БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.Суб’єкти ОРД.
Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.Суб’єкти ОРД.

 Відповідно статті 5 Закону України "Про ОРД" 
оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними

підрозділами:
Національної поліції - підрозділами кримінальної та
спеціальної поліції; { Абзац другий частини першої статті 5 в
редакції Закону N 3784-12 від 23.12.93; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98; в редакції
Закону N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 -
щодо набуття чинності див. "Прикінцеві положення" Закону; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 3334-VI ( 3334-17 ) від
12.05.2011, N 193-VIII ( 193-19 ) від 12.02.2015, N 580-VIII
( 580-19 ) від 02.07.2015; в редакції Закону N 901-VIII ( 901-19 )
від 23.12.2015 }.
Державного бюро розслідувань - внутрішньої безпеки,
забезпечення особистої безпеки; { Частину першу статті 5 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 794-VIII ( 794-19 ) від
12.11.2015 }
Служби безпеки України - контррозвідкою, військовою
контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними
підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю,
оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного
документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників
кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;
{ Абзац частини першої статті 5 в редакції Закону N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 }
Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки,
оперативно-технічними, власної безпеки; { Частину першу статті 5
доповнено абзацом згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від
15.12.2005 }
Державної прикордонної служби України - розвідувальним
органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки,
оперативно-технічним, власної безпеки), оперативно-розшуковими
підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та
його територіальних органів, підрозділами з охорони державного
кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони,
забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки,
оперативного документування та оперативно-технічними; { Абзац
частини першої статті 5 в редакції Законів N 3111-III ( 3111-14 )
від 07.03.2002, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває
чинності з 01.08.2003 року; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, N 3200-IV
( 3200-15 ) від 15.12.2005 }
управління державної охорони - підрозділом оперативного
забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та
об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона; { Абзац частини
першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 }
органів доходів і зборів - оперативними підрозділами
податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з
контрабандою; { Частину першу статті 5 доповнено абзацом згідно із
Законом N 85/98-ВР від 05.02.98; в редакції Закону N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }
органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
Державної пенітенціарної служби України; { Частину першу статті 5
доповнено абзацом згідно із Законом N 312-XIV ( 312-14 ) від
11.12.98; в редакції Закону N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від
13.04.2012 }
розвідувального органу Міністерства оборони України -
оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки; { Частину
першу статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 3111-III
( 3111-14 ) від 07.03.2002 }
Абзац десятий частини першої статті 5 виключено на підставі
Закону N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
Національного антикорупційного бюро України - детективів,

оперативно-технічними, внутрішнього контролю. { Частину першу
статті 5 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом
N 1698-VII ( 1698-18 ) від 14.10.2014; в редакції Закону
N 198-VIII ( 198-19 ) від 12.02.2015 } { Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2932-12 від 26.01.93 }
Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими

підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств,
відомств, громадськими, приватними організаціями та особами
забороняється. { Частина друга статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001 }

Суб’єкти ОРД. 1) До суб’єктів ОРД передусім належать оперативно–розшукові підрозділи, їх керівники та посадові особи. Саме вони наділені необхідними повноваженнями на проведення ОРЗ. А до учасників ОРД слід віднести посадових осіб неоперативних підрозділів органів Національної поліції правоохоронних органів, а також посадових осіб інших державних і недержавних органів, чиї повноваження і професійні навички можуть бути корисними при проведенні окремих ОРЗ. До даної категорії учасників належать також фахівці, які мають наукові, технічні та інші спеціальні знання. 2) Суб’єктами ОРД є оперативно–розшукові органи, їх посадові особи, а також фізичні та юридичні особи, наділені державно–владними повноваженнями на прийняття відповідних юридично значимих рішень в ОРД чи проведення ОРЗ або участі в них. 3) Суб’єктами ОРД є оперативні підрозділи уповноважених державних органів, посадові особи зазначених підрозділів органів Національної поліції, а також начальники органів. Підрозділами, які здійснюють оперативно–розшукову діяльність в органах внутрішніх справ є:підрозділи кримінальної поліції. За станом на. станом на 26.01.2016 Кримінальна поліція Національної поліції України складається з наступних підрозділів органів Національної поліції:  Департамент карного розшуку.  Департамент кримінальної розвідки.  Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.  Департамент оперативної служби.  Департамент оперативно-технічних заходів.  Управління виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів. та міжрегіональні територіальні органи:  Департамент протидії наркозлочинності (у складі кримінальної поліції).  Департамент внутрішньої безпеки (у складі кримінальної поліції).  Департамент кіберполіції (у складі кримінальної поліції).  Департамент захисту економіки (у складі кримінальної поліції). Відповідно Закону України «Про національну поліцію» до основних повноважень поліції (ст. 23. Розділу IV Повноваження поліції) належать: 1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань: 1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; 2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; 3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; 4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; 5) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; 6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності; 7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом; 8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; 9) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення; 10) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях; 11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі; 12) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом; 13) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху; 14) вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я; 15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлює особу за невпізнаним трупом; 16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом; 17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі; 18) вживає заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї; 19) здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони; 20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності; 21) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ; 22) здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин; 23) здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом, за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення; 24) сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості; 25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону та міжнародних договорів України. 26) здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону. До додаткових повноважень поліції (ст. 23. Розділу IV Повноваження поліції) належать: 1. Виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно законом. Право на здійснення оперативно–розшукової діяльності мають: від Міністра внутрішніх справ України до помічників оперуповноважених Органів Національної поліції. Особи, які уповноважені на здійснення оперативно–розшукової діяльності, складають заліки зі знання вимог Закону України «Про оперативно– розшукову діяльність», КПК України, цієї Інструкції, інших нормативно– правових актів з питань здійснення такої діяльності, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, забезпечення режиму секретності та за їх результатами отримують відповідний допуск, який оформляється висновком про допуск до оперативно–розшукової діяльності У ході проведення оперативно–розшукової діяльності для виконання окремих завдань можуть залучатися працівники інших підрозділів органів Національної поліції органів внутрішніх справ, спеціалісти, представники державних, громадських організацій і окремі особи (за їх згодою).ИНТЕРЕСНАЯ РЕКЛАМАУкраинская Универсальная Биржа (Prozorro).

http://go.sellaction.net/go.php?id=6bfe9704b11c7ad29295d3&url=http%3A%2F%2Fuub.com.ua%2Fprozorro

Finline.com.ua - один из ведущих бесплатных сервисов по подбору и заказу банковских продуктов.

http://go.sellaction.net/go.php?id=6ffe880db1156fdb99&url=http%3A%2F%2Fpartner.finline.ua%2Flanding%2FcashCard%2F1734%2Fgpman

Busfor.ua - это удобный сервис поиска и покупки автобусных билетов.

http://go.sellaction.net/go.php?id=6bfa950db11c7ad29295d3&url=https%3A%2F%2Fbusfor.ua

Proizd - билеты онлайн.

http://go.sellaction.net/go.php?id=6dfd9510ac016ed39a96&url=http%3A%2F%2Fproizd.com.ua

ШвидкоГроші.

http://go.sellaction.net/go.php?id=6cfc9110ac016ed39a96&url=http%3A%2F%2Fsgroshi.com.ua

Кофе Shao-Lin.

http://go.sellaction.net/go.php?id=6bf89104b11c7ad29295d3&url=http%3A%2F%2Fshao-lin.pak.in.ua

Topmall.ua Интернет-магазин товаров для дома, а также одежды, обуви и аксессуаров. http://go.sellaction.net/go.php?id=6bf9900db11c7ad29295d3&url=http%3A%2F%2Ftopmall.uaОбновлен 06 дек 2016. Создан 11 авг 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником