БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пошукова діяльність.

Ярина Тарасюк кандидат юридичних наук, доцент. Курс лекцій ОРД. 

Пошукова діяльність сприяє своєчасному отриманню оперативної інформації,

реалізація якої забезпечує:

  • швидке та повне розкриття злочинів, скоєних на визначеній території або виявлених у зв`язку з проведенням відповідних пошукових заходів;
  • встановлення причин злочинів і умов, які сприяють їх скоєнню: це завдання реалізується через збір оперативної інформації у процесі проведення пошукових заходів у найбільш криміногенних місцях і об`єктах господарювання, речових і продовольчих ринках, місцях концентрації кримінально–злочинного елемента, неповнолітніх тощо;
  • моніторинг оперативної обстановки на визначеній території або за провідними напрямами боротьби зі злочинністю (організована, рецидивна, наркобізнес, вижленя каналів постачання предметів та речовин, вільний обіг яких обмежено); виявлення фактів і обставин, що її ускладнюють;
  • негласне збирання необхідних біографічних даних, відомостей про осіб, які становлять оперативний інтерес для  з метою їх встановлення;
  • виявлення осіб, котрі готують або скоїли злочини; встановлення місць перебування злочинців, що переховуються, виявлення інших осіб, розшукуваних;
  • попередження, припинення і розкриття тяжких злочинів, що мають суспільний резонанс або носять латентний характер, відшкодування заподіяного ними матеріального збитку, затримання по «гарячих слідах» осіб, які скоїли злочини;
  • сприяння у протидії з особливо небезпечними антидержавними злочинами, участь у проведенні заходів щодо захисту національної безпеки;
  • одержання (при проведенні пошуку з «гарячих відбитків») відомостей про особистість злочинців і маршрути їх руху з місця події;
  • отримання інформації про об’єкти оперативного інтересу, що забезпечує активізацію оперативної профілактики та здійснення оперативно–розшукових заходів; и) охорону громадського порядку при проведенні масових заходів.

 

 

       Пошукова діяльність – це комплекс заходів розвідувального та пошукового характеру щодо збирання інформації про об`єкти, які становлять оперативний інтерес для , що здійснюється співробітниками оперативних підрозділів органів Національної поліції з використанням оперативно-технічних засобів і прийомів загальнонаукових та оперативно–розшукових методів, заходів, із метою виявлення об`єктів оперативного інтересу, причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень, виявлення, розслідування та розкриття злочинів, а головне попередження злочинної діяльності – моніторингу оперативної обстановки на території обслуговування.

 

         Пошук означає систему дій, спрямованих на об’єкти пошуку, але пошук як система дій – це шукання, розшукування чого–небудь, пошукування. Спеціально організоване розшукування кого, чого–небудь з метою розшуку. Важливим для ОРД є пошук кого – живих осіб – людей, чого – речей та предметів, фактів і подій, які становлять оперативний інтерес. Оперативний – здатність правильно, швидко виконувати ті чи інші фактичні завдання. Якщо ці дії здійснює один оперативний працівник, то їх можна назвати оперативними діями, але якщо ці самі дії здійснюють декілька осіб, тоді їх слід назвати операцією. Операція [від лат. opratio – дія] – сукупність узгоджених і взаємопов’язаних дій за заздалегідь розробленим планом.

 

            ОРД є системою гласних та негласних пошукових .....заходів.... Отже, пошук – це система гласних і негласних оперативно–розшукових заходів та операцій, що здійснюється суб’єктами пошуку з використанням тактичних прийомів і оперативно–технічних засобів із метою виявлення криміногенних фактів, подій і осіб, які становлять оперативний інтерес, і здійснення їх візуальної психодіагностики ототожнення предметів і речей, що були об’єктом злочинних посягань або використовувалися при вчиненні злочину з метою запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів, розшуку злочинців органами внутрішніх справ, виконання інших завдань у протидії злочинністі.

 

Пошук – це одна дія чи система таких дій, яка здійснюється оперативними працівниками у вигляді операції, спрямованої на об’єкти пошуку. Об’єкт в цьому випадку об’єднує живих і неживих об’єктів. Об’єкти [від лат. objects – предмети] – зовнішній світ, що існує поза нами, незалежно від нашої свідомості і є предметом пізнання практичної діяльності суб’єкта. Суб’єкт [від лат. subjectum – підкладене] – людина як носій певних властивостей; особистість.

 

           Основне завдання оперативного пошуку є виявлення та документування ознак складу злочину, спрямований на виявлення (знайдення) серед великої кількості однорідних об’єктів пошуку саме того, що має відношення до ознак певного злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України. Головною метою оперативного пошуку є виявлення ознак злочину і причетних до нього осіб, місця переховування злочинців, які розшукуються. Об’єктом оперативного пошуку є особи, предмети і події, які становлять інтерес для оперативних підрозділів органів Національної поліції. Особи як об’єкти оперативного пошуку – це виявлені за відповідними ознаками співучасники злочинної діяльності (організатори, виконавці, навідники, скупники викраденого майна тощо), а також громадяни, які знають про протиправну діяльність (потерпілі, очевидці, свідки). Інформація як про першу, так і другу категорію осіб відіграє важливу, а часом і вирішальну роль у боротьбі з правопорушеннями та злочинністю. Предмети, що становлять оперативний інтерес – це вилучені з обігу речі (зброя, вибухівка, наркотики), фальшиві гроші, підроблені документи, викрадені цінності та ін. Відомості про такі предмети дають можливість вийти на їх власників, потерпілих, нерозкриті й латентні злочини, замаскованих злочинів. До подій (фактів), які становлять оперативний інтерес, відносяться явища, обставини, що існували в реальному житті, а інформація про них має значення для досягнення мети оперативно–розшукової діяльності, але в не надходила. Це відомості про підготовлені та вчинені злочини, появу злочинця, який розшукується, зустрічі криміногенних елементів, злочинні «розбірки», формування протиправних угрупувань, створення умов для полегшення і маскування злочинної діяльності тощо. Отже, пошукова діяльність як форма ОРД покликана:  своєчасному отриманню інформації про задумані та підготовлювані злочини і здійсненню заходів щодо їх припинення і попередження;  своєчасному отриманню інформації по вчинені злочини (особливо латентні) і здійсненню заходів для виявлення і викриття винних;  забезпеченню прав та інтересів громадян, державних і громадських організацій шляхом виявлення і вилучення викраденого майна;  отриманню інформації із метою аналізу та оцінки оперативної обстановки на території обслуговування і запровадженню заходів щодо оптимальної розстановки сил і для активізації боротьби з правопорушниками і злочинністю.Обновлен 27 ноя 2016. Создан 05 авг 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником