обов'язково мають бути зазначені підстави прийнятого рішення з посиланням на відповідні статті Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), Законом України “Про кримінальні проступки” і Кримінального кодексу України (далі - КК).

3.7. На кримінальні правопорушення визначені Переліком управління (відділ) інформаційно-аналітичного забезпечення (далі - УІАЗ, ВІАЗ) ГУМВС, УМВС щоденно подає до чергової частини ГУМВС, УМВС письмову інформацію (роздруківку) про внесення до ЄРДР за минулу добу відомостей про кримінальні правопорушення (додаток 1 до п. 2.2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 17.08.2012 № 69 та погодженого Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України й Державною податковою службою України (далі – Положення про порядок ведення ЄРДР), у розрізі реквізитів 1, 3, 4, 5, 6.1, 9, 12), про наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення (у розрізі реквізитів 1, 3, 4, 5, 6.1, 7, 18) та про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у їх вчиненні (додаток 4 до п. 2.2 Положення про порядок ведення ЄРДР, у розрізі реквізитів 1, 3, 5-8, 11, 12, 15, 16, 19) (вводиться в дію з моменту здачі Генеральною прокуратурою України у промислову експлуатацію аналітичної складової Єдиного реєстру досудових розслідувань). Чергова частина опрацьовує цю інформацію, при виявленні розбіжностей доповідає по команді, витребовує з місць та, у разі потреби, від структурних підрозділів відсутню інформацію, враховує її в добовому зведенні. Структурні підрозділи за фактами порушень системи інформування проводять службові перевірки і про їх результати в 10-денний строк інформують штаби.

3.8. Оперативний черговий опрацьовує отриману під час чергування інформацію про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події і на її основі готує добове зведення, яке надає керівництву ГУМВС, УМВС, зацікавленим структурним підрозділам та прокурорам регіонів. Під кожним випадком, що передавався до чергової частини вищого ОВС, робиться відповідна відмітка “МВС поінформовано”.

3.9. Черговий ГУМВС, УМВС щодобово, в період з 6 до 7 години ранку, звіряє по телефону з черговою частиною МВС проходження оперативної інформації про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події за минулу добу і доповідає про ті, що готуються до наступного добового зведення.

4. Порядок збирання, оброблення та подання оперативної інформації у вищих навчальних  закладах МВС України.

4.1. При збиранні, обробленні та поданні оперативної інформації посадові особи вищих навчальних закладів МВС України керуються вимогами законодавства, цієї Інструкції та наказу, яким її затверджено, в частині, що їх стосується.

4.2. Черговий комендант вищого навчального закладу МВС України при отриманні повідомлень про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, які передбачені Переліком і пов'язані з особовим складом навчального закладу або вчинені в місцях їх дислокації, негайно доповідає про це ректору або особі, яка виконує його обов’язки, черговому МВС України та інформує чергового ГУМВС, УМВС за місцем дислокації. На підставі інформації, отриманої з місця події, готує проект спецповідомлення та після підпису у зазначених осіб передає його каналами електронної пошти до чергової частини МВС України та копію – до Департаменту кадрового забезпечення МВС України. Якщо не вдалося отримати докладні відомості про кримінальне правопорушення та іншу надзвичайну подію у строк, передбачений Переліком, у спецповідомленні подається попередня інформація з подальшим додатковим повідомленням.

5. Порядок збирання, оброблення та подання  оперативної інформації в підрозділах внутрішніх військ МВС України.

5.1. При збиранні, обробленні та поданні оперативної інформації посадові особи внутрішніх військ МВС України керуються вимогами законодавства, цієї Інструкції та наказу, яким її затверджено, в частині, що їх стосується.

5.2. Оперативний черговий підрозділу, військової частини, територіального командування (далі - ТК) внутрішніх військ при отриманні повідомлення (сигналу) про кримінальне правопорушення чи іншу надзвичайну подію негайно доповідає про це відповідно командиру (начальнику) підрозділу, частини, ТК та телефоном - до чергової частини вищого ОВС.

5.3. Командир підрозділу, військової частини, начальник управління ТК або особа, яка виконує його обов’язки, у разі вчинення кримінального правопорушення на об'єкті, який охороняється, чи виникнення іншої надзвичайної події, обумовленої Переліком, негайно повідомляє чергового ГУМВС, УМВС за місцем дислокації, подає спецповідомлення в установленому порядку та діє відповідно до чинного законодавства.

5.4. Оперативний черговий ГУВВ при отриманні повідомлення (сигналу) про кримінальне правопорушення або іншу надзвичайну подію вивчає зміст інформації, перевіряє своєчасність її отримання, доповідає про неї командувачу військ, оперативному черговому МВС України і вживає заходів до своєчасного подання письмового повідомлення.

5.5. Командувач внутрішніх військ МВС України або особа, яка виконує його обов’язки, особисто розглядає повідомлення (доповідь) про кримінальне правопорушення та іншу надзвичайну подію, приймає рішення щодо визначення участі конкретних посадових осіб у проведенні розслідування та доповідає керівництву МВС України про вжиті заходи і подає повідомлення у визначений Переліком строк до чергової частини Міністерства.

5.6. Усі командири (начальники) у відповідних прокуратурах щомісяця проводять звірення даних про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, які числяться за військовою частиною. При виявленні необлікованих кримінальних правопорушень та інших надзвичайних подій по команді подається повідомлення, у якому додатково вказується причина неподання інформації та заходи, вжиті до винних.

5.7. Черговий ГУВВ щодобово, в період з 6 до 7 години, доповідає по телефону до чергової частини МВС про оперативну інформацію, яка була передана або готується до передавання.

6. Порядок збирання та опрацювання оперативної інформації в МВС України.

6.1. При збиранні, опрацюванні та поданні оперативної інформації, а також забезпеченні стеження за м і затриманням винних у вчиненні кримінальних правопорушень, ліквідацією наслідків надзвичайних подій зацікавлені посадові особи МВС керуються вимогами законодавства, цієї Інструкції та наказу, яким її затверджено, в частині, що їх стосується.

6.2. Чергові структурних підрозділів апарату МВС України протягом доби забезпечують зв'язок з підпорядкованими підрозділами на місцях. Про всі повідомлення про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, обумовлені Переліком, які надійшли, вони негайно інформують чергову частину МВС і керівництво підрозділів.

6.3. При надходженні до чергової частини МВС України доповіді про кримінальне правопорушення або іншу надзвичайну подію, передбачену Переліком, головний інспектор-черговий:

6.3.1. Оцінює характер, суспільну небезпеку кримінального правопорушення чи іншої надзвичайної події, ефективність вжитих на місці заходів з ліквідації можливих негативних наслідків, внесення відомостей до ЄРДР, встановлення та затримання осіб, які вчинили ці кримінальні правопорушення, необхідність надання допомоги ОВС, забезпечує взаємодію між ОВС.

6.3.2. Негайно доповідає про всі кримінальні правопорушення чи інші надзвичайні події, інформація про які надійшла до чергової частини, Міністру, першому заступнику, заступнику Міністра – керівнику апарату, заступнику Міністра, начальнику ГСУ, інформує керівників зацікавлених структурних підрозділів апарату МВС України та зацікавлені міністерства і державні органи.

6.3.3. Передає працівникам апарату МВС України, керівникам ГУМВС, УМВС доручення керівництва МВС про вжиття необхідних заходів у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення або іншої надзвичайної події.

6.3.4. Ретельно вивчає зміст спецповідомлення, звертаючи особливу увагу на повноту інформації, за потреби витребовує додаткові дані. У разі отримання неякісного документа, порушення строку оперативного інформування з'ясовує в керівників ГУМВС, УМВС причини порушень і доповідає по команді.

6.3.5. Протягом чергової доби на підставі спецповідомлень, отриманих з місць та від структурних підрозділів Міністерства, готує вихідні документи для інформування керівництва МВС України та зацікавлені міністерства і державні органи.

7. Порядок стеження за розслідуванням кримінальних правопорушень і реагуванням на інші надзвичайні події.

7.1. Основні обов'язки щодо розслідування кримінальних правопорушень, передбачених Переліком, та відповідальність за кінцеві результати цієї роботи (до закриття провадження) покладаються на органи досудового розслідування. Разом з ними відповідальність за встановленням осіб, які вичинили ці кримінальні правопорушення несуть і всі інші підрозділи ОВС у межах їх компетенції.

7.2. Черговий МВС, ГУМВС, УМВС, МРЛО за допомогою ПЕОМ забезпечує автоматизоване стеження за внесенням відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР.
7.3 Кожне кримінальне правопорушення чи надзвичайна подія, що підпадають під Перелік, доповідаються Міністру, його першому заступнику, заступнику Міністра – керівнику апарату, заступнику Міністра, керівництву ГУМВС, УМВС, МРЛО.

7.4. Керівники структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, МРЛО щодо кримінальних правопорушень та інших надзвичайних подій, що належать згідно з Переліком до їх компетенції:

7.4.1. Установлюють особистий контроль за своєчасним поданням до чергової частини й структурного підрозділу вищого рівня інформацій про такі кримінальні правопорушення чи надзвичайні події, стежать за внесенням відомостей до ЄРДР про ці правопорушення та ліквідацією наслідків надзвичайних подій.

7.4.2. У встановлений строк (за потреби – негайно) з моменту прийняття рішення чи встановлення додаткових обставин готують проект спецповідомлення про встановлення та затримання осіб, які їх вчинили, виявлення додаткових обставин, вирішення матеріалів, у т.ч. відкриття кримінального провадження за ознаками іншої статті, ніж та, за якою попередньо кваліфіковано правопорушення, зміну кваліфікації або закриття кримінального провадження.

7.4.3. Готують в обсязі, передбаченому цією Інструкцією, проекти спецповідомлень про кримінальні правопорушення, виявлені в ході досудового розслідування, або інформація про які надійшла з інших правоохоронних органів, доповідають начальнику ОВС і після підпису подають до чергової частини та контролюють подання цієї інформації до вищого структурного підрозділу. Аналогічним чином готується проект додаткового спецповідомлення за потреби стеження за розвитком ситуації, ліквідацією наслідків надзвичайних подій некримінального характеру тощо.

7.5. Головний інспектор-черговий МВС України при отриманні додаткового спецповідомлення про встановлення та затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, виявлення додаткових обставин розвитку ситуації тощо доповідає інформацію по команді.

7.6. Керівники структурних підрозділів Міністерства організовують стеження за своєчасним надходженням з місць інформацій про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, які згідно з Переліком належать до їх компетенції. Отримавши копію спецповідомлення про кримінальне правопорушення, заводять контрольно-наглядову справу. Про результати щодо  осіб, які їх вчинили та прийняте кінцеве рішення не рідше одного разу на тиждень, доповідають керівництву Міністерства. Кримінальне правопорушення знімається з контролю МВС у разі отримання з ГУМВС, УМВС повідомлення про:

7.6.1. Встановлення та затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та внесення до ЄРДР прокурором або слідчим відомостей про цих осіб, та які підозрюються в їх вчиненні (додаток 4 до п. 2.2 Положення про порядок ведення ЄРДР).

7.6.2. Зняття кримінального правопорушення з контролю на підставі направлення до суду клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру (ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 511 КПК України) або кримінальне провадження закрите за таких підстав:

встановлена відсутність події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК);

встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК);

не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК);

набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою (п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК);

помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК);

існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню (п. 6 ч. 1 ст. 284 КПК);

потерпілий, а у випадках, передбачених КПК, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення (п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК);

стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу (п. 8 ч. 1 ст. 284 КПК);

якщо кримінальні провадження про правопорушення, учинені іноземними громадянами, направлено органом досудового розслідування України до правоохоронного органу іноземної держави для проведення досудового розслідування, а відомості про указані рішення внесені до ЄРДР (п. 3.3.6 підрозділу 3.3 розділу 3 Положення про порядок ведення ЄРДР).

7.6.3. Крім того, кримінальне правопорушення (злочин) знімається з контролю при внесенні до ЄРДР відомостей про зміну кваліфікації кримінального правопорушення за статтею КК України, що не зазначений у Переліку, а також у разі передачі кримінального провадження іншому органу досудового розслідування або за місцем проведення досудового розслідування (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК України). В останньому випадку черговий ГУМВС, УМВС інформує службовою телеграмою за підписом керівника ГУМВС, УМВС чергову частину того ГУМВС, УМВС, до якого надіслано інформацію, і вказує вихідний номер спецповідомлення, за яким воно поставлено на контроль МВС. Черговий ГУМВС, УМВС, який отримав інформацію про направлення матеріалу за територіальністю, контролює його надходження до відповідного органу, інформує службовою телеграмою за підписом керівництва ГУМВС, УМВС чергову частину МВС про взяття на облік кримінального правопорушення з посиланням на вихідний номер спецповідомлення ГУМВС, УМВС, за яким поставлено на облік первинну інформацію, після чого інформує службовою телеграмою ГУМВС, УМВС, звідки було отримано матеріали про подію. Черговий МВС, отримавши зазначені повідомлення, уносить відповідні зміни до бази даних про злочини, які перебувають на контролі МВС.

7.7. ДІАЗ МВС України, УІАЗ (ВІАЗ) ГУМВС, УМВС до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають відповідно до Головного штабу МВС України, штабів ГУМВС, УМВС форми звітності (за наростаючим підсумком від початку року) про надходження облікових документів на злочини, обумовлені Переліком, згідно зі зразком:

7.8. Начальники штабів ГУМВС, УМВС:

7.8.1. Особисто організовують щоденний контроль за станом оперативного інформування Міністерства.

7.8.2. Щомісяця, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, забезпечують звірку повноти й достовірності оперативної інформації, що надійшла до чергової частини, про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, передбачені Переліком, з відомостями, які надаються УІАЗ (ВІАЗ). При виявленні розбіжностей уживають заходів щодо витребування від структурних підрозділів відсутньої інформації та підготовки відповідного повідомлення до інстанцій, а також подання до чергової частини ГУМВС, УМВС інформації про конкретні кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, виявленої під час звірки як такої, що не надавалася, з подальшим передаванням до МВС відповідно до чинного законодавства. Організовують проведення службових розслідувань за фактами порушення порядку оперативного інформування, копії висновків та наказів про накладення дисциплінарних стягнень на винних у 10-денний строк надсилають до Головного штабу МВС. У випадках, коли прийняття рішення про накладення стягнення відкладається у зв'язку з відпусткою або хворобою працівника, відповідні матеріали надсилаються після його виходу на роботу і прийняття рішення.

7.8.3. За результатами звірень щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, каналами електронної пошти забезпечують направлення до Головного штабу МВС України звітів за підписом начальника ГУМВС, УМВС, які обов'язково дублюють мережею телеграфного зв'язку МВС України. У звіті необхідно надавати таблицю статистичних даних звірення з підрозділами ДІАЗ за вчиненими, розслідуваними або зареєстрованими за звітний період кримінальними правопорушеннями за наростаючою від початку року (зразок додається) і вказувати вихідні номери, короткі фабули кримінальних правопорушень, що додатково виявлені під час звірення та інформація про які направлена для поставлення на контроль до МВС у встановленому порядку. Інформація про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, виявлена під час звірень, як така, що не надавалася, подається в обсязі, передбаченому цим наказом.

7.9. Головний штаб щомісяця здійснює звірення оперативної інформації про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, обумовлені Переліком, яка надіслана до МВС, зі статистичними даними, що надаються ДІАЗ та ГУМВС, УМВС. При виявленні розбіжностей доповідає керівництву Міністерства про вжитті заходи щодо витребування додаткової інформації для поставлення на облік та результати службових розслідувань за фактами порушень порядку оперативного інформування.

8. Відомості, які мають відображатися  у спецповідомленні

8.1. При надходженні заяви (повідомлення):

8.1.1. Про час і дату надходження заяви (повідомлення) до МРЛО, номер реєстрації, номер кримінального провадження та дата внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Якщо час, з якого подія ставиться на контроль МВС, не співпадає з часом отримання повідомлення про подію (наприклад, отримання висновку судово-медичного експерта за неявними ознаками насильницької смерті, внесення відомостей до ЄРДР про нове кримінальне правопорушення в ході розслідування іншого кримінального провадження тощо), у тексті спецповідомлення обов'язково має бути посилання на ці обставини з конкретною датою.

8.1.2. Про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникнення іншої надзвичайної події (дата, час, місце, мотив, спосіб, причина тощо).

8.1.3. Дані про учасників (заявника, підозрюваного тощо): прізвище, ім'я та по батькові (повністю), число, місяць, рік народження, місце проживання й роботи, посада, родинні стосунки з іншими учасниками події, характер отриманих тілесних ушкоджень, наявність судимості та за якими статтями Кримінального кодексу України (1960 чи 2001 року), можлива причетність до інших кримінальних порушень; чи перебували вони на момент учинення правопорушення в стані алкогольного, наркотичного, токсичного або психотропного сп’яніння.

8.1.4. Найменування, адреса, належність об'єкта злочинних посягань, його відповідність до вимог збереження товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, вид охорони, наявність і стан охоронної та автоматичної пожежної сигналізації.

8.1.5. Про заподіяну майнову або моральну шкоду, дані про джерело її встановлення, попередні або остаточні наслідки, хто їх повідомив.

8.1.6. Про час сформування, тривалості та про територію діяльності злочинних груп.

8.1.7. Про викрадені речі, знаряддя кримінального правопорушення, речі які вилучено у підозрюваних, наявність речових доказів, слідів, їх характер, чи направлені вони на дослідження та які його попередні результати.

8.1.8. Про слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення: за якою статтею КК кваліфіковано злочин; посада й прізвище керівників та фахівців ОВС і прокуратури, які виїжджали на місце події; чи застосовувався службово-розшуковий собака та чи проводилася аудіо-, відео-, фотофіксація; час уведення оперативного плану, його назва; ким розпочате досудове розслідування, працівниками якої служби виявленні та затриманні особи, які вчинили кримінальне правопорушення.

8.1.9. Про організаційні заходи з ліквідації наслідків надзвичайних подій: хто з керівників державних установ і відомств виїжджав на місце події; хто є відповідальним за проведення відбудовних заходів, час їх закінчення; які заходи вживаються для ліквідації наслідків аварії; чи проводилася евакуація людей; чи порушено виробничий процес; чи була затримка руху транспорту, як він організований у цих умовах; при затримці руху на залізницях - кількість і типи поїздів, на який час затримувалися.

8.1.10. Про найменування втраченого особливої важливості, цілком таємного або таємного документа, його обліковий номер та номер примірника, про обставини та осіб, які допустили його втрату.

8.2. При пожежах:

8.2.1. Дата, час виявлення пожежі.

8.2.2. Адреса об'єкта пожежі.

8.2.3. Назва об'єкта, його відомча підпорядкованість (прізвище та ініціали керівника чи власника об'єкта).

8.2.4. Чи велися роботи на об'єкті.

8.2.5. Площа пожежі, що саме горить (кількість, місткість, маса).

8.2.6. Що знищено, пошкоджено, чи вплинула пожежа на технологічний (навчальний) процес.

8.2.7. Пряма матеріальна шкода від пожежі (визначена чи орієнтовна).

8.2.8. Причина пожежі (встановлена чи ймовірна).

8.2.9. Загинуло, травмовано осіб (прізвище, ініціали, рік народження, місце роботи, де знаходилися під час пожежі інші члени сім'ї, якщо пожежа виникла в будинку чи квартирі).

8.2.10. Час локалізації та ліквідації пожежі (ким і чим ліквідовано пожежу).

8.2.11. Склад оперативної групи, хто її очолює.

8.2.12. Хто здійснює перевірку за фактом пожежі.

8.3. За фактами пожеж після уточнення даних, але не пізніше 10 діб після події дається доповнення, в якому відображаються:

8.3.1. Дані, які не були встановлені при первинному інформуванні.

8.3.2. Хто здійснює досудове розслідування.

8.3.3. Остаточно встановлена причина пожежі.

8.3.4. Якщо закрито кримінальне провадження, направлено звернення до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, то з якої причини.

8.4. При дорожньо-транспортних пригодах - належність транспортного засобу, марка, модель, номерний знак; категорія, клас та стаж роботи водія; місце роботи, чи знаходився водій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, на якій годині роботи сталася пригода, її причина та наслідки.

8.5. При масових заворушеннях чи інших надзвичайних подіях в установах виконання покарань Державної пенітенціарної служби України та ізоляторах тимчасового тримання - найменування установи, вид режиму; кількість учасників, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження організаторів заворушень (про затриманих та взятих під варту осіб - вид кримінального правопорушення, у вчиненні якого вони підозрюються чи обвинувачуються, про засуджених - за якою статтею, на який строк і коли засуджені), дані про потерпілих та збитки.

8.6. При кримінальних правопорушеннях та інших надзвичайних подіях за участю особового складу ОВС - найменування органу, навчального закладу, номер військової частини, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, звання, посада, з якого часу на службі, на посаді, проходження початкової підготовки (відносно осіб першого року служби); освіта, склад сім'ї, чи був у стані алкогольного, наркотичного, токсичного або психотропного сп’яніння; наявність зброї, чи перебував у форменому одязі; за матеріалами якого підрозділу і коли складено протокол про корупційні діяння, розпочато досудове розслідування); причини правопорушення та заходи щодо їх усунення; підрозділ, який здійснює службове розслідування.

8.7. У разі участі іноземців - коли і з якою метою прибули в Україну (нелегально чи легально, на яких підставах); вжиті запобіжні заходи щодо затриманих за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, де вони знаходяться чи утримуються; стосовно загиблих - де знаходиться тіло.

8.8. При самовільному залишенні військової частини зі зброєю - дата і місце призову військовослужбовця, його анкетні дані, прикмети.

8.9. При масових заворушеннях, групових порушеннях громадського порядку - кількість учасників, затриманих, потерпілих, об'єкти погромів та пожеж, збитки, сили та засоби, залучені до стабілізації ситуації (усього та окремих підрозділів).

8.10. При страйках - повна офіційна назва підприємства (без скорочень), його належність, загальна кількість робітників, з них - страйкуючих (за добу за кожним підприємством окремо), повний список вимог.

8.11. При масових заходах (мітинг, пікетування тощо) - час початку й час закінчення, ініціатор заходів (громадська організація, профспілка, підприємство), категорія учасників (пенсіонери, студенти, робітники, особи похилого віку тощо), їх кількість, повний зміст вимог та резолюцій, час початку і час закінчення блокування проїзду, транспорту, як при цьому здійснювався рух, хто з керівників правоохоронних органів та органів влади й управління зустрічався з учасниками, чи задокументовано дії організаторів та учасників несанкціонованих заходів, які заходи вжито до порушників, сили і засоби, залучені до стабілізації ситуації.

8.12. Стосовно вогнепальної зброї і бойової техніки - належність, кількість, марка, номер, рік випуску.

8.13. Стосовно наркотичних засобів - офіційна назва за Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770.

9. Порядок оформлення спецповідомлень

9.1. Спецповідомлення до ГУМВС, УМВС, МВС готується за типовою формою в такій послідовності:

9.1.1. Джерело надходження, телеграма (далі - ТЛГ) №, дата і час надходження ТЛГ до передавання.

9.1.2. Кому адресовано спецповідомлення.

9.1.3. Кому адресовано копії спецповідомлення.

9.1.4. Умовна позначка +++ .

9.1.5. Рядок кодування (два рядки):

код ОВС? код виду кримінального правопорушення, події? № пункту Переліку? стаття КК? значок статті? частина статті? пункт статті?

час надходження інформації до органу? день? місяць? рік? день реєстрації зведення? місяць? рік?.

9.1.6. Дата і час надходження заяви (повідомлення) до ОВС.

9.1.7. Дані на особу (заявника, підозрюваного, потерпілого тощо). За невпізнаними трупами - приблизний вік.

9.1.8. Зміст заяви, обставини події, дата і час скоєння, місце, що вчинено (скоїлося), що викрадено, наслідки події, спричинені збитки.

9.1.9. Заходи, вжиті ОВС для розшуку та затримання підозрюваних осіб (ліквідації наслідків надзвичайної події).

9.1.10. При виявленні та затриманні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення - дані на затриманих чи осіб, які розшукуються за підозрою у вчиненні правопорушення, мотиви вчинення правопорушення.

9.1.11. Дані про вилучені речі, знаряддя кримінального правопорушення, речові докази.

9.1.12. Здійснені слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, організаційні заходи щодо ліквідації наслідків події.

9.1.13. Порядковий номер реєстрації.

9.1.14. Дані про внесені відомості до ЄРДР та номер кримінального провадження, стаття КК України, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення.

9.1.15. Дата і час доповіді до чергової частини вищого ОВС, прізвище чергового, якому доповідалась інформація.

9.1.16. Умовна позначка +++ .

9.1.17. Хто підготував спецповідомлення.

9.1.18. Підписний №.

9.1.19. Хто підписав.

9.1.20. Прізвище оперативного чергового.

9.1.21. Дата і час передавання, хто передав, автовідповідь.

Рядок кодування заповнюється без пропусків.

Номер пункту Переліку кодується як чотиризначна цифра, де перші дві цифри означають номер пункту, а дві інші - номер підпункту (за потреби доповнюється відповідною кількістю нулів зліва). Наприклад: п.1 - 0100; п.10 - 1000; п.26.1 - 2601; п.34.10 - 3410.

9.2. Текст спецповідомлення викладається в діловому стилі із зазначенням розділових знаків. Для змістового поділу частин тексту з різним значенням мають застосовуватися абзаци. Дані про учасників події зміщуються від початку рядка на два абзацні відступи. Про відсутність певних даних слід зазначити в тексті.

9.3. Доповнення до спецповідомлення, що подавалося раніше, готується за формою:

9.3.1. Звідки, ТЛГ №, дата і час надходження ТЛГ до передавання.

9.3.2. Кому адресоване доповнення.

9.3.3. Кому адресовані копії доповнення.

9.3.4. Доповнення до якого вих. № від ____, ЄО № ____.

9.3.5. Зміст доповнення.

9.3.6. Хто підготував доповнення.

9.3.7. Підписний №.

9.3.8. Хто підписав.

9.3.9. Прізвище оперативного чергового.

9.3.10. Дата і час передавання, хто передав, автовідповідь.

9.4. У доповненні обов'язково слід посилатися на первинне повідомлення, його вихідний номер та дату; указувати обставини події, якщо вони не були з'ясовані й подані в первинному повідомленні; вилучено чи ні знаряддя кримінального правопорушення, особливо зброю, викрадені речі тощо. Обов'язково подається доповнення про внесення відомостей до ЄРДР. При направленні інформації про перекваліфікацію кримінального правопорушення одночасно подаються пояснення керівників, з вини яких первинна кваліфікація була необ'єктивною.Обновлен 02 ноя 2016. Создан 11 апр 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником