БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інформаційні ресурси
Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності (далі ОРД) відіграє ключову роль в організації діяльності оперативних підрозділів. На аналітичні підрозділи покладається багато важливих завдань, від вирішення яких залежить правильність прийняття управлінських рішень у сфері боротьби зі злочинністю та правопорушеннями.

Коли йдеться про сфери діяльності, об’єктами чи суб’єктами якої є великі (складні) системи, інформаційно-аналітична робота в інтересах успішного вирішення поставлених завдань повинна бути виділена в самостійний вид діяльності. Це необхідно у зв’язку з різко зростаючим обсягом одержуваної й оброблюваної інформації, складним взаємозв’язком і взаємозалежністю між елементами системи і великою кількістю користувачів інформації, зацікавлених у різних її аспектах, всебічних формах систематизації й аналізу.

 

Основні об’єкти предметної ділянки інформаційно-аналітичної роботи в сфері оперативно-розшукової діяльності відносяться до великих і складних систем. Добре відомо, що для успішного вивчення і вироблення шляхів ефективного впливу щодо великих і складних систем необхідно застосовувати спеціальні інформаційно-аналітичні методи, що відповідають конкретній специфіці об’єкта. У таких умовах інформаційно-аналітична робота як складова частина управлінської діяльності не може здійснюватися „факультативно”, вона неминуче вимагає функціонального виділення, організаційного оформлення і спеціалізації по функціях збору, накопичення, обробки, видачі, аналізу і реалізації інформації в інтересах завдань, які ставляться перед даною сферою. Це і складає сутність тих процесів, які мають місце в системі органі внутрішніх справі і потребують нагального вирішення в умовах інформаційного суспільства.

На практиці правоохоронці проводять інформаційно-аналітичну роботу, не приділяючи уваги поділенню її на види, не класифікують її, що не сприяє ефективності планування заходів з добування, обробки, аналізу, зберігання, пошуку та використання оперативно-розшукової інформації. Багато праць українських учених присвячені дослідженню змісту поняття “інформація” (сформульовані визначення інформації у різних галузях знань, зокрема у галузі оперативно-розшукової діяльності (ОРД).

Підвищення ефективності боротьби із злочинністю на сучасному етапі, яка набуває професіоналізму, організованості, транснаціоналізації, а також зміцнення гарантії забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи в кримінальному судочинстві потребують удосконалення інструментарію отримання доказів у кримінальному процесі.

Отже, конструювання сучасних науково-тезнічних засобів, розробка нових законопроектів щодо посилення кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя, здоровя та майна громадян, дослідження і формування стратегії, тактики і методики виявлення, попередження, розслідування та припинення злочинної діяльності у  сучасних умовах є пріоритетним напрямком діяльності практичних працівників поліції.

 Обновлен 02 ноя 2016. Создан 25 мая 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником