БЛОГ ЯРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ТАРАСЮК: перший web-сайт в Україні з вивчення ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій» Структура навчальної дисципліни Розділ І Тема.1 Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться незалежно від тяжкості злочину. Підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Формальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Документальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Оперативно-розшукове документування: поняття, мета, завдання, вимоги. Порядок оформлення інформації отриманої в результаті негласних слідчих (розшукових дій). Оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи після одержання розвідувальної інформації, у тому числі шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи згідно з положеннями статті 267 Кримінального процесуального кодексу України. Оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного здійснення аудіо, відео контролю за особами, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж згідно з положеннями статей 260, 263-265 Кримінального процесуального кодексу України. Оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця згідно з положеннями статей 269, 269-1, 270 Кримінального процесуального кодексу України. Проведення та оформлення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок, що здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України. Тема 2. Зняття інформації з транспортних телекумунікаційних та електронних інформаційних систем Організаційно-тактичні засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Особливості проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем. Документальне оформлення результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем. Організаційно-правові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Класифікація негласного зняття інформації з радіотехнічних засобів. Підстави проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Суб'єкти проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Об’єкти зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Значення тактики зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Тактичні ситуації, за яких виникає необхідність зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Порядок отримання дозволу суду на проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Дії слідчого або оперативного працівника після проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зміст поняття та правові засади негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем. Підстави проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем. Суб'єкти проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем. Об’єкти зняття інформації з електронних інформаційних систем. Значення організації і тактики зняття інформації з електронних інформаційних систем. Етапи організації підготовки та проведення зняття інформації з електронних інформаційних мереж. Прийняття рішення про проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем. Ідентифікаційні ознаки електронної інформаційної системи. Порядок здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або їх частини, доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з електронних інформаційних систем. Використання результатів, отриманих під час проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем. Тема 3. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Правові засади виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Організація виконання спеціального завдання. Тактика виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Правові засади виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Отримання відомостей про речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, особою, яка виконує спеціальне завдання, в складі організованої групі чи злочинної організації, або яка на конфіденційній основі співпрацює з органами досудового розслідування. Організаційна модель проникнення в злочинне середовище. Організація виконання спеціального завдання. Проникнення в злочину групу або злочинну організацію штатного негласного працівника або особи, яка конфіденційно співпрацює з оперативним підрозділом. Тактика виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Основні складові (стадії) тактики виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Реалізація прийнятого рішення. Змістовий модуль ІІ Тема 4. Поняття та види контролю за вчиненням злочину. Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину. Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину. Спеціальний слідчий експеримент Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину. Суб’єкти контрольованої поставки. Предмет контрольованої поставки. Способи приховування товарів, предметів та речовин заборонених для обігу. Контрольована та оперативна закупка як форми контролю за вчиненням злочину. Стадії контрольованої закупки. Застосування спеціальних технічних засобів при проведенні оперативної закупки. Гласна та негласна контрольована закупка. Поняття та значення спеціального слідчого експерименту. Проведення спеціального слідчого експерименту. Підготовка спеціального слідчого експерименту. Одержання слідчим або працівником оперативного підрозділу інформації шляхом штучного створення відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, для перевірки спрямованості намірів особи. Імітування обстановки злочину. Мета імітування обстановки злочину – попередження, припинення й розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів. Строки проведення імітування обстановки злочину. Тема 5. Обстеження публічно-недоступних місць. Спостереження за особою, річчю або місцем Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем. Підготовка та проведення спостереження. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем. Поняття, сутність, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Вимоги для проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Рішення про проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Етапи організації планування проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Фіксація ходу і результатів обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем. Суб’єкти спостереження за особою, річчю або місцем. Об’єкти спостереження за особою, річчю або місцем. Види спостереження за особою, річчю або місцем. Підготовка та проведення спостереження за особою, річчю або місцем. Підстави для проведення спостереження за особою, річчю або місцем. Взаємодія в процесі підготовки і проведення візуального спостереження за об'єктом та погодженість спільних дій за метою, завданням, часом і місцем проведення. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем. Фіксація окремих дій об’єктів спостереження шляхом негласного фотографування, кінозйомки, відео- і звукозапису. Забезпечення проведення окремих слідчих дій (підготовка до обшуку, арешт тощо). Моніторинг банківських рахунків. (ст. 269 – 1).

Робоча програма з навчальної дисципліни «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю – 6.030401 «Правознавство» ступеня вищої освіти «бакалавр» за денною формою навчання.

Розробники:

Ємець Олег Миколайович – кандидат юридичних наук,

Круглий Віталій Миколайович – кандидат юридичних наук

Марков Михайло Миколайови кандидат юридичних наук

Тарасюк Ірина Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент

Шевчук Оксана Юріївна – кандидат юридичних наук

Варваринець Василь Іванович – викладач

Русанов Сергій Іванович – старший викладач

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри спеціальної техніки та оперативно-розшукового документування ННІПФСКМ Національної академії внутрішніх справ.

Протокол від 28.08.2015 року № 1

 

 

Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від________ 2015 року №____

 

  Варваринець В.І., Ємець О.М ., Круглий В.М., Марков М.М, Русанов С.І., 

 

Тарасюк І.В.,  Шевчук О.Ю. 2015р

 

 1. 1.     Програма навчальної дисципліни

Предмет  

Міждисциплінарні зв’язки

Мета та завдання навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни

Програма вивчення навчальної дисципліни (спецкурсу) «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»  розроблено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.030401 «Правознавство»,. галузі знань – 0304 «Право.

Предметом вивчення навчальної дисципліни (спецкурсу) «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій» є закономірності організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сучасних умовах з використанням новітніх досягнень теорії та практики кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, управління тощо.

Міждисциплінарні зв’язки передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Адміністративна діяльність», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика»,  «Оперативно-розшукова діяльність» і є  необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін «Спеціальна техніка», «Управління ОВС».

Програма навчальної дисципліни (спецкурсу) «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій» складається з таких розділів:

Розділ І.

Тема.1 Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій. Порядок оформлення інформації отриманої в результаті негласних слідчих (розшукових дій).

Тема 2. Зняття інформації з транспортних телекумунікаційних та електронних інформаційних систем

Тема 3. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Розділ ІІ.

Тема 4. Поняття та види контролю за вчиненням злочину.

Тема 5. Обстеження публічно-недоступних місць. Спостереження за особою, річчю або місцем.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни (спецкурсу) «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій» вивчення дисципліни для формування системи здатностей, відповідно до типових завдань діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій» є: формування системи знань та умінь (розуміння) із зазначенням певного рівня їх формованості (відповідно до ОПП), що дозволяє визначити необхідний рівень оволодіння навчальним матеріалом. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освіти повинні:

знати:

 • поняття та засади негласних слідчих (розшукових) дій;
 • види негласних слідчих (розшукових) дій;
 • підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
 • засоби, які використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
 • фіксацію ходу і результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
 • використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному проваджені;

вміти: використовувати набуті знання та навички проведення негласних слідчих (розшукових) дій в практичній діяльності органів досудового розслідування та діяльності оперативних підрозділів.

Дисципліна «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій» складається з 5 тем,  викладається для курсантів 4-го курсу ННІПФПСКМ НАВС, вивчається в обсязі 72 годин та завершується складанням заліку.

Структура  навчальної дисципліни

Розділ І

Тема.1 Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій. 

Поняття негласних слідчих (розшукових) дій. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться незалежно від тяжкості злочину. Підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Формальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Документальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Оперативно-розшукове документування: поняття, мета, завдання, вимоги.

Порядок оформлення інформації отриманої в результаті негласних слідчих (розшукових дій). Оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи після одержання розвідувальної інформації, у тому числі шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи згідно з положеннями статті 267 Кримінального процесуального кодексу України. Оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного здійснення аудіо, відео контролю за особами, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж згідно з положеннями статей 260, 263-265 Кримінального процесуального кодексу України. Оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця згідно з положеннями статей 269, 269-1, 270 Кримінального процесуального кодексу України. Проведення та оформлення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок, що здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України.

Тема 2. Зняття інформації з транспортних телекумунікаційних та електронних інформаційних систем

Організаційно-тактичні засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Особливості проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем. Документальне оформлення результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Організаційно-правові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Класифікація негласного зняття інформації з радіотехнічних засобів. Підстави проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Суб'єкти проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Об’єкти зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Значення тактики зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Тактичні ситуації, за яких виникає необхідність зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Порядок отримання дозволу суду на проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Дії слідчого або оперативного працівника після проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Зміст поняття та правові засади негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем. Підстави проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем. Суб'єкти проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем. Об’єкти зняття інформації з електронних інформаційних систем. Значення організації і тактики зняття інформації з електронних інформаційних систем. Етапи організації підготовки та проведення зняття інформації з електронних інформаційних мереж. Прийняття рішення про проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем. Ідентифікаційні ознаки електронної інформаційної системи. Порядок здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або їх частини, доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з електронних інформаційних систем. Використання результатів, отриманих під час проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Тема 3. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Правові засади виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Організація виконання спеціального завдання. Тактика виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Правові засади виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Отримання відомостей про речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, особою, яка виконує спеціальне завдання, в складі організованої групі чи злочинної організації, або яка на конфіденційній основі співпрацює з органами досудового розслідування. Організаційна модель проникнення в злочинне середовище. Організація виконання спеціального завдання. Проникнення в злочину групу або злочинну організацію штатного негласного працівника або особи, яка конфіденційно співпрацює з оперативним підрозділом. Тактика виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Основні складові (стадії) тактики виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Реалізація прийнятого рішення.

Змістовий модуль ІІ

Тема 4. Поняття та види контролю за вчиненням злочину.

Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину. Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину. Спеціальний слідчий експеримент

Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину. Суб’єкти контрольованої поставки. Предмет контрольованої поставки. Способи приховування товарів, предметів та речовин заборонених для обігу. Контрольована та оперативна закупка як форми контролю за вчиненням злочину. Стадії контрольованої закупки. Застосування спеціальних технічних засобів при проведенні оперативної закупки. Гласна та негласна контрольована закупка. Поняття та значення спеціального слідчого експерименту. Проведення спеціального слідчого експерименту. Підготовка спеціального слідчого експерименту. Одержання слідчим або працівником оперативного підрозділу інформації шляхом штучного створення відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, для перевірки спрямованості намірів особи. Імітування обстановки злочину. Мета імітування обстановки злочину – попередження, припинення й розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів. Строки проведення імітування обстановки злочину.

Тема 5. Обстеження публічно-недоступних місць. Спостереження за особою, річчю або місцем

Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем. Підготовка та проведення спостереження. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем.  

Поняття, сутність, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Вимоги для проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Рішення про проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Етапи організації планування проведення обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Фіксація ходу і результатів обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

Поняття спостереження за особою, річчю або місцем. Суб’єкти спостереження за особою, річчю або місцем. Об’єкти спостереження за особою, річчю або місцем. Види спостереження за особою, річчю або місцем. Підготовка та проведення спостереження за особою, річчю або місцем. Підстави для проведення спостереження за особою, річчю або місцем.  Взаємодія в процесі підготовки і проведення візуального спостереження за об'єктом та погодженість спільних дій за метою, завданням, часом і місцем проведення. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем. Фіксація окремих дій об’єктів спостереження шляхом негласного фотографування, кінозйомки, відео- і звукозапису. Забезпечення проведення окремих слідчих дій (підготовка до обшуку, арешт тощо). Моніторинг банківських рахунків. (ст. 269 – 1).

 

2.     Опис навчальної дисципліни

«Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS – 1

 

Галузь знань

0304 «Право»

Спеціальність

- 6.030401 «Правознавство»

 

Денна форма навчання

 

Кількість розділів– 2

Спеціалізація:

напрямок – підготовка фахівців для підрозділів слідства

Рік підготовки:

Загальна кількість годин: 72

7-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи курсанта – 2

Ступінь вищої освіти:

бакалавр

10 год.

 

  Семінарські

10 год.

 

Практичні,

16 год.

 

Самостійна робота

36год.

 

Вид контролю::

. 

залік

 

 

 

 

 

 1. 3.     Структура залікового кредиту (тематичний план)

з/п

Назви розділів і тем

Всього

Л

сем

п/з

с/р

 

Розділ 1

 

 

 

 

 

1.

Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій

8

2

2

2

2

2.

Зняття інформації з транспортних телекумунікаційних та електронних інформаційних систем

10

2

2

2

4

3.

Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

14

2

2

4

6

 

Разом за розділом 1

32

6

6

8

12

 

Розділ 2.

 

 

 

 

 

4.

Контроль за вчиненням злочину

20

2

2

4

12

5.

Обстеження публічно-недоступних місць. Спостереження за особою, річчю або місцем

20

2

2

4

12

 

 

40

4

4

8

24

 

Залік

2

 

 

 

 

 

Усього годин

74

10

10

16

36

 

 

4. Плани семінарських та практичних занять

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання, прийняття доповіді від командира. Перевірка наявності курсантів  на занятті                                                        (3 хв)

2. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                                                                                                          (5 хв)

3. Розгляд основних питань                                                                                          (20 хв)

4. Опрацювання додаткових питань теми                                                        (10 хв)

5. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)                                                                                         (20 хв):

6. Тестовий контроль                                                                                   (10 хв)

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                       (5 хв)

8. Оголошення отриманих оцінок                                                                          (5 хв)

9. за 15 хв. здавання літератури до спец бібліотеки                                         (2 хв.)           

10. Оголошення про закінчення заняття.


  

Тема 1. Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.

Зі спецкурсу: «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

Категорія курсантів: курсанти 4 курсу (слідство).

Навчальна мета: Поглиблення та закріплення теоретичних знань курсантів за темою, що вивчається; придбання курсантами практичних навичок щодо організації оперативного обслуговування територій, об’єктів та лінії роботи.

Виховна мета: створити атмосферу емоційного підйому; прищепити професійні якості, навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; прививати культурну поведінку;

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість курсантів при вивченні дисципліни.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: технічні засоби навчання

Наочні засоби: схеми, таблиці, діарами, звітні документи роботи оперативних підрозділів 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни  –  «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина)». Забезпечувані дисципліни: - Оперативно-розшукова діяльність   органів внутрішніх справ (особлива частина)», «Правові засади протидії корупції та ОЗГ».

 

Навчальні питання:

 1. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій.

1.1. Види негласних слідчих (розшукових) дій.

1.2. Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться незалежно від тяжкості злочину.

 1. Підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Формальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
 2. Документальні підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
 3. Оперативно-розшукове документування: поняття, мета, завдання, вимоги.

 

Теми рефератів та доповідей:

 • Поняття оперативно- розшукового документування, мета та завдання.
 • Інформаційне забезпечення оперативно-розшукового документування.Тактичні особливості здійснення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій.
 • Оформлення матеріалів, отриманих у процесі проведення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій.
 • Оперативна розробка як одна з частин оперативно-розшукового документування.
 • Правова основа отримання оперативно-розшукового документування
 • Документування злочинних дій підрозділами карного розшуку
 • Дії оперативного співробітника карного розшуку у складі слідчо-оперативної групи щодо документування місця події злочину.

 

Основні терміни та поняття:

види негласних слідчих (розшукових) дій:

 1. негласна слідча (розшукова) дія Аудіо–, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України).
 2. негласна слідча (розшукова) дія Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України).
 3. негласна слідча (розшукова) дія Огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України).
 4. негласна слідча (розшукова) дія Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України).
 5. негласна слідча (розшукова) дія Зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача (ст. 264 КПК України).
 6. негласна слідча (розшукова) дія Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України).
 7.  негласна слідча (розшукова) дія Спостереження за особою в публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
 8. негласна слідча (розшукова) дія Аудіо–, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України).
 9.  негласна слідча (розшукова) дія Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України).
 10. негласна слідча (розшукова) дія Спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
 11. негласна слідча (розшукова) дія Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України).
 12. негласна слідча (розшукова) дія Моніторинг банківських рахунків. (ст. 269 – 1).

 

Методичні поради з викладання теми: Курсанти в часи самопідготовки у спец бібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до семінарських занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу. дивись в спецбліотеці лекції: Тарасюк І.В. Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій. ННІПФПСКМ НАВС. Фондова лекція. Київ 2015. – 49 с. Тарасюк І.В. Теорія оперативно-розшукового документування. Фондова лекція. ННІПККМ НАВС. Київ 2012. – 43с.

Вивчення та засвоєння основних положень оперативно-розшукового документування органів внутрішніх справ, мети, завдань та основних елементів.

Завдання до самостійного вивчення: вивчити 21 Главу КПК та спільний наказ ГПУ, МВС України, СБУ, МФУ, АДПС, МЮУ № 114/1042/516/1199/936/1687/5/ від 16.11.2012 року.

 

Контрольні запитання до теми 1:

 

1.  Поняття негласної слідчої (розшукової) дії?

2.  Види негласних слідчих (розшукових) дій?

3.  Поняття аудіо-, відеоконтроль особи?

 1. Поняття накладення арешту на кореспонденцію?
 2. Форми контролю за вчиненням злочину?

6.  Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

7.  Формальні підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

8.  Вимоги до клопотання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

9.  Вимоги до ухвали слідчого судді на проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

 1. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 2. Зняття інформації з транспортних телекумунікаційних та електронних інформаційних систем

Зі спецкурсу: «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

Категорія курсантів: курсанти 4 курсу (слідство).

Навчальна мета: Поглиблення та закріплення теоретичних знань курсантів за темою, що вивчається; придбання курсантами практичних навичок щодо організації оперативного обслуговування територій, об’єктів та лінії роботи.

Виховна мета: створити атмосферу емоційного підйому; прищепити професійні якості, навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; прививати культурну поведінку;

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість курсантів при вивченні дисципліни.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: технічні засоби навчання

Наочні засоби: схеми, таблиці, діарами, звітні документи роботи оперативних підрозділів 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни  –  «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина)». Забезпечувані дисципліни: - Оперативно-розшукова діяльність   органів внутрішніх справ (особлива частина)», «Правові засади протидії корупції та ОЗГ».

 

Навчальні питання:

 1. Організаційно-тактичні засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
 2. Особливості проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем.
 3. Документальне оформлення результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем

 

Теми рефератів та доповідей:

 1. Тактика зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
 2. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
 3. Порядок здобуття відомостей з електронних систем.
 4. Оформлення та використання інформації, отриманої під час заняття інформації з електронних інформаційних систем.

 

Основні терміни та поняття: види негласних слідчих (розшукових) дій:

 1. негласна слідча (розшукова) дія Аудіо–, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України).
 2. негласна слідча (розшукова) дія Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України).
 3. негласна слідча (розшукова) дія Огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України).
 4. негласна слідча (розшукова) дія Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України).
 5. негласна слідча (розшукова) дія Зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача (ст. 264 КПК України).
 6. негласна слідча (розшукова) дія Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України).
 7.  негласна слідча (розшукова) дія Спостереження за особою в публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
 8. негласна слідча (розшукова) дія Аудіо–, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України).
 9.  негласна слідча (розшукова) дія Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України).
 10. негласна слідча (розшукова) дія Спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
 11. негласна слідча (розшукова) дія Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України).
 12. негласна слідча (розшукова) дія Моніторинг банківських рахунків. (ст. 269 – 1).

 

 

Методичні поради з викладання теми:

Курсанти в часи самопідготовки у спец бібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до семінарських занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

 

Завдання до самостійного вивчення: тактичні ситуації, за яких виникає необхідність зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколи, які складаються за результатами проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, дослідження інформації за результатами прведенняцієї негласної слідчої (розшукової) дії. Суб’єкти та об’єкти зняття інформації з електронних внофрмаційних систем; види електронних внофрмаційних систем; ідентифікаційні ознаки електронної інформаційної системи; використання результатів, отриманих під час проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії.

 

Контрольні запитання до теми 2: 

 1. Поняття знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?

2.  В чому полягає зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?

 1. На кого покладається зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
 2. Підстави проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
 3. Ініціатор зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?

6.  Поняття зняття інформації з електронних інформаційних систем?

7.  До відомостей, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем відносяться?

 1. Ідентифікаційними ознаками електронної інформаційної системи є?
 2. Сутність зняття інформації з електронних інформаційних систем полягає?
 3. До електронних інформаційних систем відносяться?

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 3. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Зі спецкурсу: «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

Категорія курсантів: курсанти 4 курсу (слідство).

Навчальна мета: Поглиблення та закріплення теоретичних знань курсантів за темою, що вивчається; придбання курсантами практичних навичок щодо організації оперативного обслуговування територій, об’єктів та лінії роботи.

Виховна мета: створити атмосферу емоційного підйому; прищепити професійні якості, навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; прививати культурну поведінку;

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість курсантів при вивченні дисципліни.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: технічні засоби навчання

Наочні засоби: схеми, таблиці, діарами, звітні документи роботи оперативних підрозділів 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни  –  «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина)». Забезпечувані дисципліни: - Оперативно-розшукова діяльність   органів внутрішніх справ (особлива частина)», «Правові засади протидії корупції та ОЗГ».

Навчальні питання:

 1. Правові засади виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
 2.  Організація виконання спеціального завдання.
 3. Тактика виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

 

Основні терміни та поняття: види негласних слідчих (розшукових) дій:

 1. негласна слідча (розшукова) дія Аудіо–, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України).
 2. негласна слідча (розшукова) дія Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України).
 3. негласна слідча (розшукова) дія Огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України).
 4. негласна слідча (розшукова) дія Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України).
 5. негласна слідча (розшукова) дія Зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача (ст. 264 КПК України).
 6. негласна слідча (розшукова) дія Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України).
 7.  негласна слідча (розшукова) дія Спостереження за особою в публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
 8. негласна слідча (розшукова) дія Аудіо–, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України).
 9.  негласна слідча (розшукова) дія Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України).
 10. негласна слідча (розшукова) дія Спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
 11. негласна слідча (розшукова) дія Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України).
 12. 12.                        негласна слідча (розшукова) дія Моніторинг банківських рахунків. (ст. 269 – 

Методичні поради з викладання теми: Курсанти в часи самопідготовки у спец бібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до семінарських занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

Завдання до самостійного вивчення: поняття організованої злочинної групи та злочинної організації; суб’єкти проникнення до складу ОЗГ чи ЗО; оформлення результатів виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності ОЗГ чи ЗО та їх використання у кримінальному провадженні.

Контрольні запитання до теми 3: 

 1. Поняття виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
 2. Особи уповноваженні проводити виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
 3. Строки проведення виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
 4. Вимоги до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
 5. Вимоги до постанови на проведення виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 4. Контроль за вчиненням злочину.

Зі спецкурсу: «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

Категорія курсантів: курсанти 4 курсу (слідство).

Навчальна мета: Поглиблення та закріплення теоретичних знань курсантів за темою, що вивчається; придбання курсантами практичних навичок щодо організації оперативного обслуговування територій, об’єктів та лінії роботи.

Виховна мета: створити атмосферу емоційного підйому; прищепити професійні якості, навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; прививати культурну поведінку;

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість курсантів при вивченні дисципліни.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: технічні засоби навчання

Наочні засоби: схеми, таблиці, діарами, звітні документи роботи оперативних підрозділів 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни  –  «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина)». Забезпечувані дисципліни: - Оперативно-розшукова діяльність   органів внутрішніх справ (особлива частина)», «Правові засади протидії корупції та ОЗГ».

Навчальні питання: 

 1. Поняття та види контролю за вчиненням злочину
 2. Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину
 3. Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину
 4. Спеціальний слідчий експеримент
 5. 5.                             Імітування обстановки злочину 

 

Основні терміни та поняття:

негласні слідчі (розшукові) дії є:

 1. Аудіо–, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України).
 2. Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України).
 3. Огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України).
 4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України).
 5. Зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача (ст. 264 КПК України).
 6. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України).
 7.  Спостереження за особою в публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
 8. Аудіо–, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України).
 9.  Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України).
 10. Спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
 11. Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України).
 12. Негласна слідча (розшукова) дія Моніторинг банківських рахунків. (ст. 269 – 1).

 

Методичні поради з викладання теми:

Курсанти в часи самопідготовки у спец бібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до семінарських занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

Завдання до самостійного вивчення:

предмет контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки; стадії підготовки до проведення цих негласних слідчих (розшукових) дій; оформлення результатів та використання їх у кримінальному провадженні.

Контрольні запитання до теми 4:

 1. Форми контролю за вчиненням злочину?
 2. Поняття контрольованої поставки?
 3. Поняття контрольованої закупки?
 4. Поняття оперативної закупки?
 5. Поняття спеціального слідчого експерименту?
 6. Поняття імітування обстановки злочину?

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 5. Обстеження публічно-недоступних місць.

Спостереження за особою, річчю або місцем

Зі спецкурсу: «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

Категорія курсантів: курсанти 4 курсу (слідство).

Навчальна мета: Поглиблення та закріплення теоретичних знань курсантів за темою, що вивчається; придбання курсантами практичних навичок щодо організації оперативного обслуговування територій, об’єктів та лінії роботи.

Виховна мета: створити атмосферу емоційного підйому; прищепити професійні якості, навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; прививати культурну поведінку;

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість курсантів при вивченні дисципліни.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: технічні засоби навчання

Наочні засоби: схеми, таблиці, діарами, звітні документи роботи оперативних підрозділів 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни  –  «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина)». Забезпечувані дисципліни: - Оперативно-розшукова діяльність   органів внутрішніх справ (особлива частина)», «Правові засади протидії корупції та ОЗГ».

Навчальні питання: 

 1. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
 2. Організація і тактика обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
 3. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
 4. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем.
 5. Підготовка та проведення спостереження.
 6. 6.                 Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем.  

 

Основні терміни та поняття:

негласні слідчі (розшукові) дії є:

 1. Аудіо–, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України).
 2. Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України).
 3. Огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України).
 4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України).
 5. Зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача (ст. 264 КПК України).
 6. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України).
 7.  Спостереження за особою в публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
 8. Аудіо–, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України).
 9.  Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України).
 10. Спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
 11. Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України).
 12. Негласна слідча (розшукова) дія Моніторинг банківських рахунків. (ст. 269 – 1).

 

Методичні поради з викладання теми: Курсанти в часи самопідготовки у спец бібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до семінарських занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

Завдання до самостійного вивчення: види публічно недоступних місць та публічно доступних місць; суб’єкти проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії; аудіо-відеоконтроль публічно доступного місця. Суб’єкти спостереження за особою, річчю або місцем; взаємодія в процесі підготовки та проведення  спостереження за особою, річчю або місцем; протоколи, які складаються за результатами проведення спостереження.

Контрольні запитання до теми 5 :

1.  Поняття обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння?

2.  Публічно недоступним місцем є?

3.  Публічно доступним місцем є?

4.  Принципом законності є?

5.  Принципом конспірації є?

6.  Поняття спостереження за особою, річчю або місцем?

7.  Поняття спостереження за особою в публічно доступних місцях?

8.  Поняття спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях?

9.  Поняття спостереження?

 1. Форми спостереження?

Рекомендована література для проведення семінарських занять:

Основна література:

Основні законодавчі та нормативно–правові акти:

 1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, Офіц. Текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. Посібник / Авт.–упоряд. М. І. Хавронюк. – К.: Парламент. вид–во: – 544 с.
 2. Закон України «Про оперативно–розшукову діяльність». Закон введено в дію з дня опублікування в газеті «Голос України» – 27 березня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 18 лютого 1992 року N 2136–XII). Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 року N 2549–XII, від 26 січня 1993 року N 2932–XII, від 23 грудня 1993 року N 3784–XII, від 5 лютого 1998 року N 85/98–ВР, від 11 грудня 1998 року N 312–XIV,від 13 січня 2000 року N 1381–XIV, від 21 грудня 2000 року N 2181–III,від 18 січня 2001 року N 2246–III,від 7 березня 2002 року N 3111–III, від 3 квітня 2003 року N 662–IV,від 15 травня 2003 року N 747–IV,від 15 травня 2003 року N 762–IV,від 19 червня 2003 року N 965–IV, від 11 липня 2003 року N 1130–IV, від 12 січня 2005 року N 2322–IV, від 31 травня 2005 року N 2600–IV, від 15 грудня 2005 року N 3200–IV,від 14 квітня 2009 року N 1254–VI, від 18 травня 2010 року N 2258–VI,від 1 липня 2010 року N 2397–VI, від 2 грудня 2010 року N 2756–VI, від 13 січня 2011 року N 2939–VI, від 12 травня 2011 року N 3334–VI, від 19 травня 2011 року N 3412–VI, від 13 квітня 2012 року N 4652–VI, від 16 жовтня 2012 року N 5463–VI, від 4 липня 2013 року N 406–VII.
 3. Закон України «Про Національну поліцію». Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII опубліковано 06.08.2015 Голос України газета Верховної Ради України.. http://www.golos.com.ua/article/257729.
 4. Закон України «Про прокуратуру». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014. Стаття 25. Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.
 5. Закон України «Про організаційно–правові основи боротьби з організованою злочинністю». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.358. Вводиться в дію Постановою ВР N 3342-XII (3342-12) від 30.06.93, ВВР, 1993, N 35, ст.359. Із змінами, внесеними згідно із Законами N  245-VII (245-18 ) від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.178, N 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст. 712.
 6. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10. Із змінами, внесеними згідно із Законами ст.62 N  406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712.
 7. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.51. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1697-VII (1697-18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 1698-VII (1698-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 47, ст. 205.
 8. Закон України «Про державну таємницю». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1169-VII (1169-18) від 27. 03. 2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст. 746, N 1170-VII (1170-18) від 27. 03. 2014, ВВР, 2014, N 22, ст. 816.
 9. Закон України «Про інформацію». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650.
 10. Кримінальний кодекс України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014.
 11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від 13 квітня 2012 року № 4652 – VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України станом на 01 червня 2012 року.
 12. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. : Наказ від 16 листопада 2012 року Генеральна Прокуратура України, Міністерство Внутрішніх Справ України, Служба Безпеки України, АДПС України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України N 114/1042/516/1199/936/1687/5.
 13. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. : Наказ від 14. 08. 2012 р. № 700.
 14. Про затвердження Положення про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 03. 09. 2012 р. № 769.
 15. Про затвердження Інструкції Про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 940.
 16. Про затвердження Інструкції Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 940.
 17. Про затвердження Інструкції Про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. : Наказ МВС України від 19. 11. 2012 р. № 1050.
 18. Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 21. 09. 2012 р. № 818.
 19. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 686.
 20. Про затвердження Настанови з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України Наказ МВС України від 19. 07. 2012 року N 640.
 21. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 27. 07. 2012 р. № 650.
 22. Про подальше вдосконалення аналітичного забезпечення ОВС. : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02. 04. 2013 N 334.
 23. Про організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади». : Наказ МВС України від 14. 11. 2014 р. № 1229.
 24. Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо–оперативних груп. : Наказ МВС України від 20. 10. 2014 р. № 1107.

Базова література:

 1. Боротьба з тероризмом : навч. посіб. / Авт. колектив: Джужа О. М., Никифорчук Д. Й., Комарницький В. М. та ін. / – К.: Видавничий дім «Скіф», 2013. – 584 с.
 2. Збірник ситуаційних задач до курсу «ОРД» для курсантів 4–го курсу, 2010р. – 43 с.
 3. Контрольно–наглядові інстанції в ОРД ОВС України: навч. посіб. / За заг. ред. доктора. юридичних наук, професора Д. Й. Никифорчука. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2013. – 152 с.
 4. Негласні слідчі (розшукові) дії : [навч. посіб. структурно-логічні схеми] / Д. Й. Никифорчук, О. С. Тарасенко, Є. В. Лизогубенко, В. І. Василинчук, О. Ю. Заблоцька, С. І. Ніколаюк, О. О. Косиця, О. І. Козаченко, О. М. Толочко, В. В. Поливода, Т. С. Демедюк, К. М. Ольшевський, М. М. Корчовий, В. М. Гринчак, А. А. Конюшков, А. М. Копилов // За загал. ред. Никифорчука Д. Й. - Київ; НАВС, 2015. - 235 с.
 5. Никифорчук Д. Й., Бусол О. Ю., Бірюков І. М. Аналітична робота ОВС: навч. практ. посібник Нац. акад. вн. Справ. – К., 2012 – 76 с.
 6. Негласні слідчі (розшукові) дії. Курс лекцій. Нац. акад. вн. справ. – Київ, 2013 – 125 с.
 7. Оперативно–розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії в схемах: посібник. Нац. акад. вн. справ.– К., 2012. – 78 с.
 8. Оперативно–розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії в схемах : посіб. / [Никифорчук Д. Й., Зима Л. М., Тарасенко О. С.] – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012. – 156 с.
 9. Оперативно–розшукова діяльність: навчальний посібник. / [Автори: Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Сущенко В. Д., Никифорчук Д. Й., Тарасюк І. В. та ін.] Рекомендовано МОН України. – К.: Правова єдність, 2009. – 192 с.
 10. ОРД. Зразки оперативних документів. Навчально–методичний посібник: Київ, 2009.
 11. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії. Збірник окремих нормативно–правових актів). / [упорядники: Василинчук В. І, Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – К. : 2013. – 313 с.
 12. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії у питаннях та відповідях (загальна частина). : Навчальний посібник. Київ, 2013 – 236 с.
 13. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії у питаннях та відповідях. – / [Авторський колектив : Василинчук В. І, Чернєй В. В., Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – Навчально–методичний посібник. – Київ, 2013. – 128 с.
 14. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії : Тестові завдання. – / [Авторський колектив : Василинчук В. І, Чернєй В. В., Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – Навчально–методичний посібник. – Київ, 2013. – 116 с.
 15. Оперативно–розшукові аспекти виявлення осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини в минулі роки. Монографія. – Київ, 2012 – 188 с.
 16. Оперативно–розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина. Підручник. / Під заг. ред. генерал–полковника міліції Л.В. Бородича. [Авт. кол. Е. О. Дідоренко, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, В. П. Пилипчук, В. Л. Регульський] – Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999. – Т. 1. – 390 с.
 17. Оперативно–розшукова тактика ОВС: навч. посібник / А.О. Михайличенко та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011 – 146 с.
 18. Оперативно–технічні заходи. : посібник. / [Орлов Ю. Ю., Никифорчук Д. Й., Артеменко П. П. та ін.]. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012 – 188 с.
 19. Організація та сучасні проблеми Боротьби з корупцією та організованою злочинністю: навчальний посібник. / [Авторський колектив: Василинчук В. І., Сливенко В. Р., Кислий А. М. та ін.]. – К., 2014. – 210 с. (Бібліотека оперативного працівника – відкритий фонд).
 20. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Методичні рекомендації. / [Авт. кол.:Чернявський С. С., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ, Никифорчук Д. Й., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ; Василинчук В. І., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ,; Тарасенко О. С., кандидат юридичних наук, Нац. акад. вн. справ,та ін.] – Нац. акад. вн. справ, ГСУ. – Київ, 2014. – 112 с.
 21. Основы оперативно–розыскной тактики органов внутренних дел. Общая часть. / [В. М. Атмажитов, В. Г. Бобров, А. С. Вандышев, М. А. Громов, Д. В. Гребельский, В. А. Ильичов, И. П. Козаченко, Ю. Ф. Кваша, В. Г. Самойлов, И. И. Тумаш, В. А. Черепанов, Ю. И. Шокин] / Под ред. В. М. Атмажитова. – М. : Академия МВД, 1986. – 243 с.
 22. Орлов Ю. Ю. Застосування оперативної техніки в оперативно–розшуковій діяльності міліції (теорія і практика) : монографія. – К.: КНУВС, 2007. – 559 с.
 23. Особливості провадження негласних слідчих (розшукових) дій: методичні рекомендації./ Д. Й. Никифорчук та ін.. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2014 – 56 с.
 24. Програмний продукт : Мультимедійний навчальний посібник «Оперативно–розшукова діяльність». Автори: Никифорчук Д. Й., Василинчук В. І., Тарасюк І. В., Стрільців О. В. та ін. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 45707 від 20.09.2012 року.
 25. Сергєева Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально–процесуальному доказуванні. : монографія : під редакцією Погорецького М. А. – К. : 2014. – 272 с.
 26. Тактика проведення оперативно–розшукових заходів та особливості легалізації оперативно–розшукової інформації. : [навч.–прак.] посіб. / Кондратьєв Я. Ю., Никифорчук Д. Й., Сніцар О. М. та ін. – К. : Нац. акад. вн. справ України, 2004.
 27. Тарасюк І. В. Аналітична робота ОВС. Методика аналізу оперативної обстановки. Навчально–методичні матеріали до лекції : – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 44 с.
 28. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД»: Контроль та нагляд за оперативно–розшуковою діяльністю. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2013. – 47 с.
 29. Тарасюк І. В. Теорія оперативно–розшукового документування. Лекція. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012. – 43 с.
 30.  Тарасюк І. В. Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій. Фондова лекція. К. : Нац. акад..вн. справ, 2015. – 49 с.
 31. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Інформаційно–аналітичне забезпечення оперативно–розшукової діяльності. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2013. – 60 с.
 32. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Оперативно–розшукова тактика. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014. – 32 с.
 33. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Оперативна розробка. . – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014. – 58 с.
 34. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів (за матеріалами МВС України) : (монографія) / Топчій В.В. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 342 с.
 35. Типова начальна програма дисципліни «ОРД ОВС» (основний курс), Київ, 2010 – 48 с.
 36. Топчій В. В. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів (за матеріалами МВС України): монографія. К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 172 с.
 37. Шендрик В. С. Теорія і практика попередження злочинів підрозділами ОВС України. Монографія. – К., 2012 – 210 с.

Додаткова література:

 1. Атмажитов В. М. Реализация оперативно–розыскной информации. : лекция. – М. : 1984. – 67 с.
 2. Біляєв В. О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД (за матеріалами роботи підрозділів карного розшуку ОВС України. – монографія. – Дніпропетровськ, 2013. – 316 с.
 3. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково–практичний журнал. № 1 (29), 2013.
 4. Вандышев А. С., Волынский А. Ф., Гребельский Д. В., Нелюбин Я. В., Самойлов В. Г. Личный сыск. Учебное пособие. – М., 1973. – 104 с.
 5. Возный А. Ф. Оперативная разработка. Уголовно–правовые аспекты. К., 1973. – 168 с.
 6. Возный А. Ф., Кононенко И. Н. Теория и практика оперативного осмотра. (учебно–методическое пособие). – Киев, 1974. – 176 с.
 7. Деятельность подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию тяжких преступлений против личности. Сборник научных трудов. Караганда, 1984. – 124 с.
 8. Еднерал Ю. В., Изотов А. И. Химические ловушки. К., 1987 – 112 с.
 9. Забезпечення конституційних прав і свобод громадян рід час здійснення оперативно–розшукової діяльності. Зб. матер. наук.–практ. конф. (м. Київ, 28 червня 2014 р.). – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014 – 72 с.
 10. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). В шести томах. – К.: КНТ, 2006 – 2008. – 408 с., 224 с., 960 с., 432 с, 484 с., 608 с.
 11. Козаченко І. П. Проблеми забезпечення законності в оперативно–розшуковій діяльності // Матеріали науково–практичної конференції (21–22 лютого 2000 р.). Аналітичні матеріали, пропозиції наукових і практичних працівників. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000. – 264 с.
 12. Копан О. В. Забезпечення внутрішньої безпеки України : теретико–управлінські засади. Введення в поліцейську стратегію : монографія. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2001. – 285 с.
 13. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. – К.: Атака, 2010. – Т. VІ. Оперативно–розшукова діяльність поліції (міліції). – 1128 с.
 14.  
 15. Наказ МВС України від 07. 11. 2003 № 1326 «Про затвердження Положення про Кінологічну службу Міністерства внутрішніх справ України».
 16. Наказ МВС України від 26. 01. 2004 № 70 «Про заходи щодо організації діяльності кінологічної служби».
 17. Оперативна техніка (загальнотеоретичні положення). : посіб. / [уклад. М. В. Кобець, М. М. Алексійчук]. – К., Нац. акад. вн. справ, 2014, 124 с.
 18. Оперативно–розыскная деятельность: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА–М, 2002. – XXII, 794 с.
 19. Оперативно–розыскная деятельность органов внутренних дел. Термины и определения. Учебное пособие. – Киев: НИиРИО КВШ МВД, 1988. – 312 с.
 20. Орлов Ю. Ю. Актуальні напрямки наукових досліджень у сфері оперативно–розшукової діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С. 12 – 19.
 21. Перепелиця М. М. Здійснення оперативно–розшукових заходів шляхом використання кіберпростору. Навч. – практ. посіб. / М.М. Перепелиця, О. В. Манжай, В. В. Шендрик. – К.: ДП «Друкарня МВС України», 2010 – 146 с.
 22. Погорецький М. А., Грібов М. Л. Оперативна установка: організація і тактика проведення підрозділами оперативної служби МВС України : посіб. .– К. : Київ. нац. ун–ту внутр. справ 2010. – 172 с.
 23. Погорецький М. А. Правові та організаційно тактичні засади участі підрозділів оперативної служби МВС України у боротьбі з наркозлочинами : монографія / [М. А. Погорецький, А. А. Венедиктов, М. Л. Грибов, І. І. Приполов, О. М. Срільців, В. О. Чернов] : за ред.. д–ра юрид. yаук, проф. М. А. Погорецького. – К. : НАВС, 2010. – 311 с.
 24. Самойлов В. Г. Документирование противоправніх действий проверяемых и разрабатываемых. Лекция. – Ташкент, 1982. – 25 с.
 25. Самойлов В. Г. Реализация материалов оперативной разработки. – Киев, 1979 – 84 с.
 26.  Спеціальна техніка. Загальна частина.: посібник. – К.: Київ. Нац. ун–т.вн. справ, 2007. – 188 с.
 27. Становлення системи негласного розслідування у кримінально–процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, 07.10.2011 р.). – К., 2011. – 168 с.
 28. Тарасюк І. В., Ємець О. М., Тарасюк В. С. Актуальні аспекти організації спілкування при проведенні розвідувального опитування працівниками оперативних підрозділів. Науковий вісник Нац. акад. вн. справ, 1 (30). Частина 2. Науково – теоретичний журнал. – К., 2013. – С. 76 – 83.
 29. Тарасюк І. В., Тарасюк В. С. Дотримання конституційних прав і свобод людини під час збирання відомостей про особу. / Забезпечення конституційних прав і свобод громадян рід час здійснення оперативно–розшукової діяльності. Зб. матер. наук.–практ. конф. (м. Київ, 28 червня 2014 р.). – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014 – с. 42 – 46.
 30. Тарасюк І. В. Організаційно–правові аспекти діяльності негласних підрозділів оперативної служби ОВС України. Вісник Луганського інституту внутрішніх справ – 1999. – №2. – С. 43 – 48.
 31. Тарасюк І. В., Тарасюк В. С. Особливості одержання та оцінювання інформації під час здійснення розвідувального опитування. / Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ. № 2 (31). частина 2. Науково – теоретичний журнал. – К., 2013. – С. 138 – 143.
 32. Тарасюк І. В. Особливості спілкування з окремими категоріями осіб та розв’язання конфліктів в оперативному спілкуванні. Науковий журнал «Юридичний часопис Нац. акад. вн. справ». – 2012. – № 2. – С. 124 – 129.
 33. Тарасюк І. В. Слідчі (розшукові, оперативні) версії, поняття та принципи побудови. Науково–аналітичний журнал «Митна справа». – 2012. – № 6 (84), ч. 2, кн. 1. – С. 145 – 148.
 34. Тарасюк І. В. Проблеми розвитку в професійній діяльності оперативних працівників ОВС. Науковий журнал «Право і суспільство». – 2012. – №5. – С.157 – 160.
 35. Тарасюк І. В. Поняття та роль слідчої (розшукової) версії у процесі пізнання об’єктивної істини в розслідуванні справ кримінального провадження. / Митна справа. № 6 (90)’2013, частина 2, книга 2. – С. 250–253.
 36. Чаплинський Ю. А. Особливості використання матеріалів оперативної розробки. Бюлетень по обміну досвідом роботи МВС України. № 194. – К., 2013. – С. 127–133.
 37. Черепанов В. А. Психологические вопросы оперативно–розыскной деятельности. – М. : ВНИИ МВД СРСР, 1981. – 62 с.

Інформаційні ресурси 

Інформаційні ресурси :

 1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 2.  Сайт МВС України http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/category/46024
 3. Сайт Національної академії внутрішніх справ: http://www.mvs.gov.ua
 4. http://document.ua/pro-zatverdzhennja-nastanovi-z-organizaciyi-dijalnosti-kinol-doc120357.html
 5. Прослушивание телефонов в международном праве. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kiev–security.org.ua.
 6. Степ’юк В. Легалізація у КПК негласних оперативно–розшукових дій – крок до поліцейської держави // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://radaadvokativ.org.ua.
 7. Анапольська А. І. Тактичні особливості виїмки електронної пошти в мережі Інтернет // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.corplguvd.lg.ua./dl20606.html.
 8. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ ГПУ, МВС України та ін.. від 16листоп. 2012 р. № 114/1042/516/936/16875/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua.mvs/control/main/uk/index.
 9. Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: наказ Служби Безпеки України від 17 жовт. 2012 р. № 470 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1751–12.
 10. http://gendocs.ru/v32058/бандурка_о.м._оперативно–розшукова діяльність. частина www.virtual.ks.ua/.
 11. www.osvita–plaza.
 12. http://www.bookbrains.com.
 13. 111.                   http://www.naiau.kiev.ua/nnipkkm/files/posibnuku/ord_v_tabl.doc.
 14. http://gendocs.ru/v32058/бандурка_о.м._оперативно–розшукова діяльність. частина www.virtual.ks.ua/.

 

Практичні заняття проводяться за темами: № № 1, 2, 3,4,5 у відповідності з тематичним планом. Під час практичного заняття курсанти вирішують ситуаційні завдання, запропоновані викладачем із навчально-методичного комплексу.

Хід проведення практичного заняття:

Курсанти під час самопідготовки в спецбібліотеці знайомляться із запропонованими ситуативними завданнями до кожної теми. Готують приблизний варіант відповідей. Вивчають нормативно-правові акти МВС та інших правоохоронних органів. Знайомляться із запропонованою спеціальною літературою та аналітичними довідками структурних підрозділів  ОВС. Розглядають приблизні варіанти організації, тактики та методики виявлення, припинення та розслідування практичних ситуативних прикладів. Розглядають питання, що пропонуються на індивідуальні заняття. У навчальному приміщенні (аудиторія - полігон) проводиться заняття зі слухачами з використанням спеціального справжнього та імітаційного обладнання, помічених предметів та засобів. У порядку дискусії, наближеної до практичної обстановки, курсанти беруть участь у огляді місця вчинення кримінального правопорушення, складають необхідні кримінально-процесуальні та оперативно-розшукові документи, обговорюють свої варіанти вирішення завдань і доповідають викладачу.

В кінці практичного заняття викладач підводить підсумки,  оцінює варіанти відповідей курсантив та виставляє  оцінки. Ставить завдання на наступні практичні заняття.

Під час виконання зазначених завдань курсанти користуються «Алгоритмом дій працівників ОВС при підготовці та проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» та відповідними додатками.

Скласти:

1.                              КЛОПОТАННЯ про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

2.                              КЛОПОТАННЯ про негласне отримання зразків, необхідних  для порівняльного дослідження.

 1. ПОСТАНОВА про проведення (вид негласної слідчої (розшукової) дії).
 2. ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 3. Протокол огляду та виїмки кореспонденції.
 4. Протокол зняття інформації з транспортних телекомункаційних мереж.
 5. Протокол дослідження інф, отриманої при застос тосуванні ТЗ.
 6. Протокол обстеження публічнонедопустимих місць житла.
 7. Протокол за результатами установлення радіоелектронного засобу.
 8. Протокол спостереження за особою, річчю або місцем.
 9. Протокол про результати контролю за вчиненям злочину.
 10. ПОСТАНОВА про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

11.                          ПРОТОКОЛ про результати аудіо-, відеоконтролю місця (за особою).

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 1. Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.

Зі спецкурсу: «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

Категорія курсантів: курсанти 4 курсу (слідство).

Навчальна мета: Поглиблення та закріплення теоретичних знань курсантів за темою, що вивчається; придбання курсантами практичних навичок щодо організації оперативного обслуговування територій, об’єктів та лінії роботи.

Виховна мета: створити атмосферу емоційного підйому; прищепити професійні якості, навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; прививати культурну поведінку;

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість курсантів при вивченні дисципліни.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: технічні засоби навчання

Наочні засоби: схеми, таблиці, діарами, звітні документи роботи оперативних підрозділів 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни  –  «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина)». Забезпечувані дисципліни: - Оперативно-розшукова діяльність   органів внутрішніх справ (особлива частина)», «Правові засади протидії корупції та ОЗГ».

 

 

Навчальні питання:

 1. Поняття фіксація негласних слідчих (розшукових) дій.
 2. Поняття та сутність результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
 3. Надання результатів негласних слідчих (розшукових) дій слідчому, прокурору, суду.
 4. Документування оформлення ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

Методичні поради з викладання теми: курсанти в часи самопідготовки у спец бібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до семінарських занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

 

План проведення практичного заняття:

Під час практичного заняття курсанти вирішують ситуаційні завдання, запропоновані викладачем із збірників ситуаційних завдань (див. список рекомендованої літератури для підготовки та проведення семінарських і практичних занять).

 

При  вирішенні задач перед курсантам можуть бути поставлені в залежності від теми наступні завдання:

 1. Визначити види негласних слідчих (розшукових) дій, які доцільно провести для забезпечення доказування в процесі даного кримінального провадження.
 2. Назвати підстави для проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій.
 3. Визначити порядок отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
 4. Скласти постанову слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у відповідності з вимогами ст.. 251 КПК України.
 5. Підготувати клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у відповідності з вимогами ст. 248 КПК України.
 6. Підготувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у відповідності з вимогами ст.. 248 КПК України.
 7. Скласти протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно до загальних правил фіксації кримінального провадження, передбачених КПК України.
 8. Під час виконання зазначених завдань курсанти користуються «Алгоритмом дій працівників ОВС при підготовці та проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» та відповідними додатками.

 

Завдання до самостійного вивчення: алгоритм дій працівників оперативних підрозділів та слідчих щодо використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій; роль в цьому процесі прокурора.

Курсанти конспектують та вивчають законодавчі акти, відомчі інструкції та накази:

21 Главу КПК

Наказ від 16 листопада 2012 року N 114/1042/516/1199/936/1687/5 Генеральна Прокуратура України, Міністерство Внутрішніх Справ України, Служба Безпеки України, АДПС України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».

 

 ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

Тема 2. Зняття інформації з транспортних телекумунікаційних та електронних інформаційних систем

Зі спецкурсу: «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

Категорія курсантів: курсанти 4 курсу (слідство).

Навчальна мета: Поглиблення та закріплення теоретичних знань курсантів за темою, що вивчається; придбання курсантами практичних навичок щодо організації оперативного обслуговування територій, об’єктів та лінії роботи.

Виховна мета: створити атмосферу емоційного підйому; прищепити професійні якості, навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; прививати культурну поведінку;

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість курсантів при вивченні дисципліни.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: технічні засоби навчання

Наочні засоби: схеми, таблиці, діарами, звітні документи роботи оперативних підрозділів 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни  –  «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина)». Забезпечувані дисципліни: - Оперативно-розшукова діяльність   органів внутрішніх справ (особлива частина)», «Правові засади протидії корупції та ОЗГ».

Навчальні питання:

 1. Організаційно-правові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
 2. Тактика зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
 3. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Методичні поради з викладання теми: курсанти в часи самопідготовки у спецбібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до практичних занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

 

План проведення практичного заняття:

Під час практичного заняття курсанти вирішують ситуаційні завдання, запропоновані викладачем із збірників ситуаційних завдань (див. список рекомендованої літератури для підготовки та проведення семінарських і практичних занять).

При  вирішенні задач перед слухачам можуть бути поставлені в залежності від теми наступні завдання:

 1. Назвати підстави для проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
 2. Визначити порядок отримання дозволу на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
 3. Скласти постанову слідчого, прокурора про проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відповідності з вимогами ст.. 251 КПК України.
 4. Підготувати клопотання про надання дозволу на проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відповідності з вимогами ст. 248 КПК України.
 5. Підготувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відповідності з вимогами ст.. 248 КПК України.
 6. Скласти протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно до загальних правил фіксації кримінального провадження, передбачених КПК України.

 

Під час виконання зазначених завдань курсанти користуються «Алгоритмом дій працівників ОВС при підготовці та проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» та відповідними додатками.

 

Завдання до самостійного вивчення: алгоритм дій працівників оперативних підрозділів та слідчих при проведенні зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Курсанти вирішують ситуативне завдання. Курсанти складають зразки документів негласних слідчих (розшукових) дій: Оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного здійснення аудіо-, відео контролю за особами, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж згідно з положеннями статей 260, 263-265 Кримінального процесуального кодексу України.

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

Тема 3. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Зі спецкурсу: «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

Категорія курсантів: курсанти 4 курсу (слідство).

Навчальна мета: Поглиблення та закріплення теоретичних знань курсантів за темою, що вивчається; придбання курсантами практичних навичок щодо організації оперативного обслуговування територій, об’єктів та лінії роботи.

Виховна мета: створити атмосферу емоційного підйому; прищепити професійні якості, навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; прививати культурну поведінку;

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість курсантів при вивченні дисципліни.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: технічні засоби навчання

Наочні засоби: схеми, таблиці, діарами, звітні документи роботи оперативних підрозділів 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни  –  «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина)». Забезпечувані дисципліни: - Оперативно-розшукова діяльність   органів внутрішніх справ (особлива частина)», «Правові засади протидії корупції та ОЗГ».

 

 

Навчальні питання:

 1. Правові засади виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
 2.  Організація виконання спеціального завдання.
 3. Тактика виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

План проведення практичного заняття:

Під час практичного заняття курсанти вирішують ситуаційні завдання, запропоновані викладачем із збірників ситуаційних завдань (див. список рекомендованої літератури для підготовки та проведення семінарських і практичних занять).

 

При  вирішенні задач перед слухачам можуть бути поставлені в залежності від теми наступні завдання:

 

Методичні поради з викладання теми: Курсанти в часи самопідготовки у спецбібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до практичних занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

 

Курсанти вирішують ситуативне завдання. Курсанти складають зразки документів негласних слідчих (розшукових) дій: Оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

Тема 4. Контроль за вчиненням злочину.

 

Зі спецкурсу: «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

Категорія курсантів: курсанти 4 курсу (слідство).

Навчальна мета: Поглиблення та закріплення теоретичних знань курсантів за темою, що вивчається; придбання курсантами практичних навичок щодо організації оперативного обслуговування територій, об’єктів та лінії роботи.

Виховна мета: створити атмосферу емоційного підйому; прищепити професійні якості, навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; прививати культурну поведінку;

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість курсантів при вивченні дисципліни.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: технічні засоби навчання

Наочні засоби: схеми, таблиці, діарами, звітні документи роботи оперативних підрозділів 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни  –  «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина)». Забезпечувані дисципліни: - Оперативно-розшукова діяльність   органів внутрішніх справ (особлива частина)», «Правові засади протидії корупції та ОЗГ».

 

 

 

Навчальні питання: 

 1. Поняття та види контролю за вчиненням злочину
 2. Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину
 3. Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину
 4. Спеціальний слідчий експеримент
 5. 5.     Імітування обстановки злочину 

 

 

НСРД -.  Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України).

 

План проведення практичного заняття:

Під час практичного заняття курсанти вирішують ситуаційні завдання, запропоновані викладачем із збірників ситуаційних завдань (див. список рекомендованої літератури для підготовки та проведення семінарських і практичних занять).

 

При  вирішенні задач перед слухачам можуть бути поставлені в залежності від теми наступні завдання:

 1. Назвати підстави для проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок, що здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України
 2. Визначити порядок отримання дозволу на контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок.
 3. Скласти постанову слідчого, прокурора про проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок.
 4. Підготувати клопотання про надання дозволу на проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок.
 5. Підготувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок.
 6. Скласти протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно до загальних правил фіксації кримінального провадження, передбачених КПК України.

 

Під час виконання зазначених завдань курсанти користуються «Алгоритмом дій працівників ОВС при підготовці та проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» та відповідними додатками.

 

Методичні поради з викладання теми: Курсанти в часи самопідготовки у спецбібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до практичних занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

Завдання до самостійного вивчення:

Курсанти вирішують ситуативне завдання. Курсанти складають зразки документів негласних слідчих (розшукових) дій: Проведення та оформлення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок, що здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України.

Вивчити: Про затвердження Інструкції про порядок проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів, речей, послуг, документів, засобів і речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності.

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

Тема 5. Обстеження публічно-недоступних місць.

Спостереження за особою, річчю або місцем

 

Зі спецкурсу: «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій»

Категорія курсантів: курсанти 4 курсу (слідство).

Навчальна мета: Поглиблення та закріплення теоретичних знань курсантів за темою, що вивчається; придбання курсантами практичних навичок щодо організації оперативного обслуговування територій, об’єктів та лінії роботи.

Виховна мета: створити атмосферу емоційного підйому; прищепити професійні якості, навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; прививати культурну поведінку;

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість курсантів при вивченні дисципліни.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: технічні засоби навчання

Наочні засоби: схеми, таблиці, діарами, звітні документи роботи оперативних підрозділів 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни  –  «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина)». Забезпечувані дисципліни: - Оперативно-розшукова діяльність   органів внутрішніх справ (особлива частина)», «Правові засади протидії корупції та ОЗГ».

 

Навчальні питання практичного заняття № 5. 1:

 1. Поняття, правова основа та принципи обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
 2. Організація і тактика обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
 3. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

 

Методичні поради з викладання теми: курсанти в часи самопідготовки у спец бібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до семінарських занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

 

План проведення практичного заняття № 5.1:

Під час практичного заняття курсанти вирішують ситуаційні завдання, запропоновані викладачем із збірників ситуаційних завдань (див. список рекомендованої літератури для підготовки та проведення семінарських і практичних занять).

При  вирішенні задач перед слухачам можуть бути поставлені в залежності від теми наступні завдання:

 1. Назвати підстави для проведення обстеження публічного недоступних  місць, житла чи іншого володіння особи.
 2. Визначити порядок отримання дозволу на обстеження публічного недоступних  місць, житла чи іншого володіння особи.
 3. Скласти постанову слідчого, прокурора про проведення обстеження публічного недоступних  місць, житла чи іншого володіння особи у відповідності з вимогами ст. 251 КПК України.
 4. Підготувати клопотання про надання дозволу на проведення обстеження публічного недоступних  місць, житла чи іншого володіння особи у відповідності з вимогами ст. 248 КПК України.
 5. Підготувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обстеження публічного недоступних  місць, житла чи іншого володіння особи у відповідності з вимогами ст. 248 КПК України.
 6. Скласти протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно до загальних правил фіксації кримінального провадження, передбачених КПК України.

 

Під час виконання зазначених завдань курсанти користуються «Алгоритмом дій працівників ОВС при підготовці та проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» та відповідними додатками.

Методичні поради з викладання теми: Курсанти в часи самопідготовки у спецбібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до практичних занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

Завдання до самостійного вивчення: алгоритм дій працівників оперативних підрозділів та слідчих при проведенні обстеження публічного недоступних  місць, житла чи іншого володіння особи.види публічно недоступних місць та публічно доступних місць; суб’єкти проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії; аудіо-відеоконтроль публічно доступного місця. Суб’єкти спостереження за особою, річчю або місцем; взаємодія в процесі підготовки та проведення  спостереження за особою, річчю або місцем; протоколи, які складаються за результатами проведення спостереження. Курсанти вирішують ситуативне завдання. Курсанти складають зразки документів негласних слідчих (розшукових) дій: Оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи після одержання розвідувальної інформації, у тому числі шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи згідно з положеннями статті 267 Кримінального процесуального кодексу України. Оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця згідно з положеннями статей 269, 270 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Навчальні питання практичного заняття № 5.2:

 1. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем.
 2. Підготовка та проведення спостереження.
 3. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем.

Методичні поради з викладання теми: курсанти в часи самопідготовки у спец бібліотеці знайомляться з навчальними питаннями до практичних занять з кожної теми та методичними рекомендаціями, готують відповіді до кожного питання., вивчають нормативну базу та спеціальну літературу.

 

План проведення практичного заняття № 5.2:

Під час практичного заняття курсанти вирішують ситуаційні завдання, запропоновані викладачем із збірників ситуаційних завдань (див. список рекомендованої літератури для підготовки та проведення семінарських і практичних занять).

При  вирішенні задач перед слухачам можуть бути поставлені в залежності від теми наступні завдання:

 1. Назвати підстави для проведення спостереження за особою, річчю або місцем.
 2. Визначити порядок отримання дозволу на спостереження за особою, річчю або місцем.
 3. Скласти постанову слідчого, прокурора про проведення спостереження за особою, річчю або місцем у відповідності з вимогами ст. 251 КПК України.
 4. Підготувати клопотання про надання дозволу на проведення спостереження за особою, річчю або місцем у відповідності з вимогами ст. 248 КПК України.
 5. Підготувати письмове доручення слідчого відповідному оперативному підрозділу на проведення спостереження за особою, річчю або місцем.
 6. Підготувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення спостереження за особою, річчю або місцем у відповідності з вимогами ст. 248 КПК України.
 7. Скласти протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії відповідно до загальних правил фіксації кримінального провадження, передбачених КПК України.

 

Під час виконання зазначених завдань курсанти користуються «Алгоритмом дій працівників ОВС при підготовці та проведенні негласних слідчих (розшукових) дій» та відповідними додатками.

Завдання до самостійного вивчення: алгоритм дій працівників оперативних підрозділів та слідчих при проведенні спостереження за особою, річчю або місцем.

 

5. Завдання самостійної роботи

5. 1. Практикум

Курсанти вирішують задачі та оформляють документи НСРД.

Під час самостійної підготовки курсанти опрацьовують наступні питання:

 • 21 главу КПК,
 • наказ від 16 листопада 2012 року N 114/1042/516/1199/936/1687/5.
 • Порядок проведення та оформлення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок, що здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України.
 • Про затвердження Інструкції про порядок проведення контрольованої. 
 • Порядок оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи після одержання розвідувальної інформації, у тому числі шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи згідно з положеннями статті 267 Кримінального процесуального кодексу України.
 • Порядок оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного здійснення аудіо-, відео контролю за особами, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж згідно з положеннями статей 260, 263-265 Кримінального процесуального кодексу України.
 • Порядок оформлення оформлення матеріалів ОРД отриманих у процесі негласного здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця згідно з положеннями статей 269, 269-1,  270 Кримінального процесуального кодексу України

 

Ситуативні завдання, фабули

для проведення практичних занять, ділових ігор та тренінгів

з навчальної дисципліни Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій».

Вступ.

Ситуативне завдання – учасникам гри задається проблемна ситуація з необхідністю визначення її рішення. Основний аспект оцінки – способи досягнення рішення, яке буде застосовуватися учасниками гри, а також здатність вирішення першочергових та подальших заходів (значення для роботи всього підрозділу, а також особисто значиме для роботи окремого оперативного працівника)

Комплексні ситуативні завдання, наведені в цих навчально–методичних розробках полягають у самостійному виконанні і захисті кожним курсантом практичних завдань із навчальної дисципліни Оперативно–розшукова діяльність.

Завдання укладено згідно з вимогами навчальної та робочої навчальної програм дисципліни.

Згідно з вимогами навчальної програми дисциплін курсанти повинні:

 • знати, що регламентує Закон України «Про ОРД», розд. 21 КПК
 • володіти термінами ОРД (методи ОРД, оперативно–розшукові заходи, негласні слідчі (розшукові) дії);
 • уміти користуватися відомчими інструкціями та наказами;
 • складати документи ОРД;
 • знати, як правильно заповнювати бланки;
 • формувати звітність;
 • аналізувати одержані результати;
 • виявляти рівень сформованості умінь.

Комплексне ситуативне завдання є індивідуальним завданням навчально–дослідницького характеру. Воно виконується в порожній інформаційній базі.

Основою виконання комплексного ситуативне завдання є поєднання набутих теоретичних знань із практикою: складання, заповнення документів.

Метою виконання ситуативного завдання є систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із використанням спеціалізованого програмного забезпечення сучасних персональних комп'ютерів.

Перед виконанням комплексного ситуативного завдання треба:

 • уважно ознайомитися з умовою завдання чи постановкою завдання;
 • потім:
 • розв'язати завдання:
 • узгодити розв'язане завдання з викладачем;
 • укласти алгоритм розв'язування завдання;
 • зробити висновки за одержаними результатами.

Тісні міждисциплінарні зв'язки та співпраця викладачів різних кафедр дозволить здійснити теоретичну і практичну підготовку курсантів до роботи в умовах застосування нових інформаційних технологій у діяльності майбутніх професійних оперативних працівників карного розшуку, сформувати в них навички самостійної творчої роботи.

Практичне заняття провадиться у формі ділової гри, яка передбачає створення передумов для реалізації таких методологічних принципів навчального процесу:

ü          інтенсивне використання самостійної роботи курсанта;

ü          використання методу конкретної ситуації;

ü          активне використання технічних засобів навчання;

ü          дотримання жорсткого регламенту;

ü          впровадження принципу нормування;

ü          дотримання умов недостатньої визначеності;

ü          використання різних рольових функцій для аналізу конкретних ситуацій;

ü           активна підтримка внутрішньо–групової взаємодії курсантів.

Суть даної ділової гри полягає у пошуку інформації для здобуття практичних вмінь та навичок курсантами Навчально–наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції напряму/спеціальності карний розшук при вивченні дисципліни «Основи управління в ОВС».

Навчальну групу розділити на 4 підгрупи.

Ознайомити кожну підгрупу із текстом повідомлення.

Кожна підгрупа доповідає про виконання завдання. Учасники інших підгруп беруть участь у обговоренні виконання завдання підгрупою, яка доповідає.

Завдання для курсантів:

1. Нормативно–правова оцінка ситуації направлена на пошук інформації із зазначенням, якими нормативно–правовими актами регулюється дане питання:

Законами України:

Указами Президента України:

Постановами Кабінету Міністрів України:

Наказами МВС України:

 1. 2.                     Розподіл ролей між курсантами:

1) начальник РУ;

2) керівник органу досудового розслідування;

3) заступник начальника – начальник кримінальної міліції

4) слідчий;

5) оперативний працівник карного розшуку

6) інспектор кінолог

7) дільничний інспектор міліції

8) інші учасники

 1. 3.                     Складання планів–завдань відповідно до з конструюванням варіантів рішень відповідно до розподілених ролей: 

1) начальник РУ;

2) керівник органу досудового розслідування;

3) заступник начальника – начальник кримінальної міліції;

4) слідчий;

5) оперативний працівник карного розшуку;

6) Експерт–криміналіст;

7) інспектор – кінолог;

8) дільничний інспектор міліції;

9) інші учасники

 1. 4.                     Обговорення варіантів рішень:

1) начальник РУ;

2) керівник органу досудового розслідування;

3) заступник начальника – начальник кримінальної міліції

4) слідчий;

5) оперативний працівник карного розшуку

6) інспектор кінолог

7) дільничний інспектор міліції

8) інші учасники

5. Ситуація – негативного характеру, яка впливає на проведення слідчих–розшукових заходів:

1)                    Початок кримінального провадження (огляд місця вчинення злочину за відсутності очевидців.

6. Ситуація негативного характеру, яка впливає на проведення слідчих–розшукових заходів:

1)                    Пошук свідків та очевидців у місці знаходження тіла вбитої

2)                    Проведення з ними розвідувального опитування

7. Прийняття управлінського рішення

1) начальником РУ;

2) керівником органу досудового розслідування;

3) заступником начальника – начальник кримінальної міліції

8. Складання оперативно–слідчих документів

1)згідно з планом

9. Оцінка результатів кожного учасника ділової гри

1 група –

2 група –

3 група –

4 група –

Висновок.

Ретельно підготовлене та проведене практичне заняття з використанням методу конкретних ситуацій дає змогу зменшити час на вивчення навчальної дисципліни внаслідок підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу.

 

Схема ситуативного завдання:

Фабула:

-         час, місце скоєного злочину, відносно кого, чого…

-         хто повідомив…

-         оперативним оглядом встановлено…

-         оперативним опитуванням встановлено…

Завдання з відпрацювання ввідної:

-         дати кваліфікацію злочину згідно з КК України;

-         пояснити порядок дій оперуповноваженого карного розшуку;

-         висунути версії;

-         скласти план першочергових оперативно–розшукових заходів;

-         скласти план подальших оперативно–розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій;

-         письмово оформити оперативно розшукові матеріали.

 

 

5.2. Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної роботи

У цьому розділі визначаються реферати та зміст завдань.

Контрольні запитання до теми 1. Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.

 1. Поняття негласної слідчої (розшукової) дії?
 2. Види негласних слідчих (розшукових) дій?
 3. Поняття аудіо-, відеоконтроль особи?
 4. Поняття накладення арешту на кореспонденцію?
 5. Форми контролю за вчиненням злочину?
 6. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
 7. Формальні підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
 8. Вимоги до клопотання на проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
 9. Вимоги до ухвали слідчого судді на проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
 10. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

 

Контрольні запитання до теми 2 Зняття інформації з транспортних телекумунікаційних та електронних інформаційних систем

 1. Поняття знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
 2. В чому полягає зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
 3. На кого покладається зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
 4. Підстави проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
 5. Ініціатор зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
 6. Поняття зняття інформації з електронних інформаційних систем?
 7. До відомостей, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем відносяться?
 8. Ідентифікаційними ознаками електронної інформаційної системи є?
 9. Сутність зняття інформації з електронних інформаційних систем полягає?
 10. До електронних інформаційних систем відносяться?

 

Контрольні запитання до теми 3 Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

 1. Поняття виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
 2. Особи уповноваженні проводити виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
 3. Строки проведення виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
 4. Вимоги до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
 5. Вимоги до постанови на проведення виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?

 

Контрольні запитання до теми 4. Контроль за вчиненням злочину. 

 1. Форми контролю за вчиненням злочину?
 2. Поняття контрольованої поставки?
 3. Поняття контрольованої закупки?
 4. Поняття оперативної закупки?
 5. Поняття спеціального слідчого експерименту?
 6. 6.     Поняття імітування обстановки злочину? 

 

Контрольні запитання до теми 5 .Обстеження публічно-недоступних місць. Спостереження за особою, річчю або місцем

 1. Поняття обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння?
 2. Публічно недоступним місцем є?
 3. Публічно доступним місцем є?
 4. Принципом законності є?
 5. Принципом конспірації є?
 6. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем?
 7. Поняття спостереження за особою в публічно доступних місцях?
 8. Поняття спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях?
 9. Поняття спостереження?
 10. Форми спостереження?

 

 

6. Індивідуальні завдання

У цьому розділі визначаються тематика курсових і  дипломних робіт та зміст завдань.

 1. У разі наявності окремого джерела (практикума, задачника) здійснюється посилання на окремий документ. Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочину.
 2. Організація і тактика розшукової роботи щодо встановлення особи невпізнаних трупів.
 3. Оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину.
 4. Виявлення та припинення злочинів у банківській діяльності.
 5. Контрольована закупка як форма контролю за вчиненням злочину.
 6. Виявлення та припинення кіберзлочинів, що вчинюються організованими злочинними угрупованнями.
 7. Аудіо,- відеоконтроль особи  як негласна слідча (розшукова) дія.
 8. Виявлення та припинення злочинів, пов’язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами.
 9. Виявлення,  запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 10. Спеціальний слідчий експеримент як форма контролю за вчиненням злочину.
 11. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу як негласна слідча (розшукова) дія.
 12. Виявлення та припинення злочинів у бюджетній сфері.
 13. Імітування обстановки злочину як форма контролю за вчиненням злочину.
 14. Використання результатів  негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні.
 15. Зняття інформації з транспортних  телекомунікаційних мереж як негласна слідча (розшукова) дія.
 16. Зняття інформації з електронних інформаційних систем як негласна слідча (розшукова) дія.
 17. Спостереження за особою, річчю або місцем як негласна слідча (розшукова) дія.
 18. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння  особи як негласна слідча (розшукова) дія.
 19. Організація  розшуку злочинців та осіб,  які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді та суду.
 20. Захист інформації отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
 21. Використання конфіденційного  співробітництва як негласна слідча (розшукова) дія.
 22. Аудіо, - відеоконтроль місця як негласна слідча (розшукова) дія.
 23. Виявлення та припинення  злочинів,  що вчинюються  дітьми.
 24. Взаємодія оперативних підрозділів ОВС з оперативними підрозділами  установ виконання покарань Державної пенітенціарної служби.
 25.  Контроль за вчиненням злочину та його форми.
 26. Організація і тактика проведення заходів щодо затримання злочинців.
 27. Виконання завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
 28. Виявлення та припинення вбивств.
 29. Виявлення та припинення насильницьких сексуальних злочинів.
 30. Організація і тактика  розшукової роботи.
 31. Засоби, що використовуються під час проведення  негласних слідчих (розшукових) дій.
 32. Виявлення та припинення злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням автотранспортними засобами.
 33. Психологічне забезпечення конфіденційного співробітництва.
 34. Виявлення та припинення грабежів та розбійних нападів, поєднаних з проникненням у житло чи інше володіння особи.
 35. Виявлення та припинення злочинів відносно іноземних громадян.
 36. Запобігання та протидія розбійним нападам на банківські установи.
 37. Особливості виявлення та припинення вимагання.
 38. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у міжнародному розшуку злочинців.

39.  Виявлення та припинення злочинної діяльності міжнародних організованих злочинних угруповань. 

40.  Виявлення та припинення спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю корупційних правопорушень в органах державної влади та місцевого самоврядування. 

 

7. Методи навчання та контролю

Зазначаються методи навчання такі як: словесні, наочні, практичні, інноваційні та методи контролю - усне та письмове опитування, практична перевірка, тестовий контроль тощо.

Основними формами проведення занять з навчальної дисципліни «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій» є лекційні, семінарські, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота курсантів. Після закінчення вивчення навчальних дисциплін «ОРД (Загальна частина)», і «ОРД (Особлива частина)» курсанти складають залік та семестровий екзамен, а також навчальна дисципліна винесена на державні екзамени.

Змістом зазначених видів занять є:

 – лекція основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного матеріалу;

– семінарське заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є поглиблене відпрацювання та закріплення основних положень проблем, розкритих у прочитаних лекціях. Дидактичною основою семінарського заняття є самостійна робота курсанта на етапі підготовки до нього та презентація його знань у процесі проведення заняття;

– практичне заняття – вид навчального заняття, основною метою якого є формування у курсанта вмінь та навичок практичного застосування отриманих знань;

– індивідуальне заняття – це вид навчального заняття, яке проводиться під керівництвом науково-педагогічного працівника у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей курсанта;

– консультація – вид навчального заняття, на якому курсант отримує від науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання;

– індивідуальна робота з викладачем – форма організації навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які курсанти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Самостійна робота курсантів є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Вона включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу.

Для лекційних, семінарських і практичних занять курсант повинен мати робочий зошит і робити в ньому необхідні записи: основних положень лекції; конспектування рекомендованих нормативних актів та літератури; письмове вирішення задач з обґрунтуванням відповідно до норм чинного законодавства, положень теорії та існуючої практики.

Під час індивідуальної та самостійної роботи курсанти готуються до проведення семінарських та практичних занять з відповідно теми передбаченої цією робочою навчальною програмою. Курсанти можуть отримати консультацію у викладача, який проводить заняття у відповідній навчальній групі або чергового викладача кафедри.

У продовж лекційного, семінарського та практичного заняття по кожному з питань, які розглядаються курсант зобов’язаний роботи замітки (стислий конспект відповіді, цитату, проблемні питання, точки зору вчених-процесуалістів, статистичні дані тощо). За структурою відповідь на питання семінару повинна складатись із вступу, основної частини, висновку. За змістом охоплювати норми чинно­го законодавства, положення теорії ОРД, проблеми практики тощо.

Контроль успішності курсантів.

Контрольні заходи включають поточний, рубіжний (модульний), підсумковий контроль та державну атестація.

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень курсантів під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи. Поточний контроль під час проведення семінарських та практичних занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок курсантом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань курсантів забезпечується чіткими критеріями.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами та їх успішності.

Рубіжний (модульний) контроль визначає якість виконаної курсантом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу. Якщо результати двох і більше підсумкових контролів за семестр з дисциплін не зараховані, курсант відраховується за академічну неуспішність.

Модульна контрольна робота є обов'язковою складовою системи рубіжного (модульного) контролю навчальних досягнень курсантів з кожної навчальної дисципліни кафедри. Її виконання курсантами спрямоване на всебічну і комплексну перевірку обсягу, рівня та якості засвоєння ними знань, навичок і вмінь з усього навчального матеріалу, що складає завершений модуль. Зміст, структура, критерії оцінювання, порядок, тривалість та форма проведення модульної контрольної роботи визначаються кафедрою з кожної навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння курсантами окремої частини дисципліни (групи тем) чи дисципліни у цілому. Він включає семестровий контроль та державну атестацію курсанта.

Форми підсумкового контролю: Залік.  Якість засвоєння навчальної програми визначається за результатами заліку.

Засоби діагностики результатів навчання

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь курсантів 4-го курсу відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю. 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має навчальний характер.

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння курсантами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення навчальної дисципліни. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання слухачами аналізу матеріалів кримінального провадження за тематикою навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення спецкурсу. Структура білета передбачає два теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою навчальної дисципліни.

 

8. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

Зазначається: перелік контрольних питань по темам.

1. Поняття та сутність негласного розслідування, його роль у кримінальному провадженні.

2. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій як різновиду слідчих (розшукових) дій.

3. Підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

4. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.

5. Прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

6. Розмежування повноважень щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій (суб’єкти проведення).

7. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

8. Вимоги до клопотання слідчого про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

9. Розгляд слідчим суддею клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

10. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

11. Вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

12. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.

13. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

14. Повідомлення осіб, щодо яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії.

15. Конституційні права громадян, які можуть бути тимчасово обмежені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

16. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

17. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні.

18. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.

19. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.

20. Загальна характеристика глави 21 Кримінального процесуального кодексу України «Негласні слідчі (розшукові) дії».

21. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії (глава 21 КПК України).

22. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.

23. Порядок порушення клопотання про дозвіл на втручання у приватне спілкування.

24. Поняття приватного спілкування.

25. Різновиди втручання у приватне спілкування.

26. Заборона щодо втручання у приватне спілкування та їх обґрунтування.

27. Збереження інформації, отриманої внаслідок втручання у приватне спілкування.

28. Аудіо-, відеоконтроль особи, порядок їх здійснення.

29. Накладення арешту на кореспонденцію, підстави для його здійснення.

30. Огляд і виїмка затриманої кореспонденції, порядок здійснення.

31. Документальне оформлення результатів проведення огляду, виїмки або затримання кореспонденції.

32. Сприяння проведенню огляду і виїмки кореспонденції як негласної слідчої (розшукової) дії.

33. Поняття транспортних телекомунікаційних мереж. Правові засади їх використання при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

34. Підстави для зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

35. Вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

36. Поняття електронних інформаційних систем. Правові засади доступу до електронної інформаційної системи.

37. Вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на доступ до електронної інформаційної системи.

38. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем.

39. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.

40. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. Загальна характеристика.

41. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Мета проведення.

42. Поняття публічно недоступних місць, правові підстави для їх обстеження.

43. Сутність та зміст обстеження публічно недоступних місць.

44. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу як негласна слідча (розшукова) дія.

45. Вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

46. Спостереження за особою, річчю або місцем у публічно доступних місцях. Порядок здійснення, оформлення результатів.

47. Аудіо-, відеоконтроль місця. Порядок їх здійснення.

48. Форми контролю за вчиненням злочину.

49. Заперечення щодо здійснення контролю за вчиненням злочину.

50. Порядок і тактика проведення контрольованого постачання.

51. Порядок і тактика проведення оперативної закупки.

52. Поняття та сутність контрольованої закупки.

53. Поняття та сутність спеціального слідчого експерименту.

54. Поняття та сутність імітування обстановки злочину.

55. Вимоги до рішення прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину.

56. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як негласна слідча (розшукова) дія.

57. Правові підстави виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

58. Вимоги до постанови слідчого на виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

59. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

60. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

61. Порядок здійснення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

62. Використання конфіденційного співробітництва при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

63. Права підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.64. Загальна характеристика змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України

 

9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання.

Оцінювання знань курсантів 4-го курсу підготовки фахівців для підрозділів слідства ННІПФПСКМ НАВС бакалавр спеціальності правознавство денної форми навчання за кредитно-модульною системою з дисципліни навчальної дисципліни «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій» 7 семестр 2015/2016 навчальний рік (набір 2012 року, термін навчання 4 роки) (4 групи – 407, 408, 409, 410) 72 години, з них: лекцій 5 занять – 10 годин; 5 семінарських занять – 10 годин; 8 практичних – 16 годин; самостійна робота – 36 годин. За лекцію один 1 бал. Кожне семінарське, практичне заняття – оцінюється від 0 до 5 балів, максимальний бал: 5 балів.  Модульний контроль: один за навчальну дисципліну «Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій» оцінюється у 1 бал. Тестові завдання на залік - у 30 балів.

На самостійну роботу та індивідуальну роботу з викладачем курсантам відводиться 36 годин, оцінюється у 36 балів (одна година – один бал: перевіряється відвідування курсантів спеціальної бібліотеки в часи самостійної роботи). На індивідуальне науково-дослідне завдання 10 балів. Курсанту необхідно набрати за І семестр з дисципліни - 100 балів.

 

Поточний контроль

ІНДЗ

Самост. робота

Підсум-ковий контроль (тест)

Сума

Теми

 

Л - лекція

С - семінар

П - практичне заняття

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

 

 

 

 

 

Л

C

П

Л

С

П

Л

С

П

Л

С

П

Л

С

П

 

 

 

 

 

11

 

11

 

11

 

11

 

11

 

10

36

30

100 (максимальний бал)

 

1. На семінарському, практичному занятті оцінюється:

 • усі відповіді курсанта;
 • тестування;
 • участь у обговоренні дискусійних питань;
 • розв’язання ситуаційних завдань;
 • написання контрольних робіт;
 • вирішення задач.

2. Модульний контроль проводиться у вигляді письмової самостійної роботи, яка містить наступні завдання:

 • теоретичне питання;
 • тести;
 • визначення;
 • задача

3. Оцінювання самостійної роботи:

 • реферування проблеми, яку пропонує викладач;
 • підготовка доповідей на наукових студентських конференціях та публікація наукових статей;
 • робота в спеціальній бібліотеці....

Успішність навчання курсантів оцінюється за чотирьохбальною шкалою, використовуючи відповідні критерії:

«Відмінно» 5 — курсант засвоїв у повному обсязі програмний матеріал (вичерпно, послідовно, грамотно й логічно його викладає, вміє творчо застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, самостійно узагальнювати, обґрунтовувати і викладати сутність проблеми та робити вірні висновки).

«Добре» 4- курсант засвоїв у повному обсязі програмний матеріал (послідовно, грамотно й логічно його викладає, вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, самостійно узагальнювати і викладати сутність проблеми та робити вірні висновки).

«Задовільно» 3, 2, 1 — курсант засвоїв тільки основний матеріал (припускається неточностей та не чітко викладає думку, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, вміє засвоєні теоретичні знання використовувати при вирішенні практичних завдань, узагальнювати і викладати сутність проблеми та робити висновки).

«Незадовільно» 0 — курсант має поверхневе уявлення про основний програмний матеріал (не може ним оперувати, або допускає суттєві помилки при формулюванні основних положень навчального матеріалу).

Шкала оцінювання: національна та ESТС

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно 

А

відмінне виконання

85-89

добре

B

вище середнього рівня

75-84

C

загалом хороша робота

66-74

задовільно

D

непогано

60-65

E

виконання відповідає мінімальним критеріям

35-59

незадовільно

Fx

необхідне перескладання

1-34

F

необхідне повторне вивчення курсу

 

10. Рекомендована література

Основна

Основні законодавчі та нормативно–правові акти:

 1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, Офіц. Текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. Посібник / Авт.–упоряд. М. І. Хавронюк. – К.: Парламент. вид–во: – 544 с.
 2. Закон України «Про оперативно–розшукову діяльність». Закон введено в дію з дня опублікування в газеті «Голос України» – 27 березня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 18 лютого 1992 року N 2136–XII). Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 року N 2549–XII, від 26 січня 1993 року N 2932–XII, від 23 грудня 1993 року N 3784–XII, від 5 лютого 1998 року N 85/98–ВР, від 11 грудня 1998 року N 312–XIV,від 13 січня 2000 року N 1381–XIV, від 21 грудня 2000 року N 2181–III,від 18 січня 2001 року N 2246–III,від 7 березня 2002 року N 3111–III, від 3 квітня 2003 року N 662–IV,від 15 травня 2003 року N 747–IV,від 15 травня 2003 року N 762–IV,від 19 червня 2003 року N 965–IV, від 11 липня 2003 року N 1130–IV, від 12 січня 2005 року N 2322–IV, від 31 травня 2005 року N 2600–IV, від 15 грудня 2005 року N 3200–IV,від 14 квітня 2009 року N 1254–VI, від 18 травня 2010 року N 2258–VI,від 1 липня 2010 року N 2397–VI, від 2 грудня 2010 року N 2756–VI, від 13 січня 2011 року N 2939–VI, від 12 травня 2011 року N 3334–VI, від 19 травня 2011 року N 3412–VI, від 13 квітня 2012 року N 4652–VI, від 16 жовтня 2012 року N 5463–VI, від 4 липня 2013 року N 406–VII.
 3. Закон України «Про Національну поліцію». Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII опубліковано 06.08.2015 Голос України газета Верховної Ради України. Набрання чинності 06.11.2015. http://www.golos.com.ua/article/257729.
 4. Закон України «Про міліцію». Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст. 20. Вводиться в дію Постановою ВР N 583-XII (583-12) від 25.12.90, ВВР, 1991, N 4, ст. 21. з останніми змінами, внесеними згілно із Законом  N 76-VIII (76-19) від 28.12.2014. втрачання чинності 06.11.2015.
 5. Закон України «Про прокуратуру». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014. Стаття 25. Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.
 6. Закон України «Про організаційно–правові основи боротьби з організованою злочинністю». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.358. Вводиться в дію Постановою ВР N 3342-XII (3342-12) від 30.06.93, ВВР, 1993, N 35, ст.359. Із змінами, внесеними згідно із Законами N  245-VII (245-18 ) від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.178, N 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст. 712.
 7. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10. Із змінами, внесеними згідно із Законами ст.62 N  406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712.
 8. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.51. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1697-VII (1697-18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 1698-VII (1698-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 47, ст. 205.
 9. Закон України «Про державну таємницю». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1169-VII (1169-18) від 27. 03. 2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст. 746, N 1170-VII (1170-18) від 27. 03. 2014, ВВР, 2014, N 22, ст. 816.
 10. Закон України «Про інформацію». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650.
 11. Кримінальний кодекс України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014.
 12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від 13 квітня 2012 року № 4652 – VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України станом на 01 червня 2012 року.
 13. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. : Наказ від 16 листопада 2012 року Генеральна Прокуратура України, Міністерство Внутрішніх Справ України, Служба Безпеки України, АДПС України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України N 114/1042/516/1199/936/1687/5.
 14. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. : Наказ від 14. 08. 2012 р. № 700.
 15. Про затвердження Положення про Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 03. 09. 2012 р. № 769.
 16. Про затвердження Інструкції Про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 940.
 17. Про затвердження Інструкції Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 940.
 18. Про затвердження Інструкції Про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. : Наказ МВС України від 19. 11. 2012 р. № 1050.
 19. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей. : Наказ МВС України від 19. 12. 2012 р. № 1176.
 20. Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 21. 09. 2012 р. № 818.
 21. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 686.
 22. Про затвердження Настанови з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України Наказ МВС України від 19. 07. 2012 року N 640.
 23. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 27. 07. 2012 р. № 650.
 24. Про затвердження Положення про інформаційно–пошукову систему «Скорпіон» Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24. 09. 2012 N 825, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2012 р. за N 726/22038.
 25. Про подальше вдосконалення аналітичного забезпечення ОВС. : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02. 04. 2013 N 334.
 26. Про затвердження Інструкції про порядок проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів, речей, послуг, документів, засобів і речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності. : Наказ МВС України, СБУ, МДЗУ від 16. 09. 2013 р. № 887/1324/480 дск.
 27. Про організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади». : Наказ МВС України від 14. 11. 2014 р. № 1229.
 28. Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо–оперативних груп. : Наказ МВС України від 20. 10. 2014 р. № 1107.

 

Базова література:

 

 1. Бандурка О. М. Оперативно–розшукова діяльність: підручник. частина.1. – Х. : ХУВС, 2002. – 335 с.
 2. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно–розшукової діяльності: монографія. – Харків: Золота миля, 2012. – 619 с.
 3. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – М., 1996. – 113 с.
 4. Боротьба з тероризмом : навч. посіб. / Авт. колектив: Джужа О. М., Никифорчук Д. Й., Комарницький В. М. та ін. / – К.: Видавничий дім «Скіф», 2013. – 584 с.
 5. Внутрішньокамерна розробка: метод. Рекомендації / В. І. Василинчук, В. Р. Сливенко, П. В. Дерев’янко та ін. / Нац. акад. вн. справ – К. : ДП «Розвиток», 2014. – 50 с.
 6. Горбачевський В. Я. Теоретичні, організаційно правові та оперативно–розшукові засади розкритя умисних вбивст з кваліфікуючими ознаками. : Монографія. – УВІД ГІП МВС України, 2009. – 500 с.
 7. Грібов М. Л. Діяльність підрозділів оперативної служби МВС України: теорія та практика : монографія / К. : ДП «Розвиток», 2013. – 532 с.
 8. Збірник ситуаційних задач до курсу «ОРД» для курсантів 4–го курсу, 2010р. – 43 с.
 9. Збірник ситуаційних задач по курсу «ОРД ОВС» , 2000. – 88 с.
 10. Кислий А. М. Теоретичні та організаційно тактичні засади сприяння здійсненню оперативно–розшуковій діяльності (за матеріалами МВС України) монографія у 2–х частинах. К., 2011. – ч. І. – 166 с.
 11. Кислий А. М. Теоретичні та організаційно тактичні засади сприяння здійсненню оперативно–розшуковій діяльності (за матеріалами МВС України) монографія у 2–х частинах. К., 2011. – ч. 2. – 247 с.
 12. Козаченко І. П. Оперативно–розшукова діяльність як державно–правова форма боротьби зі злочинністю. Поняття, суть, завдання та підстави: навчальний посібник. – К.: УАВС, 1995. – 44 с.
 13. Козаченко І. П., Правові, морально–етичні та організаційні основи оперативно–розшукової діяльності. – Львів, 1999. – 219 с.
 14. Козаченко О. І. Попередження та розкриття грабежів. – Посібник. – К. : Київський нац. ун–т внутр. справ, 2008. – 188 с.
 15. Кондратьєв Я. Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС країни: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 216 с.
 16. Кондратьєв Я. Ю., Єрмаков П. А., Сервецький І. В., Горбачевський В. Я. Оперативно–технічні заходи: проблеми їх застосування. Монографія. / За ред. професора В. Д. Сущенка – К. : РВВ МВС України, 2001. – 156 с.
 17. Контрольно–наглядові інстанції в ОРД ОВС України: навч. посіб. / За заг. ред. доктора. юридичних наук, професора Д. Й. Никифорчука. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2013. – 152 с.
 18. Кудінов В. А. Інтегрована інформаційно-пошукова система органів внутрішніх справ України [Текст] : навч. посіб. / В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк, В. Г. Хахановский. – К. : Нац.акад.внутр.справ, 2014. – 112 с.
 19. Лебеденко В. І., Никифорчук Д. Й., Ольшевський К. М. Агентурна робота (у запитаннях і відповідях). Частина 2. Керівництво негласним апаратом: Навчальний посібник /Заг. редакція П. П. Підюкова. – К.: Нац. акад. вн. справ України, 2001, – 92 с.
 20. Маркушин А. Г. Теоретические основы оперативно–розыскной деятельности и ее правовое регулирование: учеб. Пособие / А. Г. Маркушин. – Н. Новгород: Нижнегородская высш. шк. МВД России, 1992. – 48 с.
 21. Мовчан А. В. Інформаційно–аналітична робота в оперативно–розшукові діяльності міліції: монографія. – К. : Дніпропетровськ, 2013 – 176 с.
 22. Негласна робота оперативного апарату органів внутрішніх справ: навч. методичний посібник. – Одеса: ОДУВС, 2013 – 104 с.
 23. Негласні слідчі (розшукові) дії : [навч. посіб. структурно-логічні схеми] / Д. Й. Никифорчук, О. С. Тарасенко, Є. В. Лизогубенко, В. І. Василинчук, О. Ю. Заблоцька, С. І. Ніколаюк, О. О. Косиця, О. І. Козаченко, О. М. Толочко, В. В. Поливода, Т. С. Демедюк, К. М. Ольшевський, М. М. Корчовий, В. М. Гринчак, А. А. Конюшков, А. М. Копилов // За загал. ред. Никифорчука Д. Й. - Київ; НАВС, 2015. - 235 с.
 24. Никифорчук Д. Й. Теоретичні та практичні засади протидії незаконному обігу наркотичних. Монографія. – К., 2009. – 328 с.
 25. Никифорчук Д. Й., Бусол О. Ю., Бірюков І. М. Аналітична робота ОВС: навч. практ. посібник Нац. акад. вн. Справ. – К., 2012 – 76 с.
 26. Негласні слідчі (розшукові) дії. Курс лекцій. Нац. акад. вн. справ. – Київ, 2013 – 125 с.
 27. Негласна робота оперативного апарату органів внутрішніх справ. Навчально–методичний посібник (авт. кол.: Албул С. В., Дерев’янко П. В., Любчик В. Б., Мукоїда Р. В.). ОДУВС, 2013 – 208 с.
 28. Оперативно–розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії в схемах: посібник. Нац. акад. вн. справ.– К., 2012. – 78 с.
 29. Оперативно–розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії в схемах : посіб. / [Никифорчук Д. Й., Зима Л. М., Тарасенко О. С.] – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012. – 156 с.
 30. Оперативно–розшукова діяльність: навчальний посібник. / [Автори: Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Сущенко В. Д., Никифорчук Д. Й., Тарасюк І. В. та ін.] Рекомендовано МОН України. – К.: Правова єдність, 2009. – 192 с.
 31. ОРД. Зразки оперативних документів. Навчально–методичний посібник: Київ, 2009.
 32. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії. Збірник окремих нормативно–правових актів). / [упорядники: Василинчук В. І, Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – К. : 2013. – 313 с.
 33. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії у питаннях та відповідях (загальна частина). : Навчальний посібник. Київ, 2013 – 236 с.
 34. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії у питаннях та відповідях. – / [Авторський колектив : Василинчук В. І, Чернєй В. В., Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – Навчально–методичний посібник. – Київ, 2013. – 128 с.
 35. Оперативно–розшукова діяльність ОВС та негласні слідчі (розшукові) дії : Тестові завдання. – / [Авторський колектив : Василинчук В. І, Чернєй В. В., Сливенко В. Р., Дерев’янко П. В.] – Навчально–методичний посібник. – Київ, 2013. – 116 с.
 36. Оперативно–розшукові аспекти виявлення осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини в минулі роки. Монографія. – Київ, 2012 – 188 с.
 37. Оперативно–розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина. Підручник. / Під заг. ред. генерал–полковника міліції Л.В. Бородича. [Авт. кол. Е. О. Дідоренко, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, В. П. Пилипчук, В. Л. Регульський] – Луганськ: РВВ ЛІВС, 1999. – Т. 1. – 390 с.
 38. Оперативно–розшукова тактика ОВС: навч. посібник / А.О. Михайличенко та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011 – 146 с.
 39. Оперативно–розшукова діяльність: Навчально–методичний комплекс для курсантів 2–го курсу ННІПФПСКМ НАВС. / [Автор: Тарасюк І. В.] – К.: Нац. акад. вн. справ, 2014. – 745 с.
 40. Оперативно–розшукова діяльність: Навчально–методичний комплекс для курсантів 2–го курсу ННІПФПСКМ НАВС / [Авторський колектив: Тарасюк І. В., Дерев’янко П. В., Сервецький І. В., Круглий В. М., Шевчук О. Ю.] – К. : Нац. акад. вн. справ, 2015. – 306  с.
 41. Оперативно–технічні заходи. : посібник. / [Орлов Ю. Ю., Никифорчук Д. Й., Артеменко П. П. та ін.]. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012 – 188 с.
 42. Оперативно–розшукова тактика ОВС: навч. посібник / [А. О. Михайличенко та ін.] – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011 – 146 с.
 43. Організація та сучасні проблеми Боротьби з корупцією та організованою злочинністю: навчальний посібник. / [Авторський колектив: Василинчук В. І., Сливенко В. Р., Кислий А. М. та ін.]. – К., 2014. – 210 с. (Бібліотека оперативного працівника – відкритий фонд).
 44. Організація і тактика проведення внутрішнькамерної розробки: навч. посібник. / В. І. Василинчук, В. В. Чернєй та інш.; – К.: Нац. акад. вн. справ, «Розвиток», 2014, – 82 с.
 45. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Методичні рекомендації. / [Авт. кол.:Чернявський С. С., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ, Никифорчук Д. Й., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ; Василинчук В. І., доктор юридичних наук, професор, Нац. акад. вн. справ,; Тарасенко О. С., кандидат юридичних наук, Нац. акад. вн. справ,та ін.] – Нац. акад. вн. справ, ГСУ. – Київ, 2014. – 112 с.
 46. Основы оперативно–розыскной тактики органов внутренних дел. Общая часть. / [В. М. Атмажитов, В. Г. Бобров, А. С. Вандышев, М. А. Громов, Д. В. Гребельский, В. А. Ильичов, И. П. Козаченко, Ю. Ф. Кваша, В. Г. Самойлов, И. И. Тумаш, В. А. Черепанов, Ю. И. Шокин] / Под ред. В. М. Атмажитова. – М. : Академия МВД, 1986. – 243 с.
 47. Орлов Ю. Ю. Застосування оперативної техніки в оперативно–розшуковій діяльності міліції (теорія і практика) : монографія. – К.: КНУВС, 2007. – 559 с.
 48. Особливості провадження негласних слідчих (розшукових) дій: методичні рекомендації./ Д. Й. Никифорчук та ін.. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2014 – 56 с.
 49. Практикум зі складання оперативно–розшукових документів. Луганськ, 2011. – 250 с.
 50. Програмний продукт : Мультимедійний навчальний посібник «Оперативно–розшукова діяльність». Автори: Никифорчук Д. Й., Василинчук В. І., Тарасюк І. В., Стрільців О. В. та ін. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 45707 від 20.09.2012 року.
 51. Сергєева Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально–процесуальному доказуванні. : монографія : під редакцією Погорецького М. А. – К. : 2014. – 272 с.
 52. Тактика проведення оперативно–розшукових заходів та особливості легалізації оперативно–розшукової інформації. : [навч.–прак.] посіб. / Кондратьєв Я. Ю., Никифорчук Д. Й., Сніцар О. М. та ін. – К. : Нац. акад. вн. справ України, 2004.
 53. Тарасюк І. В. Аналітична робота ОВС. Методика аналізу оперативної обстановки. Навчально–методичні матеріали до лекції : – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 44 с.
 54. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД»: Гарантії законності при здійсненні ОРД. Використання матеріалів ОРД. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 43 с.
 55. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД»: Фінансове забезпечення оперативно–розшукової діяльності. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 21 с.
 56. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД»: Контроль та нагляд за оперативно–розшуковою діяльністю. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2013. – 47 с.
 57. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Інформаційно–аналітичне забезпечення оперативно–розшукової діяльності. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2013. – 60 с.
 58. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Оперативно–розшукова тактика. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014. – 32 с.
 59. Тарасюк І. В. фондова лекція з навчальної дисципліни «ОРД» : Оперативна розробка. . – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014. – 58 с.
 60.  Тарасюк І. В. Поняття та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій. Фондова лекція. К. : Нац. акад..вн. справ, 2015. – 49 с.
 61. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів (за матеріалами МВС України) : (монографія) / Топчій В.В. – К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 342 с.
 62. Типова начальна програма дисципліни «ОРД ОВС» (основний курс), Київ, 2010 – 48 с.
 63. Топчій В. В. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні злочинів (за матеріалами МВС України): монографія. К.: Нац. акад. вн. справ, 2013. – 172 с.
 64. Шендрик В. С. Теорія і практика попередження злочинів підрозділами ОВС України. Монографія. – К., 2012 – 210 с.

 

Додаткова література:

 

 1. Атмажитов В. М. Реализация оперативно–розыскной информации. : лекция. – М. : 1984. – 67 с.
 2. Біляєв В. О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами ОРД (за матеріалами роботи підрозділів карного розшуку ОВС України. – монографія. – Дніпропетровськ, 2013. – 316 с.
 3. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково–практичний журнал. № 1 (29), 2013.
 4. Вандышев А. С., Волынский А. Ф., Гребельский Д. В., Нелюбин Я. В., Самойлов В. Г. Личный сыск. Учебное пособие. – М., 1973. – 104 с.
 5. Возный А. Ф. Оперативная разработка. Уголовно–правовые аспекты. К., 1973. – 168 с.
 6. Возный А. Ф., Кононенко И. Н. Теория и практика оперативного осмотра. (учебно–методическое пособие). – Киев, 1974. – 176 с.
 7. Деятельность подразделений органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию тяжких преступлений против личности. Сборник научных трудов. Караганда, 1984. – 124 с.
 8. Дементьев В. П. Методика подготовки и проведения занятий по теме: Выявление и учет лиц, представляющих оперативный интерес. – Москва, 1980. – 59 с.
 9. Джураев У. Д. Организация и тактика предупреждения умышленных убийств, совершаемых по бытовым мотивам. Учебное пособие. Ташкент, 1988 – 72 с.
 10. Дидык А. Н. Внутрикамерная разработка задержанных и арестованных. Киев, 1966. – 27 с.
 11. Еднерал Ю. В., Изотов А. И. Химические ловушки. К., 1987 – 112 с.
 12. Забезпечення конституційних прав і свобод громадян рід час здійснення оперативно–розшукової діяльності. Зб. матер. наук.–практ. конф. (м. Київ, 28 червня 2014 р.). – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014 – 72 с.
 13. Зовнішнє спостереження: історія та сучасність. Збірник документів та матеріалів. Навч. посібник. – К., 2009 – 664 с.
 14. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.1. – К.: КНТ, 2006. – 408 с.
 15. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.2. – К.: КНТ, 2006. – 224 с.
 16. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.3. – К.: КНТ, 2006. – 960 с.
 17. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.4. – К.: КНТ, 2007. – 432 с.
 18. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.5. – К.: КНТ, 2007. – 484 с.
 19. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб (по материалам открытой печати и литературы). Т.6. – К.: КНТ, 2008. – 608 с.
 20. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень [Текст]: підручн. / [В. В. Бірюков, В. Г. Хахановский, В. С. Бондар, С. В. Шалімов]. –К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 288 с.
 21. Казначеєв Д. Г., Обшалов С. В., Чаплинський К. О. Тактика застосування огляду і обшуку при розкритті та розслідуванні злочинів: Навчальний посібник. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ.ун–т внутр. справ, 2010. – 100 с.
 22. Кийлюк В. Я. Про порядок дій під час внутрішньокамерних розробок особи, затриманої у кримінальному провадженні. / Бюлетень обміну досвідом роботи. Науково–практичне видання Міністерства внутрішніх справ. / № 198/2014. – С. 24–31.
 23. Козаченко І. П. Проблеми забезпечення законності в оперативно–розшуковій діяльності // Матеріали науково–практичної конференції (21–22 лютого 2000 р.). Аналітичні матеріали, пропозиції наукових і практичних працівників. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000. – 264 с.
 24. Копан О. В. Забезпечення внутрішньої безпеки України : теретико–управлінські засади. Введення в поліцейську стратегію : монографія. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2001. – 285 с.
 25. Лишенко Н. Д., Лукьянчиков Е. Д. Организация и тактика борьбы с умышленными убивствами. – Киев, 1984 – 40 с.
 26. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. – К.: Атака, 2010. – Т. VІ. Оперативно–розшукова діяльність поліції (міліції). – 1128 с.
 27. Морохин В. Г. Личный сыск. Лекція. – Караганда, 1982. – 26 с.
 28. Наказ МВС України від 07. 11. 2003 № 1326 «Про затвердження Положення про Кінологічну службу Міністерства внутрішніх справ України».
 29. Наказ МВС України від 26. 01. 2004 № 70 «Про заходи щодо організації діяльності кінологічної служби».
 30. Наказ МВС України від 25. 05. 2006 № 515 «Про заходи щодо використання можливостей Кінологічної служби у протидії злочинності в сільській місцевості».
 31. Некрасов В. А, Індиченко Б. В., Матвійчук В. В.Методи оперативно–розшукової діяльності: навч. практ. посіб. – К. : РВВ МО України, 2005. – 208 с.
 32. Овчинський С. С., Савченко С. М., Царев А. И. Оперативная разработка осуществляемая апаратами уголовного розыска. – М., 1982. – 87 с.
 33. Оперативна техніка (загальнотеоретичні положення). : посіб. / [уклад. М. В. Кобець, М. М. Алексійчук]. – К., Нац. акад. вн. справ, 2014, 124 с.
 34. Оперативно–розыскная деятельность: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА–М, 2002. – XXII, 794 с.
 35. Оперативно–розыскная деятельность органов внутренних дел. Термины и определения. Учебное пособие. – Киев: НИиРИО КВШ МВД, 1988. – 312 с.
 36. Орлов Ю. Ю. Актуальні напрямки наукових досліджень у сфері оперативно–розшукової діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С. 12 – 19.
 37. Перепелиця М. М. Здійснення оперативно–розшукових заходів шляхом використання кіберпростору. Навч. – практ. посіб. / М.М. Перепелиця, О. В. Манжай, В. В. Шендрик. – К.: ДП «Друкарня МВС України», 2010 – 146 с.
 38. Погорецький М. А., Грібов М. Л. Оперативна установка: організація і тактика проведення підрозділами оперативної служби МВС України : посіб. .– К. : Київ. нац. ун–ту внутр. справ 2010. – 172 с.
 39. Погорецький М. А. Правові та організаційно тактичні засади участі підрозділів оперативної служби МВС України у боротьбі з наркозлочинами : монографія / [М. А. Погорецький, А. А. Венедиктов, М. Л. Грибов, І. І. Приполов, О. М. Срільців, В. О. Чернов] : за ред.. д–ра юрид. yаук, проф. М. А. Погорецького. – К. : НАВС, 2010. – 311 с.
 40. Самойлов В. Г. Документирование противоправніх действий проверяемых и разрабатываемых. Лекция. – Ташкент, 1982. – 25 с.
 41. Самойлов В. Г. Реализация материалов оперативной разработки. – Киев, 1979 – 84 с.
 42.  Самойлов В. Г. Сотрудники органов внутренних дел осуществляющие оперативно–розыскную деятельность. Лекция. – Ташкент, 1982. – 23 с.
 43. Смирнов С. А. Сборник нормативних и методических материалов по работе аппаратов оперативной службы (разведки) органов внутренних дел. (извлечения). М., 1980. – 75 с.
 44. Соколов В. Г. Профессиональные качества сотрудника оперативной службы ведущего наружное наблюдение. М.,1973. – 55 с.
 45. Спеціальна техніка. Загальна частина.: посібник. – К.: Київ. Нац. ун–т.вн. справ, 2007. – 188 с.
 46. Становлення системи негласного розслідування у кримінально–процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, 07.10.2011 р.). – К., 2011. – 168 с.
 47. Тарасюк І. В., Ємець О. М., Тарасюк В. С. Актуальні аспекти організації спілкування при проведенні розвідувального опитування працівниками оперативних підрозділів. Науковий вісник Нац. акад. вн. справ, 1 (30). Частина 2. Науково – теоретичний журнал. – К., 2013. – С. 76 – 83.
 48. Тарасюк І. В., Тарасюк В. С. Дотримання конституційних прав і свобод людини під час збирання відомостей про особу. / Забезпечення конституційних прав і свобод громадян рід час здійснення оперативно–розшукової діяльності. Зб. матер. наук.–практ. конф. (м. Київ, 28 червня 2014 р.). – К. : Нац. акад. вн. справ, 2014 – с. 42 – 46.
 49. Тарасюк І. В. Організаційно–правові аспекти діяльності негласних підрозділів оперативної служби ОВС України. Вісник Луганського інституту внутрішніх справ – 1999. – №2. – С. 43 – 48.
 50. Тарасюк І. В., Тарасюк В. С. Особливості одержання та оцінювання інформації під час здійснення розвідувального опитування. / Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ. № 2 (31). частина 2. Науково – теоретичний журнал. – К., 2013. – С. 138 – 143.
 51. Тарасюк І. В. Особливості спілкування з окремими категоріями осіб та розв’язання конфліктів в оперативному спілкуванні. Науковий журнал «Юридичний часопис Нац. акад. вн. справ». – 2012. – № 2. – С. 124 – 129.
 52. Тарасюк І. В. Слідчі (розшукові, оперативні) версії, поняття та принципи побудови. Науково–аналітичний журнал «Митна справа». – 2012. – № 6 (84), ч. 2, кн. 1. – С. 145 – 148.
 53. Тарасюк І. В. Проблеми розвитку в професійній діяльності оперативних працівників ОВС. Науковий журнал «Право і суспільство». – 2012. – №5. – С.157 – 160.
 54. Тарасюк І. В. Поняття та роль слідчої (розшукової) версії у процесі пізнання об’єктивної істини в розслідуванні справ кримінального провадження. / Митна справа. № 6 (90)’2013, частина 2, книга 2. – С. 250–253.
 55. Тарасюк І. В. Теорія оперативно–розшукового документування. Лекція. – К. : Нац. акад. вн. справ, 2012. – 43 с.
 56. Теория оперативно–розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА–М, 2008. – X, 832 с. (Высшее образование).
 57. Чаплинський Ю. А. Особливості використання матеріалів оперативної розробки. Бюлетень по обміну досвідом роботи МВС України. № 194. – К., 2013. – С. 127–133.
 58. Черепанов В. А. Психологические вопросы оперативно–розыскной деятельности. – М. : ВНИИ МВД СРСР, 1981. – 62 с.

 

11. Інформаційні ресурси :

 

 1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10?text=268
 2. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 3.  Сайт МВС України http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/category/46024
 4. Сайт Національної академії внутрішніх справ: http://www.mvs.gov.ua
 5. http://document.ua/pro-zatverdzhennja-nastanovi-z-organizaciyi-dijalnosti-kinol-doc120357.html
 6. Прослушивание телефонов в международном праве. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kiev–security.org.ua.
 7. Степ’юк В. Легалізація у КПК негласних оперативно–розшукових дій – крок до поліцейської держави // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://radaadvokativ.org.ua.
 8. Анапольська А. І. Тактичні особливості виїмки електронної пошти в мережі Інтернет // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.corplguvd.lg.ua./dl20606.html.
 9. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ ГПУ, МВС України та ін.. від 16листоп. 2012 р. № 114/1042/516/936/16875/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua.mvs/control/main/uk/index.
 10. Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: наказ Служби Безпеки України від 17 жовт. 2012 р. № 470 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1751–12.
 11. http://gendocs.ru/v32058/бандурка_о.м._оперативно–розшукова діяльність. частина www.virtual.ks.ua/.
 12. www.osvita–plaza.
 13. http://www.bookbrains.com.
 14.     http://www.naiau.kiev.ua/nnipkkm/files/posibnuku/ord_v_tabl.doc.
 15. http://gendocs.ru/v32058/бандурка_о.м._оперативно–розшукова діяльність. частина www.virtual.ks.ua/.
 16. http://ovu.com.ua/


Обновлен 02 ноя 2016. Создан 29 авг 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником